Verklaring van Gemeenteraad Deventer

Status toegankelijkheid https://gemeenteraad.deventer.nl/

Gemeente Deventer is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-12-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Deventer streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeenteraad Deventer.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Deventer is beschikbaar via de link https://gemeenteraad.deventer.nl/toegankelijkheidsverklaring/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Deventer gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeenteraad Deventer gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Deventer is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeenteraad Deventer en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 14-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Deventer .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-12-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@deventer.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Deventer

De toegankelijkheid van PDF documenten vraagt extra aandacht binnen de organisatie. Wij gaan aan de slag met bewustwording en de kennis van medewerkers op dit punt vergroten.  

De website krijgt in 2022 een nieuw ontwerp en een aangepaste huisstijl. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeenteraad Deventer : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeenteraad Deventer is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Deventer dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://gemeenteraad.deventer.nl/toegankelijkheidsverklaring/rapport-toegankelijkheid-wcag-2-1-versie-4-17-8-2021
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 05-08-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de overheidinstantie zelf
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Deventer dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Foto's hebben geen juiste alternatieve tekst. Deze hebben een link naar een vergroting.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Mensen die een screenreader gebruiken krijgen een melding, die zij niet zouden kunnen begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De website krijgt een nieuw ontwerp. De afbeeldingen worden hierin meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://gemeenteraad.deventer.nl/gemeenteraad-1/fracties/nevenfuncties-1 Op deze pagina staat ‘binnenkort…’. Hierdoor lijkt het dat er verder niets op de pagina staat. Dit lijkt al wel aangepast te zijn in de lijst verder op. De documenten zijn opgenomen in een tabel. Een tabel is beter voor het vergelijken van gegevens. Zet de tekst in een platte tekst. Dit komt op meerdere pagina's voor.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Niet voor iedereen duidelijk en te begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Content aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De koppenstructuur is niet duidelijk. De h1 is Deventer.nl homepage. Dit is niet de homepage van Deventer.nl, maar van de gemeenteraad Deventer.nl. De tegels ‘ik en de raad’, ‘zo werkt de raad’ etc. hebben geen kopniveau. Iemand die blind is zoekt op koppen. Deze items worden dan ook niet gevonden. Maak hier een kop 3 van.

  • Oorzaak:

   Geen juiste h1 tag gebruikt. En geen H2 tag gebruikt, waar wel nodig.

  • Gevolg:

   Screenreadergebruikers begrijpen niet waar zij zijn.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De h1 tag koppelen aan de title van de pagina. h2 tag toevoegen. De website krijgt een nieuw ontwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij foutief ingevulde invulvelden in formulieren worden geen visuele hints gegeven welke velden onjuist zijn.

  • Oorzaak:

   Niet goed opgebouwd.

  • Gevolg:

   Voor mensen die een screenreader gebruiken is het niet duidelijk dat een veld niet goed is ingevuld.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De website krijgt een nieuw ontwerp. De formulieren worden hierin meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het contrast is niet overal voldoende.

  • Oorzaak:

   Nog geen rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Voor mensen die slecht zien of kleurenblind zijn is dit niet prettig.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De website krijgt een nieuw ontwerp met een aangepaste huisstijl.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 6. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Paginatitel en metadata zijn onvoldoende.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Minder goede vindbaarheid.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Paginatitel verbeteren en metadata aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 7. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Linken zijn niet altijd goed te onderscheiden. Dezelfde linktekst wordt gebruikt voor verschillende doelen.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van screenreaders is het niet altijd duidelijk waar de link naar toe leidt.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Linkteksten aanpassen en verduidelijken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 8. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De koppenstructuur kan verbeterd worden.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Inhoud is minder gestructureerd en overzichtelijk voor gebruikers.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Koppenstructuur aanpassen door leverancier. De website krijgt een nieuw ontwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 9. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Formuliervelden hebben niet altijd een juist label.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Screenreadergebruikers weten wat zij in moeten vullen en wat er van hen verwacht wordt.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Leverancier labels in formulieren laten aanpassen. De website krijgt een nieuw ontwerp. De formulieren worden hierin meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 10. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De feedback in foutief ingevulde formulieren is niet waarneembaar voor screenreader gebruikers.

  • Oorzaak:

   Onjuist opgemaakte formulieren in de code.

  • Gevolg:

   Screenreader gebruikers weten niet wat er gebeurt en wat niet goed is gegaan.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Leverancier scripts laten toevoegen. De website krijgt een nieuw ontwerp. Formulieren worden hierin meegenomen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het opnieuw opbouwen van formulieren kost veel tijd van de leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 11. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De labels van formulier invulvelden zijn altijd juist.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Voor screenreader gebruikers is niet duidelijk welke actie van hen wordt gevraagd in het betreffende gebied.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De website krijgt een nieuw ontwerp. Formulieren worden hierin meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 12. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij een foutief ingevuld formulier wordt geen suggestie gegeven voor het juist invullen van het formulier.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers is niet duidelijk wat zij in moeten vullen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Script toevoegen door leverancier. De website krijgt een nieuw ontwerp. Formulieren worden hierin meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 13. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij foutief ingevulde formulieren verschijnt niet altijd een juist statusbericht.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers is het niet altijd duidelijk wat er niet goed gegaan is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Script toevoegen door leverancier. De website krijgt een nieuw ontwerp. Formulieren worden hierin meegenomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Deventer heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209