Verklaring van MijnILT

Status toegankelijkheid https://e-loket.ilent.nl/

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 15-12-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website MijnILT.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is beschikbaar via de link https://www.ilent.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website MijnILT te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is gevorderd met de toegankelijkheid van MijnILT en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) .
Functie: Directeur Informatiepositie en Programmamanagement.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-12-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [formulierbeheer@ilent.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Er is een upgrade benodigd van de onderliggende technologie. Deze upgrade wordt in augustus 2020 afgerond. De streefdatum waarop deze website volledig zal voldoen aan de toegankelijkheidseisen is afhankelijk van de resultaten van het onderzoek dat de ILT heeft gepland.

UPDATE 15 december 2020

Op dit moment staan we op het punt over te stappen naar het WCAG -proof TripleForms platform.  De leverancier heeft het volgende gecommuniceerd t.a.v. de compliancy:

 

WCAGcriterium

WCAG

TF43

Succescriterium 1.1.1 - Niet-tekstuele content

2

Succescriterium 1.2.1 - Alleen geluid / alleen video (vooropgenomen)

2

n.v.t.

Succescriterium 1.2.2 - Ondertitelingen (vooropgenomen)

2

n.v.t.

Succescriterium 1.2.3 - Omschrijvingen geluid / alternatieve media (vooropgenomen)

2

n.v.t.

Succescriterium 1.2.4 - Ondertiteling (live)

2

n.v.t.

Succescriterium 1.2.5 - Omschrijving geluid (vooropgenomen)

2

n.v.t.

Succescriterium 1.3.1 - Informatie en relaties

2.1

Succescriterium 1.3.2 - Betekeningsvolle volgorde

2.1

Succescriterium 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen

2

Succescriterium 1.3.4 - Orientatie

2.0/2.1

n.v.t.

Succescriterium 1.3.5 - Indentificeren invoerdoelen

2.0/2.1

Succescriterium 1.4.1 - Gebruik van kleur

2

Succescriterium 1.4.2 - Controle van geluid

2.1

n.v.t.

Succescriterium 1.4.3 - Contrast

2.1

Succescriterium 1.4.4 - Schalen teksten

2.1

Succescriterium 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst

2.1

Succescriterium 1.4.10 - Schalen tekst en beeld

2.0/2.1

Succescriterium 1.4.11 - Niet-tekstueel contrast

2.0/2.1

Succescriterium 1.4.12 - Tekst spatiering

2.0/2.1

Succescriterium 1.4.13 - Zichtbaarheid van inhoud bij muis over en muisklik

2.0/2.1

Succescriterium 2.1.1 - Toetsenbord

2.1

Succescriterium 2.1.2 - Wisseling tussen toetsenbord en muis

2.1

Succescriterium 2.1.4 - Snelkoppelingen voor toetscombinaties

2.1

X

Succescriterium 2.2.1 - Timing aanpasbaar

2

Succescriterium 2.2.2 - Pauze, stop, verberg

2

n.v.t.

Succescriterium 2.2.6 - Timeouts

2

n.v.t.

Succescriterium 2.2.7 - Animation from Interactions

2

n.v.t.

Succescriterium 2.3.1 - Geen flitsende elementen

2

n.v.t.

Succescriterium 2.4.1 - Hulplinks om sneller te navigeren

2

Succescriterium 2.4.2 - Pagina voorzien van titel

2

Succescriterium 2.4.3 - Volgordelijkheid van elementen

2

Succescriterium 2.4.4 - Het doel van links (in de contekst)

2

Succescriterium 2.4.5 - Meervoudige benadering van websites en formulieren

2

Succescriterium 2.4.6 - Koppen en labels

2

Succescriterium 2.4.7 - Focus zichtbaar

2

Succescriterium 2.5.1 - Muisbeweging bij gebaren

2.0/2.1

n.v.t.

Succescriterium 2.5.2 - Annuleren muisbeweging

2.0/2.1

Succescriterium 2.5.3 - Labelnaam is onderdeel van de labelbeschrijving

2.0/2.1

Succescriterium 2.5.4 - Bewegingsbediening

2.0/2.1

n.v.t.

Succescriterium 2.5.5 - Doelgrootte

2

n.v.t.

Succescriterium 2.5.6 - Gelijktijdige invoermechanismen

n.v.t.

Succescriterium 3.1.1 - Taalinstelling van de pagina

2.1

Succescriterium 3.1.2 - Taalinstelling van de elementen

2.1

Succescriterium 3.2.1 - Voorspelbare volgorde

2

Succescriterium 3.2.2 - Voorspelbare invoer

2

Succescriterium 3.2.3 - Consistentie in navigatie

2.1

Succescriterium 3.2.4 - Consistentie in identificatie

2.1

Succescriterium 3.2.6 - Status Changes

2.1

Succescriterium 3.3.1 - Fout identificatie

2

Succescriterium 3.3.2 - Labels of instructies

2

Succescriterium 3.3.3 - Foutsuggestie

2

Succescriterium 3.3.4 - Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

2

Succescriterium 4.1.1 - Verwerking juiste formattering elementen met consistentie in begin en eind tag

2.1

Succescriterium 4.1.2 - Geef ieder element een naam, rol en een waarde

2.1

Succescriterium 4.1.3 - Status Messages

2.1

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2020.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website MijnILT : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website MijnILT is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar
 • Oké. een toegankelijkheidsonderzoek is gepland. Datum waarop het zal zijn uitgevoerd: 31-12-2020

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

(onbekend is welke afwijkingen er zijn)

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

Nee

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123