Verklaring van Werken voor Gouda

Status toegankelijkheid https://www.werkenvoorgouda.nl

Gemeente Gouda is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 30-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Gouda streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Werken voor Gouda.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Gouda is beschikbaar via de link https://www.gouda.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Gouda gepubliceerde informatie blijkt dat de website Werken voor Gouda gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Gouda is gevorderd met de toegankelijkheid van Werken voor Gouda en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 28-04-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Gouda .
Functie: afdelingshoofd Services.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 30-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via gemeente@gouda.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen: https://www.gouda.nl/direct-regelen/leven-en-wonen/u-en-de-gemeente/klacht-over-de-gemeente/.

Aanvullende informatie van Gemeente Gouda

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Werken voor Gouda : voldoet gedeeltelijk

De website Werken voor Gouda is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Gouda dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.gouda.nl/wp-content/uploads/2022/07/WCAG-2.1-AA-inspectie-www.werkenvoorgouda.nl-1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 19-07-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Gouda dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/smaakmakers/bastiaan/ staat een video. De ondertiteling van deze video is bijna helemaal goed gedaan, maar er valt wat tekst weg. Op 00:35 van deze video wordt gezegd “als je je analytisch vermogen kan combineren met verbinden”. In de ondertiteling staat “als je je analytisch vermogen kan co”. De rest van de zin is niet zichtbaar. Hierdoor begrijpt mogelijk niet iedereen deze zin.

   Het volgende wordt niet afgekeurd, maar kan wel verbeterd worden: Op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/smaakmakers/maya/ staat een video. Op 00:09 wordt het woord "afdeling" ondertiteld als "afdeleing". Dit lijkt een incidentele fout waarbij ervan uitgegaan wordt dat gebruikers de video alsnog wel kunnen begrijpen. Het is wel beter om deze typfout te herstellen.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/ staat de video “Gouda: Welke smaak voeg jij toe?” Dit is een video met achtergrondmuziek en verschillende teksten die in beeld verschijnen, zoals “Gouda, de stad van…”, “kaas”, “historie” en “water”. Deze informatie is niet beschikbaar voor blinde mensen en dus moet hier een alternatief voor komen. Dit kan door deze informatie in het audiospoor op te nemen of een apart audiospoor toe te voegen met deze auditieve informatie (de zogenaamde audiodescriptie). Ook mag voor dit succescriterium nog een volledig uitgeschreven transcript worden aangeboden waar deze en alle andere belangrijke informatie uit de video in wordt beschreven. Voor succescriterium 1.2.5 is dit laatste echter niet meer toegestaan. Dus voor het voldoen aan niveau AA is dat geen reële optie. Dit geldt voor alle tekst in de video, inclusief de slogan “Gouda, welke smaak voeg jij toe?”, het logo van de gemeente Gouda en de URL www.werkenvoorgouda.nl.

   Bij de andere onderzochte video’s zijn ook een aantal problemen gevonden: Op https://www.werkenvoorgouda.nl/smaakmakers/maya/ staat de video “Welke smaak voeg jij toe – Maya Ramdaras”. Op 00:06 staat het logo van de gemeente Gouda in beeld en op 02:11 de slogan “Gouda: welke smaak voeg jij toe?”. Hier moet een alternatief voor komen, omdat deze informatie nu niet voor alle gebruikers beschikbaar is.

   Ook in de video “Welke smaak voeg jij toe – Bastiaan van der Stoep” op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/smaakmakers/bastiaan/ staat dezelfde informatie in beeld: op 00:05 het logo van de gemeente Gouda en op 02:25 de slogan “Gouda: welke smaak voeg jij toe?” Ook voor deze woorden moet een alternatief komen.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/ staat de video “Gouda: Welke smaak voeg jij toe?” Dit is een video met achtergrondmuziek en verschillende teksten die in beeld verschijnen, zoals “Gouda, de stad van…”, “kaas”, “historie” en “water”. Deze informatie is niet beschikbaar voor blinde gebruikers en dus moet hier een alternatief voor komen. Dit kan door deze informatie in het audiospoor op te nemen of een apart audiospoor toe te voegen met deze auditieve informatie (de zogenaamde audiodescriptie). Voor dit succescriterium is een media-alternatief niet meer toegestaan. Dit geldt voor alle tekst in de video, inclusief de slogan “Gouda, welke smaak voeg jij toe?”, het logo van de gemeente Gouda en de URL www.werkenvoorgouda.nl.

   Bij de andere onderzochte video’s zijn ook een aantal problemen gevonden: Op https://www.werkenvoorgouda.nl/smaakmakers/maya/ staat de video “Welke smaak voeg jij toe – Maya Ramdaras”. Op 00:06 staat het logo van de gemeente Gouda in beeld en op 02:11 de slogan “Gouda: welke smaak voeg jij toe?”. Hier moet een alternatief voor komen, omdat deze informatie nu niet voor alle gebruikers beschikbaar is.

   Ook in de video “Welke smaak voeg jij toe – Bastiaan van der Stoep” op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/smaakmakers/bastiaan/ staat dezelfde informatie in beeld: op 00:05 het logo van de gemeente Gouda en op 02:25 de slogan “Gouda: welke smaak voeg jij toe?” Ook voor deze woorden moet een alternatief komen.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's wordt in het hoofdmenu het actieve onderdeel visueel aangegeven via een onderstreping en vetgedrukte tekst. Bij meerdere pagina’s, bijvoorbeeld https://www.werkenvoorgouda.nl/vacatures/senior-juridisch-adviseur-sociaal-domein/, https://www.werkenvoorgouda.nl/arbeidsvoorwaarden/ en https://www.werkenvoorgouda.nl/ruimtelijk-domein/ is deze informatie niet beschikbaar voor hulpsoftware. Dit kan op meerdere manieren worden opgelost. Bijvoorbeeld door deze informatie toe te voegen aan het actieve menu-onderdeel, door gebruik van het attribuut aria-current="true" op het actieve element in het hoofdmenu, of door het toevoegen van een broodkruimelpad dat dezelfde informatie geeft.

   Op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/daarom-werken-voor-gouda/ wordt zowel het actieve item in het hoofdmenu als het actieve item in het submenu aangeduid met aria-current=”page”. Dit is echter niet correct voor het item in het hoofdmenu, omdat het daar niet gaat om een aanduiding van de actieve pagina. Het item in het hoofdmenu zou kunnen worden aangeduid met aria-current=”true”. Andere oplossingen zijn ook mogelijk.

   Het volgende is geconstateerd tijdens de herinspectie: Omdat een aantal pagina's uit de eerdere steekproef niet meer online staan, zijn nu vergelijkbare andere pagina's onderzocht. Op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/vacatures/netwerkregisseur-preventie-radicalisering-polarisatie/ staat onder de kop "Dit bieden wij:" content dat niet goed door software geïnterpreteerd kan worden. Hier zijn namelijk twee problemen. Ten eerste zijn de teksten "Werken bij de meest smaakvolle stad van Nederland", "Wat bieden wij naast smaak?" en "Salaris en contract" steeds een opsommingslijst met slechts één onderdeel. Ten tweede moet de content onder "Wat bieden wij naast smaak?" worden opgemaakt als 'echte' opsommingslijst, zoals bijvoorbeeld onder de kop “Wat heb jij in huis?” wel goed is gedaan. Dit is op verschillende manieren op te lossen, bijvoorbeeld door de eerstgenoemde teksten om te zetten naar kopteksten (h3) en de content onder "Wat bieden wij naast smaak?" om te zetten naar een ongenummerde lijst (ul).

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Voor gebruikers met een beperking is het nodig dat het doel van elke link duidelijk is. Zij kunnen bijvoorbeeld door middel van het volgen van links door een webpagina navigeren of via hulpsoftware een lijst met alle links op een pagina opvragen.

   Op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/ staat bij de kop “Blijf op de hoogte van Goudse vacatures” een link met de tekst “Meld je aan”. Het linkdoel wordt bepaald door de linktekst en de linkcontext. Links kunnen maar op enkele manieren context krijgen van andere content. Een link die onder een kop of andere tekst staat heeft niet automatisch context met de bovenstaande content. Het gevolg is dat het doel van deze link alleen uit de linktekst moet worden gehaald. Daardoor is het nu niet voor iedereen duidelijk waarvoor ze zich aan kunnen melden. Dit kan op verschillende manieren opgelost worden, bijvoorbeeld door de linktekst aan te passen of een visueel verborgen tekst toe te voegen waarin duidelijk gemaakt wordt dat het gaat om een nieuwbrief. Wanneer wordt gekozen voor het toevoegen van een aria-label, moet die sowieso de visueel zichtbare tekst bevatten. Dezelfde link staat ook op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/vacatures/ onder de kop “Zit de juiste vacature er niet bij?”

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Dit succescriterium is bedoeld om spraakbediening mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element. Mensen die spraakbedieningssoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen.

   Op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/vacatures/ staat een input-element met het visueel zichtbare label “Zoeken”. Dit element heeft als toegankelijkheidsnaam, via het aria-label, de tekst “Zoek op trefwoord”. Het visueel zichtbare label “Zoeken” is geen onderdeel van deze toegankelijkheidsnaam en dit kan problemen opleveren voor gebruikers van spraakbedieningssoftware. Zorg ervoor dat de visueel zichtbare tekst, hier in het legend-element, onderdeel wordt van de toegankelijkheidsnaam. Dit kan ook opgelost worden door het aria-label aan te passen naar "Zoeken op trefwoord". Hetzelfde probleem komt ook voor bij het input-element op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/?s=werk&_search=werk.

   Op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/vacatures/ staan drie select-elementen. De visueel zichtbare labels, “Functieniveau”, “Functiecategorie” en “Type dienstverband” zijn geen onderdeel van de toegankelijkheidsnaam van elk element. Deze kunnen daardoor niet goed met spraakbedieningssoftware bediend worden.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware. Daarom wordt hier onder andere gekeken of alle elementen correct gesloten worden, alle gebruikte id’s uniek zijn en elementen goed genest zijn. Dit is ook te controleren via https://validator.w3.org/. Omdat wijzigingen in de website kunnen leiden tot nieuwe parsefouten, wordt dit succescriterium in een herinspectie altijd opnieuw onderzocht.

   Op pagina https://www.werkenvoorgouda.nl/ is op regel 280 een parsefout gevonden. Vermoedelijk wordt de feit veroorzaakt doordat de – nu lege – waarde van het attribuut data-ride niet geopend en gesloten wordt met aanhalingstekens. Er staat nu data-ride= en dit levert problemen op bij het interpreteren van het attribuut. Als dit attribuut een lege waarde nodig heeft, kan dit worden aangegeven met data-ride=””.

  • Gevolg:

   zie oorzaak van de afwijking

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Gouda heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209