Verklaring van RWSeconomie.nl

Status toegankelijkheid https://www.rwseconomie.nl

Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 18-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website RWSeconomie.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat gepubliceerde informatie blijkt dat de website RWSeconomie.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat is gevorderd met de toegankelijkheid van RWSeconomie.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat .
Functie: Directeur Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via see@rws.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website RWSeconomie.nl : voldoet gedeeltelijk

De website RWSeconomie.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.rwseconomie.nl/documenten/rapporten/2020/september/22/toegankelijkheidsonderzoek-website
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 30-06-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Een aantal onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium. Een aantal afbeeldingen binnen de website hebben nog geen goed tekstalternatief.
  • Oorzaak: Niet alle niet-tekstuele content (bv bepaalde afbeeldingen en RWS logo) heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.
  • Gevolg: Op enkele pagina's van de website staat informatie in bijvoorbeeld afbeeldingen waarvoor geen tekstalternatief beschikbaar is. Deze content is daardoor mogelijk voor bepaalde gebruikers niet goed leesbaar en/of bruikbaar.
  • Alternatief: Er is momenteel geen alternatief beschikbaar. Wel is het mogelijk om contact op te nemen met het Steunpunt Economische Expertise (SEE), zodat wij u verder kunnen helpen. Contactgegevens van SEE zijn vindbaar op de pagina Contact.
  • Maatregel: Er worden redactionele processen ingericht om de belangrijkste en toekomstige content binnen onze mogelijkheden toegankelijk te maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Een aantal onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium. Op enkele pagina’s ontbreken de juiste HTML-code (elementen) voor het aangeven van informatie en/of relaties.
  • Oorzaak: Enkele pagina’s bevatten ingewikkelde tabellen en op bepaalde pagina’s zijn geen ul en li elementen gebruikt voor opsommingen.
  • Gevolg: Op enkele pagina's van de website staat informatie die mogelijk niet goed leesbaar en/of bruikbaar is voor gebruikers.
  • Alternatief: Er is momenteel geen alternatief beschikbaar. Wel is het mogelijk om contact op te nemen met het Steunpunt Economische Expertise (SEE), zodat wij u verder kunnen helpen. Contactgegevens van SEE zijn vindbaar op de pagina Contact.
  • Maatregel: Er worden redactionele processen ingericht om de belangrijkste en toekomstige content binnen onze mogelijkheden toegankelijk te maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 3. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Een aantal onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium. De indicator om de focus aan te geven heeft op meerdere plekken in de content een te laag contrast.
  • Oorzaak: Op de website is de focus indicator wit van kleur, en sommige achtergrondkleuren geel. Het contrast tussen wit en geel is onvoldoende (1.3:1).
  • Gevolg: Mensen die de muis niet kunnen gebruiken en slechtziend zijn zien niet overal waar de focus zich bevindt binnen de content. Dit maakt de bediening van de webpagina een stuk lastiger.
  • Alternatief: Er is momenteel geen alternatief beschikbaar. Wel is het mogelijk om contact op te nemen met het Steunpunt Economische Expertise (SEE), zodat wij u verder kunnen helpen. Contactgegevens van SEE zijn vindbaar op de pagina Contact.
  • Maatregel: Er worden redactionele processen ingericht om de belangrijkste en toekomstige content binnen onze mogelijkheden toegankelijk te maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Een aantal onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium. Enkele elementen op bepaalde pagina’s bevatten onvoldoende contrast. Dit geldt o.a. voor de homepagina (de zwarte alinea teksten in het gele vlak worden wit als ze al eerder bezocht zijn en dit voldoet niet aan de contrasteisen) en de zoekpagina (de lichtgrijze tekst “zoekresultaten, gefilterd op” voldoet niet aan de contrasteisen).
  • Oorzaak: Enkele elementen op bepaalde pagina’s hebben onvoldoende contrast.
  • Gevolg: Bepaalde content en functionaliteiten zijn voor bepaalde gebruikers mogelijk niet goed leesbaar en/of bruikbaar.
  • Alternatief: Er is momenteel geen alternatief beschikbaar. Wel is het mogelijk om contact op te nemen met het Steunpunt Economische Expertise (SEE), zodat wij u verder kunnen helpen. Contactgegevens van SEE zijn vindbaar op de pagina Contact.
  • Maatregel: Er worden redactionele processen ingericht om de belangrijkste en toekomstige content binnen onze mogelijkheden toegankelijk te maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 5. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Een aantal onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium. Bij een lagere resolutie en veel inzoomen verdwijnt een deel van de content en functionaliteit. Dit geldt bijvoorbeeld voor het Rijkswaterstaat logo. Op elke pagina staat het logo van het Rijk met de tekst ‘Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat’ ernaast. Bij inzoomen verdwijnt de tekst en is alleen het algemene Rijkslogo nog te zien.
  • Oorzaak: Als op de website wordt ingezoomd tot 200% verdwijnt een deel van de content en van de functionaliteit.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn en flink inzoomen kunnen mogelijk bepaalde content en functionaliteiten missen.
  • Alternatief: Er is momenteel geen alternatief beschikbaar. Wel is het mogelijk om contact op te nemen met het Steunpunt Economische Expertise (SEE), zodat wij u verder kunnen helpen. Contactgegevens van SEE zijn vindbaar op de pagina Contact.
  • Maatregel: Er worden redactionele processen ingericht om de belangrijkste en toekomstige content binnen onze mogelijkheden toegankelijk te maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 6. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Een aantal onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium. Sommige afbeeldingen bevatten veel tekst. Dit geldt onder andere voor de afbeelding van het MKBA stappenplan uit de MKBA leidraad.
  • Oorzaak: In sommige afbeeldingen staat veel tekst.
  • Gevolg: Bepaalde content en functionaliteiten zijn voor bepaalde gebruikers mogelijk niet goed leesbaar en/of bruikbaar.
  • Alternatief: Er is momenteel geen alternatief beschikbaar. Wel is het mogelijk om contact op te nemen met het Steunpunt Economische Expertise (SEE), zodat wij u verder kunnen helpen. Contactgegevens van SEE zijn vindbaar op de pagina Contact.
  • Maatregel: Er worden redactionele processen ingericht om de belangrijkste en toekomstige content binnen onze mogelijkheden toegankelijk te maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 7. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Een aantal onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium. De zogenaamde “skiplink” die op elke pagina staat werkt niet overal even goed waardoor unieke content wordt overgeslagen.
  • Oorzaak: Sommige unieke content wordt overgeslagen voor de skiplink.
  • Gevolg: Door het niet goed functioneren van de “skiplink” wordt unieke content overgeslagen. Mensen die gebruik maken van de “skiplink” missen hierdoor bepaalde unieke content op de website.
  • Alternatief: Er is momenteel geen alternatief beschikbaar. Wel is het mogelijk om contact op te nemen met het Steunpunt Economische Expertise (SEE), zodat wij u verder kunnen helpen. Contactgegevens van SEE zijn vindbaar op de pagina Contact.
  • Maatregel: Er worden redactionele processen ingericht om de belangrijkste en toekomstige content binnen onze mogelijkheden toegankelijk te maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 8. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Een aantal onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium. De homepage heeft als titel ‘Maatschappelijke kosten-batenanalyse – RWSeconomie.nl’. De titel van de homepage moet een omschrijving geven van de website en niet slechts een doel van de website. In de titel ontbreekt nu de tekst “Steunpunt Economische Expertise”.
  • Oorzaak: Niet alle pagina’s hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.
  • Gevolg: De gebruiker van de website mist mogelijk bepaalde informatie.
  • Alternatief: Er is momenteel geen alternatief beschikbaar. Wel is het mogelijk om contact op te nemen met het Steunpunt Economische Expertise (SEE), zodat wij u verder kunnen helpen. Contactgegevens van SEE zijn vindbaar op de pagina Contact.
  • Maatregel: Er worden redactionele processen ingericht om de belangrijkste en toekomstige content binnen onze mogelijkheden toegankelijk te maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 9. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De website voldoet niet aan dit succescriterium. In het tekstalternatief ‘Naar de homepage van rwseconomie.nl’ van het Rijkswaterstaat logo komen de namen Rijkswaterstaat en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat’ niet terug.
  • Oorzaak: Afbeeldingen die als link worden gebruikt bevatten tekst die niet in de linktekst staat.
  • Gevolg: Bepaalde content in de afbeelding is niet zichtbaar voor de gebruiker.
  • Alternatief: Er is momenteel geen alternatief beschikbaar. Wel is het mogelijk om contact op te nemen met het Steunpunt Economische Expertise (SEE), zodat wij u verder kunnen helpen. Contactgegevens van SEE zijn vindbaar op de pagina Contact.
  • Maatregel: Er worden redactionele processen ingericht om de belangrijkste en toekomstige content binnen onze mogelijkheden toegankelijk te maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 10. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Een aantal onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium. Een pagina heeft een Engelse titel en door het ontbreken van een taalattribuut wordt dit door hulpsoftware als Nederlands voorgelezen.
  • Oorzaak: Niet alle elementen op de website hebben een specifiek taal-element.
  • Gevolg: Bepaalde content is Engelstalig en door het ontbreken van een taalattribuut wordt dit door hulpsoftware als Nederlands voorgelezen waardoor deze content niet voor iedereen te begrijpen is.
  • Alternatief: Er is momenteel geen alternatief beschikbaar. Wel is het mogelijk om contact op te nemen met het Steunpunt Economische Expertise (SEE), zodat wij u verder kunnen helpen. Contactgegevens van SEE zijn vindbaar op de pagina Contact.
  • Maatregel: Er worden redactionele processen ingericht om de belangrijkste en toekomstige content binnen onze mogelijkheden toegankelijk te maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 11. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Een aantal onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium. Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden niet altijd zichtbare tekstlabels of instructies geleverd. Dit geldt specifiek voor de pagina’s Zoeken en Documenten.
  • Oorzaak: Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden niet altijd tekstlabels of instructies geleverd.
  • Gevolg: Voor bepaalde formulieren is gebruikersinvoer vereist en door het ontbreken van tekstlabels en/of instructies kan het voor de gebruiker onduidelijk zijn wat er wordt verwacht.
  • Alternatief: Er is momenteel geen alternatief beschikbaar. Wel is het mogelijk om contact op te nemen met het Steunpunt Economische Expertise (SEE), zodat wij u verder kunnen helpen. Contactgegevens van SEE zijn vindbaar op de pagina Contact.
  • Maatregel: Er worden redactionele processen ingericht om de belangrijkste en toekomstige content binnen onze mogelijkheden toegankelijk te maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 12. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Een aantal onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium. Bepaalde content kan mogelijk niet betrouwbaar geïnterpreteerd worden door hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Bepaalde content kan mogelijk niet betrouwbaar geïnterpreteerd worden door hulptechnologieën.
  • Gevolg: Bepaalde content en functionaliteiten zijn voor bepaalde gebruikers mogelijk niet goed leesbaar en/of bruikbaar.
  • Alternatief: Er is momenteel geen alternatief beschikbaar. Wel is het mogelijk om contact op te nemen met het Steunpunt Economische Expertise (SEE), zodat wij u verder kunnen helpen. Contactgegevens van SEE zijn vindbaar op de pagina Contact.
  • Maatregel: Er worden redactionele processen ingericht om de belangrijkste en toekomstige content binnen onze mogelijkheden toegankelijk te maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323