Verklaring van Gemeente Goes

Status toegankelijkheid https://www.goes.nl

Gemeente Goes is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 09-02-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Goes streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Goes.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Goes is beschikbaar via de link https://www.goes.nl/verklaringen

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Gemeente Goes van Gemeente Goes voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Goes .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-02-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via stadskantoor@goes.nl

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Zeeuwse Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Goes

Op het moment loopt er een aanbesteding voor nieuwe websites voor de Bevelandse gemeenten. Er wordt daarom niet meer geinvesteerd in de huidige websites.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Gemeente Goes : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Gemeente Goes is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Geen alt tekst
  • Oorzaak: Vergeten toe te passen
  • Gevolg: Geen beschrijvende naam
  • Alternatief: Geen alternatief
  • Maatregel: Nieuwe website waarbij alle teksten herschreven worden en alle alt teksten toegevoegd waar nodig.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is alleen automatische ondertiteling.
  • Oorzaak: Geen ondertiteling toegevoegd.
  • Gevolg: Informatie is niet goed begrijpbaar voor mensen met een beperking.
  • Alternatief: Flyers/social media met dezelfde info.
  • Maatregel: Video's krijgen handmatige ondertiteling op de nieuwe website van de gemeente. Oude video's worden geschrapt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de volgende pagina zijn de koppen 'Papier' en 'Oudejaarsdag, ondergrondse en bovengrondse containers' opgemaakt met strong. De code moet dezelfde betekenis hebben als het getoonde. In dit geval dus een kop (bijvoorbeeld H4). https://www.goes.nl/in-de-gemeente/nieuws_43683/item/wijzigingen-ophalen-afvalfeestdagen_168985.html Ook op de volgende pagina zijn koppen niet als kop gecodeerd. Zie onder andere "RWS partner in wonen". https://www.goes.nl/in-de-gemeente/huren_44217/ Op de volgende pagina zijn lijsten niet opgemaakt met het HTML lijst element. https://www.goes.nl/in-de-gemeente/huren_44217/ In het afspraak maken proces is het navigatiemenu bovenaan opgebouwd uit een lijst. In een lijstitem (li) komt een div voor met daarin listitems. Screenreaders geven dan de structuur van de lijst niet goed aan. https://afspraken.goes.nl/
  • Oorzaak: Verkeerd opgemaakt
  • Gevolg: Mensen met een beperking kunnen de koppenstructuur niet goed begrijpen
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Koppenstructuur op het nieuwe goes.nl rechttrekken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In proces Afspraak maken (paspoort aanvragen) 'Uw gegevens' worden foutieve velden rood omrand. Alleen bij het eerste veld komt een tekstballon. Deze verdwijnt wanneer je door het formulier tabt (tabtoets). https://afspraken.goes.nl/index.html?step=3
  • Oorzaak: Technisch niet ingericht
  • Gevolg: Geen feedback voor mensen met kleurenblindheid.
  • Alternatief: Bellen voor een afspraak
  • Maatregel: Afsprakenpagina toegankelijk maken op het nieuwe goes.nl
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Afsprakenpagina heeft geen hoog contrastfunctie
  • Oorzaak: Is niet meegenomen in de aanschaf van het online deel van het afsprakensysteem.
  • Gevolg: Mensen met een beperking kunnen hierdoor moeilijker online een afspraak maken.
  • Alternatief: Bellen/mailen/schrijven/langs de balie gaan voor een afspraak.
  • Maatregel: Nieuwe afsprakenpagina
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Wanneer wordt ingezoomd verdwijnen er onder andere de hoogcontrast- en 'lees voor'- functie. Er verdwijnen meer links bovenaan elke pagina. https://www.goes.nl/
  • Oorzaak: Technische inrichting
  • Gevolg: Moeilijker gebruik op met name mobiel.
  • Alternatief: Website op desktop bezoeken.
  • Maatregel: Nieuwe website
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de startpagina hebben de links 'Minder afval minder kosten' en 'Altijd iets Goes te doen' de tekst op een afbeelding staan. Deze tekst is niet aan te passen door een gebruiker om het beter leesbaar te maken. Een alternatieve tekst in het alt attribuut van de img-element is hier geen oplossing, omdat het om de weergave van de tekst gaat.https://www.goes.nl/
  • Oorzaak: Tekst in foto gebruikt.
  • Gevolg: Tekst is niet goed leesbaar
  • Alternatief: Foto's zonder tekst
  • Maatregel: Nieuwe website
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In proces Afspraak maken (paspoort aanvragen) 'Uw gegevens' worden foutieve velden gemarkeerd met een foutmelding. Deze verdwijnt wanneer je door het formulier tabt (tabtoets). De foutmelding moet in beeld blijven staan. https://afspraken.goes.nl/index.html?step=3
  • Oorzaak: Foutmelding beweegt
  • Gevolg: Mensen met een beperking kunnen moeilijker een afspraak maken.
  • Alternatief: Mailen/bellen/schrijven/aan de balie langskomen.
  • Maatregel: Nieuwe afsprakenpagina
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In het proces Afspraak maken is er geen mogelijkheid om het navigatiemenu en zoekfunctie over te slaan. Bijvoorbeeld door middel van een skiplink.https://afspraken.goes.nl/?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=afspraakmaken OpmerkingAls eerste skiplink is staat 'Ga direct naar zoeken' en daarna 'Ga naar tekstgedeelte'. Een skiplink naar de hoofdinhoud mag maximaal als tweede link op de pagina staan. Daarom is het hier goed gekeurd. Voor toetsenboordgebruikers is het echter het handigst om als eerste naar de hoofdinhoud (tekst) te springen.
  • Oorzaak: Technische inrichting
  • Gevolg: Lastiger navigeren
  • Alternatief: Mailen/bellen/schrijven/aan de balie langskomen
  • Maatregel: Nieuwe afsprakenpagina
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de Homepage is de focusvolgorde in de tabset (Producten, Melding doen en Afval) niet correct. De focus gaat elke tab in ongeacht deze geselecteerd is of niet. Uiteraard mag de focus alleen in de actieve tab komen en op de tabkoppen.https://www.goes.nl/portal Als wordt ingezoomd tot 200% met een schermresolutie van 1024 bij 768 pixels, dan komt de focus bovenaan de pagina op links die niet zichtbaar zijn zoals 'lees voor', 'hoog contrast' en meer.Daarnaast komt de focus op submenu-items in het uitklapbare menu, terwijl die niet zichtbaar zijn. Dit komt op alle pagina's voor, behalve in het proces afspraak maken.De focus verlaat het (hamburger-)menu. Het menu blijft openstaan waardoor de focus onder het menu verdwijnt. Het menu zou zich moeten sluiten bij het verlaten net zoals gebeurt in het navigatiemenu in de normale weergave. https://www.goes.nl/
  • Oorzaak: Technische inrichting
  • Gevolg: Lastiger navigeren voor mensen met een beperking
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Nieuwe website
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het linkdoel van de navigatieknoppen in de slider is onduidelijk: '1' en '2'. Op basis van alleen de linktekst is niet te bepalen waar deze link voor dient. Een title attribuut wordt niet goed ondersteund door hulpsoftware. Daarom moet een linktekst een duidelijk linkdoel bevatten.https://www.goes.nl/portal
  • Oorzaak: Technische inricthing
  • Gevolg: Lastiger navigeren
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Nieuwe website
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In het proces 'Afspraak maken (paspoort)' verschijnt bij leeg verzenden van het formulier een tekstballon bij het eerste verplicht in te vullen veld met 'Vul dit veld in'. Dit is een instructie. Een foutmelding moet aangeven wat er fout is gegaan. Bijvoorbeeld: 'Veld voornaam is niet ingevuld'. Dit geldt ook voor niet juist ingevulde velden.Daarnaast is de aanduiding om welk veld het gaat niet duidelijk. Wanneer gescrolled wordt, staat de foutmelding niet meer bij het betreffende veld. Wanneer de overige velden worden benaderd met de tabtoets is er geen foutmelding te zien. Alleen een rode rand. Dat is onvoldoende. Zie succescriterium 1.4.1. Gebruik van kleur.Bij alleen een foutieve geboortedatum en telefoonnummer verschijnt alleen een algemene melding zonder aan te geven om welk veld het gaat.https://afspraken.goes.nl/index.html?step=3
  • Oorzaak: Technische inrichting
  • Gevolg: Moeilijker afspraak maken.
  • Alternatief: Bellen/mailen/schrijven/ aan de balie langskomen.
  • Maatregel: Nieuwe afsprakenpagina
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In het proces 'Afspraak maken (paspoort)' zijn de foutsuggesties niet duidelijk. Bij een foutieve geboortedatum en telefoonnummer verschijnt alleen een algemene melding zonder aan te geven om welk veld het gaat en wat voor formaat je dient te gebruiken.https://afspraken.goes.nl/index.html?step=3
  • Oorzaak: Technische inrichting
  • Gevolg: Moeilijker om online afspraak te maken.
  • Alternatief: Bellen/mailen/schrijven/aan de balie langskomen.
  • Maatregel: Nieuwe website
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de volgende pagina heeft het iframe met de video geen naam. Dit kan door middel van een title-attribuut opgelost worden.https://www.goes.nl/afvalinzameling/ Op de volgende pagina wordt niet aangegeven of de uitklapbare elementen zoals 'Wat moet ik weten' en 'Wat heb ik nodig' in of uitgeklapt is. Vooral blinde gebruikers kunnen niet waarnemen dat er inhoud getoond kan worden. Door een statusaanduiding zoals bijvoorbeeld met aria-expanded aan te geven wat de toestand is, is het voor hen ook duidelijk.https://www.goes.nl/zelf-regelen/onderwerpen-a-tm-z_43794/product/paspoort_399.html Als wordt ingezoomd tot 200% met een schermresolutie van 1024 bij 768 pixels, dan is een menuknop zichtbaar waarmee een menu is uit te klappen. In de code is niet aangegeven wat de status is van het menu, namelijk in- of uitgeklapt. Dit is belangrijk, omdat screenreaders deze informatie door kunnen geven. Zo is voor niet (goed) zienden duidelijk waarmee ze te maken hebben. Dit komt voor op elke pagina.https://www.goes.nl/ De menuknop op de volgende pagina geeft ook geen status aan of het in of uitgeklapt is. Gebruik hiervoor aria-expanded. https://www.goes.nl/wiz/vervoersvoorzieningen_44099/ In het proces Afspraak maken heeft het zoeken-invoerveld geen naam. Zie voor mogelijke oplossingen aangegeven door W3C: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/?versions=2.0&showtechniques=412#qr-ensure-compat-rsv https://afspraken.goes.nl/?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=afspraakmaken
  • Oorzaak: Technische inrichting
  • Gevolg: Moeilijker om online een afspraak te maken.
  • Alternatief: Bellen/mailen/schrijven/aan de balie langskomen.
  • Maatregel: Nieuwe afsprakenpagina.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Goes heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323