Verklaring van Gemeente 's-Hertogenbosch

Status toegankelijkheid https://www.s-hertogenbosch.nl

Gemeente 's-Hertogenbosch is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 14-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente 's-Hertogenbosch streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente 's-Hertogenbosch.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente 's-Hertogenbosch is beschikbaar via de link https://www.s-hertogenbosch.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente 's-Hertogenbosch gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente 's-Hertogenbosch gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente 's-Hertogenbosch is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente 's-Hertogenbosch en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente 's-Hertogenbosch .
Functie: Hoofd Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 14-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op. 

Wat kunt u van ons verwachten? 

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de De Ombudscommissie van de gemeente 's-Hertogenbosch.
 

Aanvullende informatie van Gemeente 's-Hertogenbosch

We kunnen op dit moment niet garanderen dat de pdf's die worden aangeboden digitaal toegankelijk zijn. We zijn bezig om oude pdf's van vóór 2018 te vervangen door toegankelijke bestanden. Heeft u informatie uit een niet toegankelijke pdf nodig? Neem contact met ons op via de contactpagina. Binnen maximaal 10 werkdagen bieden wij u een alternatief aan.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente 's-Hertogenbosch : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente 's-Hertogenbosch is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente 's-Hertogenbosch dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Homepage/check_8136_auto_rapport.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-07-2020
   • Type onderzoek: type onderzoek niet beschreven
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente 's-Hertogenbosch dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.s-hertogenbosch.nl/ worden bij meerdere afbeeldingen het alt-attribuut van het img element gebruikt en het title-attribuut van de link waarin de zelfde tekst staat. Dit kan voor mensen die voorleessoftware gebruiken nu dubbel worden voorgelezen. Bijvoorbeeld bij de social media iconen. Of bij de nieuwsitems wordt het alt- en title-attribuut van het img-element en het title-attribuut van de link en nog eens in tekst eronder. Hier kan de afbeelding als decoratief worden gezien en heeft dan geen alt- en title-attribuut nodig (wel een leeg alt-attribuut, alt=””, zodat hulpsoftware weet dat het overgeslagen kan worden) in het img-element en geen title-attribuut in de link omdat de linktekst al hetzelfde is. Dan wordt het gewoon één keer voorgelezen door voorleessoftware en is het minder verwarrend voor bijvoorbeeld blinden. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Bijvoorbeeld pagina https://www.s-hertogenbosch.nl/geoportaal/.

  • Oorzaak:

   Het alt-attribuut en title-attribuut hebben dezelfde naam.

  • Gevolg:

   De hulpsoftware leest de naam dan twee keer.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Dubbele benamingen oplossen door het op een van die plekken weg te halen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Momenteel zijn wij druk bezig met het ontwikkelen van een nieuwe website. De nog openstaande afwijkingen zullen daarom in de huidige website verder niet toegankelijk gemaakt worden. Dit bespaart kosten die naar de ontwikkeling gaan van een goede nieuwe toegankelijke website die naar verwachting halverwege 2023 online komt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/modules/4/ schriftelijke_vragen/view hebben de selectievelden bij het filter geen naam omdat de labels niet gekoppeld zijn aan de selectievelden omdat het input-element geen idattribuut heeft. Bij de datum velden zijn de labels alleen gekoppeld aan het ‘tot en met’ input veld. Dit is op te lossen door een fieldset om de input velden heen te zetten met het label als legend. Dit geldt ook voor de vragen onderaan met de drie radiobuttons als antwoorden. Hier moet ook een fieldset omheen komen met de vraag als legend.

  • Oorzaak:

   Het ontbreken van de koppeling van labels aan de selectievelden in de formulieren.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan de voorleessoftware niet bepalen welke labels bij welke formuliervelden horen.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor eind 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://s-hertogenbosch.begroting-2020.nl/ staat links bovenaan de titel van de pagina. Deze tekst is alleen niet opgemaakt als HTML kop tekst. Dit moet wel om structuur op de pagina te krijgen. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Oorzaak:

   Links bovenaan is de titel van de pagina niet opgemaakt als HTML kop tekst.

  • Gevolg:

   Daardoor krijg je geen structuur op de pagina. De voorleessoftware kan hierdoor geen onderscheid maken in opbouw relatiestructuur van de tekst.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor eind 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/ net boven de kalender staan een aantal links zonder href-attribuut. Visueel is het duidelijke dat dit links zijn, maar software kan dit nu niet bepalen.

  • Oorzaak:

   Een aantal links zijn geplaatst zonder href-attribuut.

  • Gevolg:

   De hulpsoftware herkent ze daardoor niet als links.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Links voorzien van een href-attribuut.

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor eind 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/ staat in de kalender de dag van vandaag anders opgemaakt. Deze informatie wordt overgebracht door presentatie, maar kan niet door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De datum van vandaag wordt alleen door presentatie opgemaakt.

  • Gevolg:

   Voor hulpsoftware is dit niet te zien.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment momenteel geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor eind 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://s-hertogenbosch.begroting-2020.nl/p3504/financiele-hoofdlijnen staan er zichtbare koppen in de tekst die niet zijn opgemaakt als HTML koppen. Dit moet wel. Het gaat onder andere om de teksten ‘Financieel beeld’, ‘Taakstelling’, ‘Ruimte Raad voor actuele ontwikkelingen’, ‘Sturctuurfonds’ en ‘Woonlasten’.

  • Oorzaak:

   De koppen zijn niet opgemaakt als HTML koppen.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan de hulpsoftware ze niet herkennen als koppen.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   De koppen worden alsnog opgemaakt als HTML kop tekst.

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor eind 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://s-hertogenbosch.begroting-2020.nl/p3504/financiele-hoofdlijnen staat een tabel. In de tabel zijn kolomkoppen aangegeven, dit is goed gedaan. Er staan ook twee rijkoppen in de tabel, deze moeten ook als koppen (th) worden aangegeven.

  • Oorzaak:

   De rijkoppen in de tabel zijn niet als koppen (th) aangegeven.

  • Gevolg:

   De hulpsoftware herkent ze daardoor niet als tabelkoppen.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing voor beschikbaar.

  • Maatregel:

   Rijkoppen als koppen (th) aangegeven.

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor eind 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 8. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://formulieren.s-hertogenbosch.nl/formulier/nl-NL/Burgerzaken/ scGCC09.aspx/fGCC09_Email staat een contactformulier waar onder andere de naam en het e-mailadres van de gebruiker kan worden ingevuld. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld, of zodat extra hulp geboden kan worden bij het invullen. Dit is hier niet het geval. Dit kan door het attribuut ‘autocomplete’ aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor achternaam: autocomplete=”family-name” en e-mailadres: autocomplete=”email”.

   Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut staat op deze pagina: https://www.w3.org/tr/ wcag21/#input-purposes.

  • Oorzaak:

   Het is momenteel niet mogelijk om automatisch formuliervelden in te kunnen vullen.

  • Gevolg:

   Hierdoor moet een gebruiker alles handmatig invullen.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor eind 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://s-hertogenbosch.begroting-2020.nl/ hebben de bruine teksten op witte achtergrond of witte teksten op bruine achtergrond een te laag contrast van 3,0:1.

   Het cijfer 1 rechtsonder in beeld heeft een te laag contrast van 4,2:1. De cijfers 321 hebben een te laag contrast van 2,8:1. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Oorzaak:

   Het contrast van de twee kleuren is te laag.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan iemand met een visuele beperking minder goed onderscheid maken.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het kleurcontrast aanpassen.

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor eind 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 10. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De onderstaande problemen komen voor als de website wordt bekeken op een resolutie van 1024 bij 768 en 200% ingezoomd. Alle content dient nog steeds in deze resolutie en zoom weergave beschikbaar te zijn.

   Op pagina https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/ valt de zoekbalk over het logo en de link ‘Sitemap’ heen. Waardoor ze niet meer leesbaar zijn.

  • Oorzaak:

   De pagina schaalt niet voldoende mee op 200% zoom.

  • Gevolg:

   Het logo en de link 'sitemap' vallen van het scherm af.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor eind 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 11. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De onderstaande problemen komen voor als de website wordt bekeken op een resolutie van 1024 bij 768 en 200% ingezoomd. Alle content dient nog steeds in deze resolutie en zoom weergave beschikbaar te zijn.

   Op pagina https://formulieren.s-hertogenbosch.nl/formulier/nl-NL/Burgerzaken/ scGCC09.aspx/fGCC09_Email kan er niet meer geprint worden (De knop is weggevallen). Dit komt ook voor op https://formulieren.s-hertogenbosch.nl/formulier/ nl-NL/Burgerzaken/scBZ31.aspx/fBZ31_Feedback

  • Oorzaak:

   Het formulier schaalt niet voldoende mee op 200% zoom, waardoor de print knop buiten het scherm valt.

  • Gevolg:

   Een gebruiker kan niet klikken op de printknop.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor eind 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 12. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De onderstaande problemen komen voor als de website wordt bekeken op een resolutie van 1024 bij 768 en 200% ingezoomd. Alle content dient nog steeds in deze resolutie en zoom weergave beschikbaar te zijn.

   Op pagina https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/vergadering/746887/ gemeenteraad%2007-07-2020 is het gedeelte naast de video van de agendapunten verdwenen. Hierdoor is niet duidelijk te zien waar de video is en is er geen manier om naar een bepaald agendapunt in de video te springen.

  • Oorzaak:

   De pagina schaalt niet voldoende mee op 200% zoom.

  • Gevolg:

   Bij inzoomen valt het gedeelte naast de video van de pagina. Hierdoor is niet duidelijk te zien waar de video is en is er geen manier om naar een bepaald agendapunt in de video te springen.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor eind 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 13. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De onderstaande problemen komen voor als de website wordt bekeken op een resolutie van 1024 bij 768 en 200% ingezoomd. Alle content dient nog steeds in deze resolutie en zoom weergave beschikbaar te zijn.

   Op pagina https://www.s-hertogenbosch.nl/ zijn de knoppen om je mening te geven verdwenen. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Oorzaak:

   De pagina schaalt niet voldoende mee op 200% zoom.

  • Gevolg:

   De knoppen om je mening te geven verdwijnen. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor december 2022.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Momenteel zijn wij druk bezig met het ontwikkelen van een nieuwe website. De nog openstaande afwijkingen zullen daarom in de huidige website verder niet toegankelijk gemaakt worden. Dit bespaart kosten die naar de ontwikkeling gaan van een goede nieuwe toegankelijke website die naar verwachting eind 2022 online komt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 14. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De onderstaande problemen komen voor als de website wordt bekeken op een resolutie van 1024 bij 768 en 200% ingezoomd. Alle content dient nog steeds in deze resolutie en zoom weergave beschikbaar te zijn.

   Op pagina https://belastingloket.s-hertogenbosch.nl/digid.info.php is het logo van de gemeente ‘s-Hertogenbosch verdwenen.

  • Oorzaak:

   De pagina schaalt niet voldoende mee op 200% zoom.

  • Gevolg:

   Het logo valt van het scherm af.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor eind 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 15. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De onderstaande problemen komen voor als de website wordt bekeken op een resolutie van 1024 bij 768 en 200% ingezoomd. Alle content dient nog steeds in deze resolutie en zoom weergave beschikbaar te zijn.

   Op pagina https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/modules/4/ schriftelijke_vragen/view valt een gedeelte van de pagina buitenbeeld, waardoor niet alles meer te lezen is.

  • Oorzaak:

   De pagina schaalt niet voldoende mee op 200% zoom.

  • Gevolg:

   Bij inzoomen valt een gedeelte van de pagina buitenbeeld, waardoor niet alles meer te lezen is.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor eind 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 16. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://s-hertogenbosch.begroting-2020.nl/p3504/financiele-hoofdlijnen hebben de bruine pijlen onderaan de pagina een te laag contrast van 2,6:1 op de licht grijze achtergrond. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.

  • Oorzaak:

   Het contrast van de twee kleuren is te laag.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan iemand met een visuele beperking minder goed onderscheid maken.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het kleurcontrast aanpassen.

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor eind 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 17. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://s-hertogenbosch.begroting-2020.nl/p3466/programma-overzicht worden de lasten, baten en saldo aangegeven met een blauwe met grijze balk. De grijze balk heeft een te laag contrast van 1,2:1 met de witte achtergrond en de blauwe balk een te laag contrast van net onder 3,0:1 met de grijze balk.

  • Oorzaak:

   Het contrast van de twee kleuren is te laag.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan iemand met een visuele beperking minder goed onderscheid maken.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het kleurcontrast aanpassen.

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor eind 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 18. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://s-hertogenbosch.begroting-2020.nl/p3504/ financiele-hoofdlijnen heeft het hoofdmenu uitklappende menu’s. De submenu’s klappen uit als er met de muis over de onderdelen heen wordt gegaan. Deze extra content die dan verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen, het voldoet nu aan twee voorwaarden. De uitklapmenu's die verschijnen zijn niet ‘verbergbaar’. De tekst van de uitklapmenu’s vallen over de content eronder heen en dus moet het mogelijk zijn om het uitklapmenu te sluiten zonder dat de focus of muis verplaatst wordt. Dit zou bijvoorbeeld moeten kunnen met de Escape toets. De uitklapmenu's zijn wel ‘aanwijsbaar’. De muis moet over de uitklapmenu’s verplaatst kunnen worden zonder dat de uitklapmenu’s sluiten. Dit is het geval. Aan de derde voorwaarde van dit succescriterium ‘aanhoudend’ wordt ook voldaan. Het uitklapmenu blijft staan, totdat de muis of focus wordt verplaatst.

  • Oorzaak:

   De uitklappende menu's zijn niet verbergbaar.

  • Gevolg:

   Je kunt de uitklappende menu's niet meer sluiten, zonder dat de focus of muis verplaatst wordt.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatieve oplossing beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor eind 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 19. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/modules/4/ schriftelijke_vragen/view is de ‘export’ button niet te bereiken en dus te bedienen met het toetsenbord. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Oorzaak:

   De pagina is niet volledig te bedienen met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   De gebruiker kan nu niet de 'export' button bereiken met behulp van het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor eind 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 20. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/ zijn de links ‘Kalender’, ‘lijst’, ‘Week’, ‘Maand’, ‘Toon vandaag’ en de pijltjes voor vorige en volgende maand niet met het toetsenbord te bereiken en dus te bedienen, omdat de links geen href attribuut hebben.

  • Oorzaak:

   Aangezien de links geen href attribuut hebben, is de pagina niet in zijn geheel te bedienen met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   De gebruiker kan nu niet met behulp van het toetsenbord de links ‘Kalender’, ‘lijst’, ‘Week’, ‘Maand’, ‘Toon vandaag' en de pijltjes voor vorige en volgende maand bereiken en dus bedienen.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor eind 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 21. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://formulieren.s-hertogenbosch.nl/formulier/nl-NL/Burgerzaken/ scGCC09.aspx/fGCC09_Email is geen mechanisme aanwezig om de herhalende content over te slaan. Dit kan opgelost worden door een link op de pagina te plaatsen die de focus verplaatst naar de eerste unieke inhoud van de pagina. Deze link moet de eerste link van de pagina zijn. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Oorzaak:

   Er is geen skiplink aanwezig om de herhalende content over te slaan.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan de herhalende content niet worden overgeslaan en kan de gebruiker niet direct naar de hoofdcontent.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor eind 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 22. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://s-hertogenbosch.begroting-2020.nl/p3504/financiele-hoofdlijnen is er een skiplink aanwezig om naar de hoofdinhoud op de pagina te gaan. Een skiplink moet de herhalende content overslaan en naar de eerste unieke content op een pagina gaan. Dit is hier niet het geval. De skiplink verwijst hier naar de content onder de afbeelding. Maar boven de afbeelding staat de titel van de pagina en het broodkruimelpad. Deze zijn ook uniek voor de pagina en worden nu overgeslagen. Deze skiplink werkt ook niet goed. De focus verspringt niet naar de content waarnaar hij verwijst omdat het main-element geen focus kan krijgen. Als er met de tabtoets doorgestapt word gaat de focus terug naar het begin van de pagina.

  • Oorzaak:

   De skiplink linkt naar de verkeerde content.

  • Gevolg:

   Content wordt onnodig of in een onjuiste volgorde herhaalt.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor eind 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 23. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De webpagina's van de formulieren hebben allemaal dezelfde paginatitel. Webpagina’s moeten een titel hebben die het onderwerp of doel van de pagina beschrijft. Dit is hier ook niet het geval. https://formulieren.s-hertogenbosch.nl/formulier/nl-NL/Burgerzaken/scGCC09.aspx/ fGCC09_Email (Contactformulier) https://formulieren.s-hertogenbosch.nl/formulier/nl-NL/Afspraken/scA02.aspx/ fAfspraakInleiding (Afsprakenformulier) en https://formulieren.s-hertogenbosch.nl/ formulier/nl-NL/Burgerzaken/scBZ31.aspx/fBZ31_Feedback (feedback formulier).

  • Oorzaak:

   De pagina's hebben geen (unieke) paginatitels.

  • Gevolg:

   Zonder unieke paginatitels weet de gebruiker niet direct waar de pagina over gaat.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor eind 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 24. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/vergadering/746887/ gemeenteraad%2007-07-2020 is het niet zichtbaar als de focus op de buttons in de video staat.

  • Oorzaak:

   De toetsenbordfocus is in de buttons in de video niet zichtbaar.

  • Gevolg:

   Je kunt als gebruiker niet zien waar je bent met je toetsenbord.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor eind 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 25. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/ is de focus na de link ‘Toekomst’ niet zichtbaar. En na de laatste link van de links bij ‘Recent/Toekomst’. Na de link ‘Gemeentelijke website’ is de focus twee keer niet zichtbaar, als hij op de selectievelden staat voor maand en jaar.

  • Oorzaak:

   De toetsenbordfocus is niet overal zichtbaar.

  • Gevolg:

   Je kunt als gebruiker niet zien waar je bent met je toetsenbord.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor eind 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 26. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/modules/4/ schriftelijke_vragen/view is de focus niet zichtbaar op de selectievelden voor maand, jaar en weken.

   De focus is niet zichtbaar als deze op de checkboxen in de tabel staat. En de focus is niet zichtbaar als deze na de actie buttons op de pdf downloads staat omdat het scherm niet uitklapt en de focus er wel heen gaat.

  • Oorzaak:

   De toetsenbordfocus is niet overal zichtbaar.

  • Gevolg:

   Je kunt als gebruiker niet zien waar je bent met je toetsenbord.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor eind 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 27. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://s-hertogenbosch.begroting-2020.nl/p3466/programma-overzicht is de focus na de terug naar boven knop zes keer niet zichtbaar

  • Oorzaak:

   De toetsenbordfocus is niet overal zichtbaar.

  • Gevolg:

   Je kunt als gebruiker niet zien waar je bent met je toetsenbord.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor eind 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 28. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://s-hertogenbosch.begroting-2020.nl/ is de toetsenbordfocus na de knop met drie puntjes (snelle navigatie) acht keer niet zichtbaar.

  • Oorzaak:

   De toetsenbordfocus is niet overal zichtbaar.

  • Gevolg:

   Je kunt als gebruiker niet zien waar je bent met je toetsenbord.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor eind 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 29. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://formulieren.s-hertogenbosch.nl/formulier/nl-NL/Burgerzaken/ scGCC09.aspx/fGCC09_Email is de toetsenbordfocus niet zichtbaar op de link ‘1. E-mail’. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die we het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is.

  • Oorzaak:

   De toetsenbordfocus is niet overal zichtbaar.

  • Gevolg:

   Je kunt als gebruiker niet zien waar je bent met je toetsenbord.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor eind 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 30. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://s-hertogenbosch.begroting-2020.nl/p3504/financiele-hoofdlijnen is de toetsenbordfocus na de knop met drie puntjes twee keer niet zichtbaar. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   En na de knop ‘Ga terug’ is de focus zeven keer niet zichtbaar. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Oorzaak:

   De toetsenbordfocus is niet overal zichtbaar.

  • Gevolg:

   Je kunt als gebruiker niet zien waar je bent met je toetsenbord.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor eind 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 31. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/modules/4/ schriftelijke_vragen/view hebben de selectie velden in het filter geen toegankelijkheidsnaam omdat het label niet is gekoppeld aan het selectieveld. Als de labels met de selectievelden wordt gekoppeld is dit probleem opgelost.

   De checkboxen hebben geen toegankelijkheidsnaam omdat ze geen label hebben. Dit is de naam waarmee mensen die spraaksoftware gebruiken dit element kunnen aanduiden en dus bedienen. De toegankelijkheidsnaam moet gelijk zijn aan het zichtbare label.

  • Oorzaak:

   De labels zijn momenteel niet juist ingericht.

  • Gevolg:

   De voorleessoftware kan niet zien welk label bij welk selectieveld hoort, waardoor deze het niet goed kan voorlezen.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor eind 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 32. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://belastingloket.s-hertogenbosch.nl/digid.info.php ontbreekt een taalaanduiding van de inhoud van de pagina. Deze moet in de HTML code worden opgegeven door middel van een lang attribuut bij het HTML element. Dit attribuut moet dan de landcode van de taal bevatten. Hier dus lang=”nl”.

  • Oorzaak:

   De taalaanduiding ontbreekt in de HTML code.

  • Gevolg:

   De voorleessoftware weet niet om welke taal het gaat.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor eind 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 33. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://belastingloket.s-hertogenbosch.nl/digid.info.php is een parsefout gevonden die problemen kan veroorzaken voor hulpsoftware.

   Attribuutwaarden mogen geen fouten bevatten. Bij het attribuut id="logodiv""> staat aan het eind een twee keer een dubbele aanhalingsteken.

  • Oorzaak:

   Er staat twee keer een dubbel aanhalingsteken in de broncode.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen veroorzaken voor de hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor eind 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 34. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://formulieren.s-hertogenbosch.nl/formulier/nl-NL/Burgerzaken/ scGCC09.aspx/fGCC09_Email en https://formulieren.s-hertogenbosch.nl/formulier/nl-NL/Burgerzaken/scBZ31.aspx/fBZ31_Feedback zijn meerdere parsefouten gevonden die problemen kunnen veroorzaken voor hulpsoftware.

   Attribuutwaarden mogen geen fouten bevatten. Maar er staan meerdere dubbele attribuut waarden href, src en alt in een element. Dit komt ook voor op pagina https://formulieren.s-hertogenbosch.nl/formulier/nl-NL/Afspraken/scA02.aspx/ fAfspraakInleiding.

  • Oorzaak:

   Er zijn meerdere attribuutwaarden met fouten aanwezig.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen veroorzaken voor de hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor eind 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 35. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/ zijn meerdere (10) </p> tags gevonden waarvoor geen <p> tag is gevonden (stray end tag). Tussen de p-tags staan nog andere p-tags die niet zijn toegestaan.

   Er staat een <a> start tag die niet goed is afgesloten. Hier is een > vergeten. Dit komt nog een keer voor op de pagina.

  • Oorzaak:

   De tags in de broncode zijn niet allemaal goed open en gesloten.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen veroorzaken voor de hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor eind 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 36. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/modules/4/ schriftelijke_vragen/view staan meerdere (18) attribuutwaarden zonder spatie ertussen. <dd data-id="16"class="empty_field">.

   Op de pagina staat ook een fatal error omdat er scripts buiten de HTML code vallen.

  • Oorzaak:

   Er staan attribuutwaarden zonder spatie en er is een fatal error aanwezig.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen veroorzaken voor de hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor eind 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 37. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://formulieren.s-hertogenbosch.nl/formulier/nl-NL/Burgerzaken/ scGCC09.aspx/fGCC09_Email staat de reCaptcha in een iframe. De naam van het iframe-element kan niet door software bepaald worden. Dit kan opgelost worden door een title-attribuut toe te voegen aan het iframe-element.

  • Oorzaak:

   De reCaptcha staat in een iframe.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen veroorzaken voor de hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor eind 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 38. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/ net boven de kalender staan een aantal links zonder href-attribuut. Hierdoor kan software de rol van de elementen niet bepalen en zijn hierdoor niet te bereiken en te bedienen met het toetsenbord. De datum van de dag heeft een cirkel om de datum heen staan. Deze status is niet door software te bepalen. Dit kan opgelost worden door dit al een verborgen tekst erbij te zetten of doos aria-technieken te gebruiken.

  • Oorzaak:

   Er staan een aantal links zonder href attribuut.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen veroorzaken voor de hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor eind 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 39. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/modules/4/

   schriftelijke_vragen/view staat een knop ‘Export’. Het is niet door software te bepalen wat de rol van het element is omdat het een div element is die met JavaScript interactief is gemaakt. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

   De selectie velden in het filter hebben geen door software te bepalen naam omdat de labels niet gekoppeld zijn.

   Op de pagina staat een filterknop. Als op deze knop geklikt wordt, komen de filters tevoorschijn. Deze status (in- of uitgeklapt) is niet door software te bepalen. Dit kan opgelost worden door dit als verborgen tekst erbij te zetten of door aria-technieken te gebruiken. Dit geldt ook voor het zoekveld.

   De checkboxen hebben geen door software te bepalen naam omdat ze geen label hebben.

  • Oorzaak:

   Er wordt gebruik gemaakt van JavaScript en de labels zijn onjuist gekoppeld.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen veroorzaken voor de hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het probleem is gemeld bij de leverancier. Wij streven er naar om dit op te lossen voor eind 2022.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

Gemeente 's-Hertogenbosch geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Gemeente 's-Hertogenbosch nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209