Verklaring van Gemeente Stein

Status toegankelijkheid https://www.gemeentestein.nl/inwoners/

Gemeente Stein is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 27-06-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Stein streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Stein.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Stein is beschikbaar via de link https://www.gemeentestein.nl/over-deze-website/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Stein gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Stein gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Stein is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Stein en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 30-03-2026 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Stein .
Functie: Afdelingsmanager bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 27-06-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via een mail aan communicatie@gemeentestein.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Stein

Toegankelijkheid
In Stein moet iedereen kunnen meedoen! Dat begint bij goede informatievoorziening. Ook digitaal. Daarom streven we naar het zo goed mogelijk naleven van de webrichtlijnen voor toegankelijkheid die gelden voor websites van gemeenten.

In maart 2023 hebben we de toegankelijkheid van onze website laten onderzoeken door een daarin gespecialiseerd bureau. De resultaten vind je hier (externe link naar resultaten uit het rapport). 

Deze rapportage was het uitgangspunt om verdere doorontwikkeling van toegankelijkheid richting te geven volgens toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.0. Daarin werken we samen met onze webleverancier, bedrijven waar we aanvullende diensten en software van afnemen en ons sociaal inclusiepanel(externe link). Dit panel bestaat uit ervaringsdeskundigen die ons gevraagd en ongevraagd advies geven over toegankelijkheid. Ook digitaal. Het advies van dit panel weegt zwaar mee in de afwegingen die we maken. Het up-to-date houden van toegankelijkheid is een continue proces en daarover zijn we op meerdere momenten paar jaar met hen over in gesprek. Denk daarbij ook aan websites als www.rwm.nl(externe link)www.bsgw.nl(externe link) en https://ris2.ibabs.eu/stein(externe link) . 

Inkoop
Om de toegankelijkheid van nieuwe systemen, software en diensten ook in de toekomst te kunnen blijven waarborgen hebben we het aspect toegankelijkheid verankerd in ons inkoop- en aanbestedingsproces. 

Ontoegankelijkheid
We communiceren actief over het handelingsperspectief dat we inwoners bieden die tegen elke vorm van ontoegankelijkheid aanlopen. Daarbij zijn wij transparant in wat we gaan doen, waar we mee bezig zijn en wanneer dat het klaar is. 

Aanvullende informatie van Gemeente Stein

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-03-2026.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Stein : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Stein is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Stein dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.gemeentestein.nl/over-deze-website/toegankelijkheidsverklaring
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 17-03-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Stein dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   We gaan samen met de leverancier aan de slag om de afwijking zo snel mogelijk te verhelpen. Contentfouten die we zelf kunnen oplossen proberen we voor de hertest aan te passen (zie pdf-documenten).

  • Maatregel:

   Leverancier CARE heeft de opdracht gekregen om het logo in de header aan te passen. De gemeente gaat aan de slag met de ontoegankelijke PDF documenten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Het huidige alternatief is om een zin op te nemen waarbij men een uitgeschreven versie van de video kan opvragen via de mail. Het aanpassen van de video past momenteel niet in het budget voor de doorontwikkeling van de website.

  • Maatregel:

   Momenteel kunnen we deze ontoegankelijkheid niet verhelpen. Er is wel een offerte bij de leverancier aangevraagd voor de mogelijkheid om een tekstalternatief in te voeren bij video's

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Geen budget om bestaande video's aan te passen n.a.v. huidige toegankelijkheidseisen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2026
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Zelfde uitleg als voor succescriterium 1.2.3.

  • Maatregel:

   Zelfde uitleg als voor succescriterium 1.2.3.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Zelfde uitleg als voor succescriterium 1.2.3.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden zolang de afwijking bestaat. We proberen het door onderstaande maatregelen wel zo snel mogelijk te verhelpen.

  • Maatregel:
   • Afwijking contactpagina is aangepast -Er is contact gelegd met leverancier JCC om aanpassingen te doen voor de afwijking voor de afsprakenmodule
   • Voor de afwijking van het aanmeldformulier hebben we contact opgenomen met leverancier spotler om dit aan te laten passen.
   • PDF document wordt met een issuu link gepubliceerd.
   • Tekst PDF document facturen wordt omgezet in tekst, pdf wordt verwijderd.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De afwijking voor de activiteitenpagina kan worden aangepast door een nieuwe versie van paginering door leverancier CARE. Dit kost 1-2 uur werk. Momenteel is hier geen budget voor. Dit wordt wel meegenomen in een toekomstige nieuwe website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2023
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden zolang de afwijking bestaat. We proberen het door onderstaande maatregelen wel zo snel mogelijk te verhelpen.

  • Maatregel:

   Er is contact gelegd met spotler om deze afwijking te verhelpen voor de hertest.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2026
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden zolang de afwijking bestaat. We proberen het door onderstaande maatregelen wel zo snel mogelijk te verhelpen.

  • Maatregel:

   CARE heeft akkoord gekregen om de styling van het stappenplan aan te passen. Zij gaan hier wijzigingen in doorvoeren zodat de afwijking wordt verholpen.

   De aanpassingen voor de PDF worden intern opgepakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2026
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden zolang de afwijking bestaat. We proberen het door onderstaande maatregelen wel zo snel mogelijk te verhelpen.

  • Maatregel:

   CARE heeft akkoord gekregen om een donkerder kleur blauw te gebruiken en deze werkzaamheden uit te voeren om de afwijking te verhelpen.

   PDF omgevingsvisie wordt intern opgepakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2026
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden zolang de afwijking bestaat. We proberen het door onderstaande maatregelen wel zo snel mogelijk te verhelpen.

  • Maatregel:

   Hiervoor wordt door CARE het responsive design aangepast zodat hele lange woorden afgebroken worden en altijd in beeld passen. Dit geldt voor alle plekken waar dit gebeurt. CARE heeft akkoord om dit alles aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2026
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden zolang de afwijking bestaat. We proberen het door onderstaande maatregelen wel zo snel mogelijk te verhelpen.

  • Maatregel:

   PDF omgevingsvisie wordt intern opgepakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2026
 10. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden zolang de afwijking bestaat. We proberen het door onderstaande maatregelen wel zo snel mogelijk te verhelpen.

  • Maatregel:

   De oplossing van 1.4.10 zal ook deze afwijking verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2026
 11. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden zolang de afwijking bestaat. We proberen het door onderstaande maatregelen wel zo snel mogelijk te verhelpen.

  • Maatregel:

   Momenteel wordt deze afwijking niet verholpen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Om de datumfilter toegankelijk te maken moet CARE 1-2 uur aan werkzaamheden doorvoeren. We hebben hier momenteel geen budget voor, vandaar dat dit momenteel niet gedaan kan worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2026
 12. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden zolang de afwijking bestaat. We proberen het door onderstaande maatregelen wel zo snel mogelijk te verhelpen.

  • Maatregel:

   CARE past deze content voor ons aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2026
 13. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden zolang de afwijking bestaat. We proberen het door onderstaande maatregelen wel zo snel mogelijk te verhelpen.

  • Maatregel:
   • E-facturen folder wordt omgezet in tekst op de website
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2026
 14. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden zolang de afwijking bestaat. We proberen het door onderstaande maatregelen wel zo snel mogelijk te verhelpen.

  • Maatregel:

   Momenteel wordt er geen maatregel getroffen om deze afwijking te verhelpen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: CARE geeft aan dat de implementatie van een focustrap voor het hoofdmenu en de zoekfunctie 1 tot 2 dagen werk kost. Hiervoor is momenteel geen budget. Bij een eventuele nieuwe website wordt er gekeken naar het doorvoeren van deze aanpassingen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2023
 15. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden zolang de afwijking bestaat. We proberen het door onderstaande maatregelen wel zo snel mogelijk te verhelpen.

  • Maatregel:
   • Zal worden opgelost met de oplossing van 1.1.1.
   • Wordt aangepast door middel van oplossing van 1.3.1. m.b.t. paginering. Alleen is hier voorlopig nog geen budget voor.
   • Opmerking voor actualiteiten/algemeen is mogelijk fout genoteerd. Vraag is uitgezet bij Cardan.
   • Factuur PDF wordt omgezet van PDF naar tekst.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Geen budget om aanpassingen paginering door CARE door te laten voeren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2026
 16. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden zolang de afwijking bestaat. We proberen het door onderstaande maatregelen wel zo snel mogelijk te verhelpen.

  • Maatregel:
   • Veldnaam en placeholder moeten gelijk worden getrokken. CARE heeft akkoord om dit aan te passen.
   • Andere afwijking wordt aangepast met aanpassing van SC 1.1.1.
   • Afspraken afwijking wordt opgepakt met leverancier JCC.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2026
 17. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden zolang de afwijking bestaat. We proberen het door onderstaande maatregelen wel zo snel mogelijk te verhelpen.

  • Maatregel:

   Wordt opgepakt met leverancier spotler.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2026
 18. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden zolang de afwijking bestaat. We proberen het door onderstaande maatregelen wel zo snel mogelijk te verhelpen.

  • Maatregel:

   Afwijking wordt opgepakt door leverancier JCC.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2026
 19. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden zolang de afwijking bestaat. We proberen het door onderstaande maatregelen wel zo snel mogelijk te verhelpen.

  • Maatregel:

   CARE heeft aangegeven deze content aan te passen voor ons.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2026
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden zolang de afwijking bestaat. We proberen het door onderstaande maatregelen wel zo snel mogelijk te verhelpen.

  • Maatregel:
   • Punt 1 kan worden opgelost met de datumfilter. Hier is nu geen budget voor vrijgemaakt, wordt eventueel wel bij een nieuwe website doorgevoerd.
   • Afwijking afspraken wordt opgepakt met leverancier JCC
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Geen budget om de datumfilter door te voeren op onze website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2026

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Budget.

  • Oorzaak:

   Het toegankelijk maken van alle pdf-bestanden op de website is niet opgenomen in de huidige begroting.

  • Gevolg:

   PDF-bestanden zijn niet toegankelijk, volgens de norm die hiervoor beschreven is.

  • Alternatief:

   We plaatsen zo min mogelijk PDF-bestanden (zo veel mogelijk tekst) en plaatsen deze alleen als het echt niet anders kan.

  • Maatregel:

   Als organisatie zijn wij op zoek naar een passende maatregel hiervoor, wetende dat dit met betrekking tot het toegankelijk maken van reeds gepubliceerde PDF's een flinke operatie is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-03-2026

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Stein heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209