Verklaring van den.nl

Status toegankelijkheid https://www.den.nl/

DEN Kennisinstituut cultuur & digitalisering is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-09-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

DEN Kennisinstituut cultuur & digitalisering streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website den.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van DEN Kennisinstituut cultuur & digitalisering is beschikbaar via de link https://www.den.nl/toegankelijkheid-van-den

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door DEN Kennisinstituut cultuur & digitalisering gepubliceerde informatie blijkt dat de website den.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver DEN Kennisinstituut cultuur & digitalisering is gevorderd met de toegankelijkheid van den.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 29-08-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van DEN Kennisinstituut cultuur & digitalisering.
Functie: Project Manager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-09-2023.

Feedback en contactgegevens

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via den@den.nl.

Binnen 5 werkdagen ontvang je een bevestiging. We informeren je over de voortgang en de uitkomst.

Aanvullende informatie van DEN Kennisinstituut cultuur & digitalisering

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website den.nl : voldoet gedeeltelijk

De website den.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens DEN Kennisinstituut cultuur & digitalisering dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://cdn2.assets-servd.host/den-kennisinstit/production/files/Onderzoek-www.den.nl_-WCAG-2.1-AA-aangepast-sept-2023.pdf?dm=1695202536
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 31-05-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart DEN Kennisinstituut cultuur & digitalisering dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De tekstalternatieven bij de homeknop, de zoekbalk en op de 404 pagina bevatten niet de juiste waarde. Zo wordt er gebruik gemaakt van het alt attribuut "Missing alt" en zijn sommige tekstalternatieven in het Engels.

  • Oorzaak:

   Website is in het Engels geprogrammeerd waardoor alles vertaald moest worden. Deze punten zijn over het hoofd gezien.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De Dit is DEN video zoals geplaatst op https://www.den.nl/ en https://www.den.nl/over-ons bevat wel een ondertiteling, alleen de ondertiteling op het eind bij de tekst "Kennisinstituut cultuur & digitale transformatie" ontbreekt.

  • Oorzaak:

   Makers van de video dachten dat de tekst in beeld al voldeed. Daarom was de ondertiteling hierbij weggelaten.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-08-2023
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is geen audiodiscriptie aanwezig bij de Dit is DEN video die wordt getoond op de homepage en /over-ons.

  • Oorzaak:

   Ondertiteling is wel aanwezig.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
   1. PDF Cyber security https://cdn2.assets-servd.host/den-kennisinstit/production/files/20230526-Ppt-rapport-DEN-cyberscan-def.pdf bevat geen headers in de code.
   2. Zoekresultatenveld heeft geen label.
   3. Strong element werd op verschillende pagina's gebruikt.
   4. Fieldset elementen op /kennis-en-inspiratie zijn onduidelijk.
  • Oorzaak:
   1. Gebrek aan kennis.
   2. Vergeten tijdens het programmeren door developers.
   3. Gebrek aan kennis.
   4. Slordige code.
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2023
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
   1. Homepage leesvolgorde is onduidelijk omdat afbeeldingen en extra info eerst worden weergegeven boven relevante titels
   2. Zoekresultaten hebben verkeerde volgorde.
   3. Volgorde van kaartcomponenten op site hebben verkeerde volgorde.
   4. PDF Cyber security https://cdn2.assets-servd.host/den-kennisinstit/production/files/20230526-Ppt-rapport-DEN-cyberscan-def.pdf heeft onduidelijke leesvolgorde.
  • Oorzaak:
   1. Onvoldoende kennis
   2. Onvoldoende kennis
   3. Onvoldoende kennis
   4. Onvoldoende kennis
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-08-2023
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Circeldiagram in Cyber Security PDF wordt alleen in kleuren weergegeven.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende kennis over toegankelijkheid.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-09-2023
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Verschil in dikte tekst in combinatie met kleurcontrast zorgt voor te weinig contrast.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-09-2023
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1024px bij 768px en ingezoomd is op 200% dan verdwijnt (deels) de content van de inhoud van het hamburger menu. Zie het menu in de header.

  • Oorzaak:

   Verkeerd geprogrammeerd.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-08-2023
 9. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   404 pagina laadt plaatje in waar 404 als tekst in staat. Deze moet worden vervangen door 404 als tekstuele kop op de pagina.

  • Oorzaak:

   Plaatje in plaats van tekst.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 10. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1280px bij 1024px en ingezoomd is op 400% dan is het hamburgermenu niet meer volledig te lezen en/of te bedienen.

  • Oorzaak:

   Niet goed geprogrammeerd.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-08-2023
 11. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De randen van balken en een aantal knoppen hebben een te lage contrastwaarde.

  • Oorzaak:

   Ontwerpfout.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-08-2023
 12. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de header komt een deel van de tekst “EN / NL“ buiten beeld te staan als de gebruiker tekstafstand-waarden instelt zoals voorgesteld in dit succescriterium.

  • Oorzaak:

   Programmeerfout.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-08-2023
 13. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Programmeerfout

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-08-2023
 14. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de de volgende pagina is gebruik gemaakt van de Vimeo videospeler. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door sneltoetsen. Als de focus in een element in de video staat is de video fullscreen te bekijken via 'F'. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in de video staat. Dit is niet toegestaan. Zorg ervoor dat deze functie uitgeschakeld is of uit te schakelen is. https://www.den.nl/over-ons Op de volgende pagina wordt gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door sneltoetsen. Als de focus in dit iframe staat is de video te pauzeren door op de letter 'K' te drukken. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat. Dit is niet toegestaan. De oplossing is de embedcode van de YouTube-video aanpassen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'. https://www.den.nl/kennis-en-inspiratie/de-digitale-mogelijkheden-voor-inspirerend-cultuuronderwijs-3-voorbeelden zie ook de video 'Dit is DEN' op https://www.den.nl/ Uitleg van dit successcriterium

  • Oorzaak:

   Verkeerd geprogrammeerd.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 15. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Video's worden in pop-up getoond waardoor sneltoetsen anders werken.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 16. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de <head> van de pagina is een Engelse titel opgegeven, hierdoor wordt niet direct aan bezoekers duidelijk gemaakt wat de inhoud van de pagina is.

  • Oorzaak:

   Verkeerd titel aan document meegegeven waardoor de zoekresulaten onduidelijk zijn.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-08-2023
 17. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Programmeerfout.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 18. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De LinkedIn links en de mail-links op de volgende pagina's hebben geen linktekst en daardoor geen linkdoel. https://www.den.nl/digitale-transformatie https://www.den.nl/ons-team Wanneer je in de header het zoeken component opent staat daar een sluiten link. Deze link heeft geen naam.

  • Oorzaak:

   Verkeerd ingevoerd.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-08-2023
 19. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De toetsenbordfocus is niet zichtbaar op 'Bekijk de digitale transformatie onderwerpen. ' https://www.den.nl/over-ons De toetsenbordfocus is niet zichtbaar op de sluiten link van het zoeken component in de header. In Chrome is de toetsenbordfocus is niet zichtbaar in het feedback-component.

  • Oorzaak:

   Niet goed geprogrammeerd.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 20. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het zoekveld in de header is niet expliciet geassocieerd met een label. Hierdoor zullen bezoekers met spraaksoftware de focus niet in het invoerveld kunnen plaatsen. Expliciet associëren kan door gebruik te maken van <label for=””> en <input id=””> attributen.

  • Oorzaak:

   Programmeerfout.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-08-2023
 21. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De namen van de sluit en "minimize" knoppen zijn in het Engels en luiden “Minimize Survey” en "Close survey"; terwijl de gebruiker dit in het Nederlands verwacht. Met spraaksoftware is deze knop of link daardoor niet makkelijk te bedienen. Het is beter om dit in het Nederlands te doen.

  • Oorzaak:

   Gebruik van externe partij voor gebruiksersonderzoeken.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 22. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
   1. De status van de accordeon elementen in de footer op kleine resoluties zoals 320px width (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor gebruikers van hulpapparatuur.
   2. De status van het zoekveld (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor gebruikers van hulpapparatuur.
   3. De status van filter-onderwerpen zoals "Kennisniveau" en "Toepassing" (uitgeklapt of niet) wordt niet duidelijk gemaakt voor gebruikers van hulpapparatuur.
   4. De status van het filtercomponent op de kleinere resoluties (bijvoorbeeld 320px width) wordt niet duidelijk gemaakt voor gebruikers van hulpapparatuur.
  • Oorzaak:

   Labels vergeten toe te kennen.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2023
 23. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De tekst 'Dank je wel! We gaan met je feedback aan de slag' in het feedback-component is een statusbericht en dat betekent dat hulpsoftware direct op de hoogte gesteld moet worden van het bestaan van dit bericht. Dit kan door op het hoofdbericht een aria-live attribuut toe te passen. Bijvoorbeeld in de vorm van role="alert".

  • Oorzaak:

   Gebruik van code van externe partij, dus niet aanpasbaar.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die DEN Kennisinstituut cultuur & digitalisering heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424