Verklaring van Biljoenbad

Status toegankelijkheid https://www.biljoenbad.nl/

Gemeente Rheden is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 17-03-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Rheden streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Biljoenbad.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Rheden is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?instantie=Gemeente+Rheden&naam=

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Biljoenbad van Gemeente Rheden voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2023.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-03-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Rheden .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 17-03-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webteam@rheden.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Rheden

De gemeente Rheden wil dat iedereen alle informatie op de websites van de gemeente Rheden goed kan gebruiken. Daarom besteden we aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid.

Digitale toegankelijkheid
Ons doel is dat websites, interne digitale systemen en mobiele applicaties toegankelijk zijn voor zo veel mogelijk mensen. We inventariseren momenteel voor welke digitale kanalen het haalbaar is ze te laten voldoen aan de toegankelijkheidsnorm (WCAG 2.1, niveau A + AA). Op basis van de uitkomsten van de inventarisatie bepalen we welke digitale kanalen we aanpassen zodat ze (nog beter) voldoen aan de toegankelijkheidsnorm en welke digitale kanalen we uitfaseren.

Daarnaast zorgen we voor een continue verbetering in toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

 • Bewustwording. We organiseren regelmatig bewustwordingssessies over het nut en de noodzaak van digitale toegankelijkheid.
 • Onderzoek. Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
 • Kennis medewerkers. Onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Biljoenbad : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Biljoenbad is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De kaarten onder 'Dit kun je doen bij het Biljoenbad' hebben afbeeldingen waarbij een alternatieve tekst is ingevuld.

  • Oorzaak:

   Echter staat er in de alternatieve tekst 'Keyvisual zwemlessen'.

  • Gevolg:

   De alternatieve tekst wordt gebruikt door mensen die de afbeelding niet kunnen zien en moet daarom een goede beschrijving zijn van wat er op de afbeelding te zien is. Dat is hier niet het geval. Daarbij moet een afbeelding die decoratief is ook als zodanig gemarkeerd worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De afbeeldingen in deze kaarten zijn decoratief, dus laat daarom de alternatieve tekst leeg. Dit betekend dat er dus alleen alt="" in de code staat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle afbeeldingen behoeven een alt tekst.

  • Oorzaak:

   Alle iconen in de blokken bij 'Faciliteiten bij het Biljoenbad' hebben een alternatieve tekst, bijvoorbeeld 'Icon wedstrijdbad'.

  • Gevolg:

   De alternatieve tekst wordt gebruikt door mensen die de afbeelding niet kunnen zien. Echter staat er hier ook al een tekst in de blokken achter de iconen met een bijna hetzelfde tekst, in dit geval namelijk 'Wedstrijdbad'. Hier hoort een screenreadergebruiker dus eigenlijk de tekst dubbel.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Omdat deze elementen puur decoratief zijn moet de alternatieve tekst leeg gelaten worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Icoon geeft niet de juiste randvoorwaarden aan

  • Oorzaak:

   In de nieuwsblokken staat een icoon dat aangeeft dat de tekst erachter de locatie aangeeft.

  • Gevolg:

   Dit icoon wordt door een screenreader geheel overgeslagen. Daardoor is het voor gebruikers daarvan onduidelijk dat de erop volgende tekst een locatie betreft.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geef het icoon een alternatieve tekst als bijvoorbeeld 'Locatie'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Hier staan blokken met daarin een afbeelding. Deze afbeeldingen hebben een alternatieve tekst, maar de afbeeldingen zijn hier decoratief.

  • Oorzaak:

   De afbeeldingen bevatten alt tekst, terwijl ze decoratief zijn

  • Gevolg:

   Hij leest alle blokken voor

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Laat de alternatieve tekst hier leeg (alt=""). Ook staan de afbeeldingen in de links waardoor ze meegaan in de linkteksten. Dit levert hele rare linkteksten op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 5. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De pagina heeft een headerafbeelding met alternatieve tekst bovenaan de pagina.

  • Gevolg:

   Laat de alternatieve tekst hier leeg (alt="").

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Ook hier is de afbeelding alleen decoratief en mag de alternatieve tekst leeg gelaten worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 6. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De pagina heeft een headerafbeelding met alternatieve tekst bovenaan de pagina.

  • Gevolg:

   Screenreader leest de onnodige alt tekst voor.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Ook hier is de afbeelding alleen decoratief en mag de alternatieve tekst leeg gelaten worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 7. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De docenten die op de pagina weergegeven zijn hebben een afbeelding. Deze hebben alternatieve teksten als 'Sandra website'.

  • Gevolg:

   Dit is geen goede omschrijving van de afbeelding.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Omdat de afbeeldingen hier decoratief zijn kunnen deze leeg gelaten worden (alt="").

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 8. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De alternatieve tekst van de headerafbeelding is 'IMG 7028 300'. Dit is geen omschrijvende tekst van wat er op de afbeelding te zien is. Daarbij is de afbeelding decoratief.

  • Gevolg:

   Afbeeldingen die geen alt tekst behoeven worden voorgelezen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Laat daarom de alternatieve tekst leeg (alt="").

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 9. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De afbeeldingen op deze pagina hebben als alternatieve tekst de naam van het bedrijf. het gaat hier echter om logo's en dit dient dus ook vermeld te worden in de alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   Om de afbeelding heen zit een link die naar de website van het betreffende bedrijf gaat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het mooiste zou hier zijn om de link leeg te laten en op de afbeelding een alternatieve tekst te zetten als bijvoorbeeld 'Logo Kinderfysiotherapie Poos, ga naar de website van deze partner'.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 10. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het logo bovenaan de pagina heeft geen alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   Hierdoor missen gebruikers van een screenreader deze afbeelding waarschijnlijk. Er zit wel een link om het logo heen die teruggaat naar de homepage.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De beste oplossing is hier om dit te combineren in de alternatieve tekst van de afbeelding. Maak hiervan bijvoorbeeld 'Logo Biljoenbad, ga terug naar de homepage'. Anders kan eventueel 'Logo Biljoenbad' als alternatieve tekst gebruikt worden, en 'Ga terug naar de homepage' als linktekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 11. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Er zit tekst in de video die niet wordt uitgesproken of op een andere manier te horen is.

  • Gevolg:

   Hierdoor kunnen gebruikers die de video niet kunnen zien, deze informatie niet meekrijgen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg er bijvoorbeeld voor dat de voice-over van de video, de overige teksten ook voorleest.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 12. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De nieuwsartikelen op deze pagina hebben een titel. Echter zijn deze titels in de code niet gemarkeerd als koppen.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen door een pagina navigeren aan de hand van de koppen. Zij missen dus de nieuwsartikelen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zet deze titels in de code als een <h3> element.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 13. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op deze pagina staan blokken met nieuwsartikelen. Er is door de opbouw in de code niet duidelijk welke elementen bij elkaar horen.

  • Gevolg:

   Een screenreadergebruiker hoort eerst een datum en dan een tekst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Een goede oplossing zou zijn om de nieuwsberichten in een lijst <ul> te zetten en alle nieuwsberichten in een eigen item <li> erin te zetten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 14. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De blokken met verschillende soorten zwemlessen hebben een gele balk met een titel. Deze titels zijn in de code echter geen koppen. .

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen door een pagina navigeren aan de hand van de koppen. Zij missen dus mogelijk de blokken

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zet deze titels in de code een <h3> element.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 15. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De kop 'Kom zwemmen met je baby' staat in een <strong> element. Echter is dit element hier niet voor bedoeld, deze is bedoeld om extra nadruk op een stuk tekst te kunnen leggen.

  • Gevolg:

   De overige koppen op de pagina hebben dit niet en het lijkt dus een foutje te zijn geweest.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De oplossing is om het <strong> element te verwijderen van deze kop.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 16. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Omdat de video vanuit Youtube gehaald wordt, krijgt hij het title-attribuut 'Youtube Video Player'.

  • Gevolg:

   Dit is geen goede omschrijving van wat er in het iFrame te zien is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het iframe zou een beschrijvend title attribuut moeten krijgen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 17. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De koppen in de kaarten onder de kop 'Tarieven' zijn geen koppen in de code.

  • Gevolg:

   Sommige gebruikers kunnen door een pagina navigeren aan de hand van de koppen. Zij missen dus mogelijk de kaarten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zet deze titels in de code een <h3> element.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 18. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De tabelstructuur van de kalender op deze pagina is niet goed. Je kunt niet zien in welk bad iets is en de tijden staan in een eigen tabel. De tijden worden wel gedubbeld in de links zo te zien, maar ik denk toch dat de tabel tot één tabel gemaakt moet worden. Er staan nu verschillende tabellen in een overkoepelende tabel.

  • Gevolg:

   Voor een gebruiker van een screenreader is de tabel met de huidige structuur bijna niet te gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De beste oplossing is hier om van de hele tabel ook echt maar één tabel te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 19. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De pdf heeft geen tags (codelaag).

  • Gevolg:

   Hulpsoftware zoals een screenreader heeft een goede codelaag nodig om een gestructureerd document weer te kunnen geven. Deze software gebruikt de informatie uit de codelaag bijvoorbeeld om aan te geven wat een kop is, of een lijst, een tabel et cetera. Ook alternatieve teksten bij afbeeldingen staan in de codelaag. Zonder de tags heeft een tekst mogelijk helemaal geen informatie voor iemand die de visuele opmaak niet kan zien of is het een brij aan ongestructureerde tekst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat alle onderdelen van het document passende tags krijgen die aansluiten bij de ‘rol’ die deze informatie heeft op de pagina. Bijvoorbeeld een kop op niveau1, een paragraaf, een blockquote, een lijst of een noot. Hierdoor is de structuur van het document voor iedereen inzichtelijk en is het mogelijk om binnen het document te navigeren. Bijvoorbeeld van kop naar kop of door het overslaan van een lijst. Denk eraan dat de niet zichtbare of decoratieve onderdelen gemarkeerd moeten worden als artefact, zodat ze door de hulpsoftware genegeerd kunnen worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 20. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Het eerste deel van de tekst 'Ontdek de energie van water' is wit en valt weg op het water op de achtergrond in de afbeelding.

  • Gevolg:

   Zeker voor mensen die al wat moeite hebben met zien, is deze tekst daarom niet te lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg voor bijvoorbeeld een donkere achtergrond of voeg een donkere laag toe over de afbeelding.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 21. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De ondertiteling in de video heeft niet genoeg contrast met de achtergrond.

  • Gevolg:

   Dit betekend dat bijvoorbeeld slecht ziende gebruikers de ondertiteling niet kunnen lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Los dit op door bijvoorbeeld een blok met een donkere kleur achter de tekst te plaatsen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 22. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De placeholdertekst in de zoekbalk is lichtblauw (#76C3D9) op een witte (#FFFFFF) achtergrond. Dit heeft een contrast van 2:1.

  • Gevolg:

   Door het lage contrast van dit element kan het moeilijk zijn voor slechtziende gebruikers om de tekst te lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat de tekst een contrast heeft van minimaal 4,5:1 door deze van kleur te veranderen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 23. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De tekst 'De energie van water' staat in een svg zonder alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   Hierdoor kunnen gebruikers van een screenreader deze tekst niet meekrijgen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geef de afbeelding een alternatieve tekst mee met daarin de tekst die ook in de afbeelding staat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 24. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   De menubalk met het logo en het hoofdmenu blijft altijd in beeld staan, ook als een gebruiker inzoomt. Deze balk wordt niet dunner.

  • Gevolg:

   Hierdoor is bij een zoomniveau van 400% (bij een schermbreedte van 1280px) bijna de helft van het scherm gevuld met de menubalk. Sommige gebruikers die bijvoorbeeld slecht zien maken gebruik van de mogelijk om ver in te zoomen, maar zullen hier dus veel hinder ondervinden door de menubalk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat de menubalk bijvoorbeeld minder hoog wordt, of dat deze helemaal uit beeld verdwijnt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 25. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De zoekbalk voor de nieuwsartikelen is wit (#FFFFFF) op een lichtblauwe (#E5F2F4) achtergrond. Het contrast hiervan is 1,1:1.

  • Gevolg:

   Door het lage contrast van dit element kan het moeilijk zijn voor slechtziende gebruikers om het zoekveld te zien.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg voor een contrast van minimaal 3:1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 26. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De knoppen 'Lees meer' in de nieuwsartikelen hebben een lichtblauwe (#C3E0E4) rand op een witte (#FFFFFF) achtergrond. Dit heeft een contrast van 1,4:1.

  • Gevolg:

   Door het lage contrast van dit element kan het moeilijk zijn voor slechtziende gebruikers om de blokken te zien.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat de lijn een contrast heeft van minimaal 3:1 door deze van kleur te veranderen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 27. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De blokken onder de kop 'Faciliteiten bij het Biljoenbad' hebben een lichtblauwe (#CFE2E5) lijn op een witte (#FFFFFF) achtergrond. Dit geeft een contrast van 1,3:1.

  • Gevolg:

   Door het lage contrast van dit element kan het moeilijk zijn voor slechtziende gebruikers om de blokken te zien.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat de lijn een contrast heeft van minimaal 3:1 door deze van kleur te veranderen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 28. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De zoekbalk heeft een lichtblauwe (#CFE2E5) tekst op een witte (#FFFFFF) achtergrond. Dit geeft een contrast van 1,3:1.

  • Gevolg:

   Door het lage contrast van dit element kan het moeilijk zijn voor slechtziende gebruikers om de tekst te lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat de tekst een contrast heeft van minimaal 4,5:1 door deze van kleur te veranderen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 29. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De randen om de nieuwsartikelen zijn lichtblauw (#C3E0E4) op een witte (#FFFFFF) achtergrond. Het contrast hiervan is 1,4:1.

  • Gevolg:

   Door het lage contrast van dit element kan het moeilijk zijn voor slechtziende gebruikers om de lijnen te zien.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat de randen een contrast hebben van minimaal 3:1 door deze van kleur te veranderen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 30. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De rand van de zoekbalk heeft een lichtblauwe (#CFE2E5) kleur op een witte (#FFFFFF) achtergrond. Het contrast hiervan is 1,3:1.

  • Gevolg:

   Door het lage contrast van dit element kan het moeilijk zijn voor slechtziende gebruikers om de zoekbalk te zien.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat de zoekbalk een contrast heeft van minimaal 3:1 door deze van kleur te veranderen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 31. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Omdat de videospeler rechtstreeks uit Youtube komt, staan ook de sneltoetsen van de speler uit Youtube nog aan.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen geven voor gebruikers die de website met het toetsenbord of een screenreader bedienen doordat er functies in de video per ongeluk geactiveerd worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Schakel de sneltoetsen van de videospeler uit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 32. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het document heeft geen documenttitel. Hierdoor is het lastiger om te zien in welk tabblad van een reader welke informatie staat en is de documenttitel ook niet op te vragen.

  • Gevolg:

   Dit kan een probleem zijn voor bijvoorbeeld blinde mensen of mensen met een cognitieve beperking, zoals een kort werkgeheugen of een concentratiestoornis. Een beschrijvende documenttitel helpt de lezer om te begrijpen wat de inhoud is van de pdf en het helpt bij het navigeren van tabblad naar tabblad in een programma om pdf’s te lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zet in de bestandseigenschappen van het document een titel die de inhoud van het document duidelijk omschrijft. En controleer of deze titel ook getoond wordt en of het document niet ingesteld staat op het tonen van alleen de bestandsnaam.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 33. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Het document heeft geen bladwijzers.

  • Gevolg:

   Hierdoor is het minder gemakkelijk om door het document te navigeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bladwijzers kunnen met de juiste software worden gegenereerd met de koppenstructuur van het brondocument, mits het brondocument goed gestructureerd is met de juiste tags.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 34. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Er staan geen koppen in de footer.

  • Gevolg:

   Waardoor alle inhoud onder "Het laatste nieuws" valt. Er zijn wel teksten die er visueel uitzien als kop, zoals 'Overig'.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Van deze teksten kan een kop gemaakt worden in de code. Bij het logo boven de gegevens kan een visueel verborgen kop geplaatst worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 35. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Er is niet aangegeven in welke taal deze pdf is geschreven.

  • Gevolg:

   Een screenreader weet niet in welke taal de tekst gepresenteerd moet worden. Het kan dus zijn dat het document door een Engelstalige stem en met Engelstalige uitspraak wordt voorgelezen, terwijl het een Nederlandse tekst betreft. Dit is van belang voor mensen met cognitieve of visuele beperkingen. Ook voor de weergave in braille kan het lastig zijn als niet de juiste taal is aangegeven. Geef in de bestandseigenschappen van het document aan in welke natuurlijke taal het is geschreven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit zou al in het brondocument moeten gebeuren en dit brondocument zou op de juiste manier moeten worden geëxporteerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 36. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   De labels van de knoppen voor vorige en volgende dag in de kalender zijn Engelstalig.

  • Gevolg:

   Door een screenreader wordt dit voorlezen met een Nederlandse stem, waardoor de tekst onbegrijpelijk kan worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat de labels een Nederlandse tekst hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 37. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De div met class fc-scrollgrid-sync-inner is focusbaar, maar heeft geen rol of naam.

  • Gevolg:

   Het element krijgt nu focus tussen de bruikbare elementen door. Omdat er geen functie achter zit leid dit af en is het verwarrend voor gebruikers die het toetsenbord gebruiken voor de bediening.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Hier zou uitgezocht moeten worden waarom het element focus krijgt om dit vervolgens te voorkomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 38. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Het hoofdmenu bovenaan de website krijgt een icoon met de tekst menu ervoor als de pagina te klein is voor de volledige weergave. Dit icoon heeft geen aria-expanded element.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan een gebruiker van een screenreader niet weten of het menu uitgeklapt is of niet.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zet een aria-expanded element op het menu.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Rheden heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209