Verklaring van RWSeconomie.nl

Status toegankelijkheid https://www.rwseconomie.nl

Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 27-09-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website RWSeconomie.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat gepubliceerde informatie blijkt dat de website RWSeconomie.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat is gevorderd met de toegankelijkheid van RWSeconomie.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat .
Functie: Directeur Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 27-09-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via see@rws.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website RWSeconomie.nl : voldoet gedeeltelijk

De website RWSeconomie.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.rwseconomie.nl/documenten/rapporten/2020/september/22/toegankelijkheidsonderzoek-website
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 30-06-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een aantal onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium. Een aantal afbeeldingen binnen de website hebben nog geen goed tekstalternatief.

  • Oorzaak:

   Niet alle niet-tekstuele content (bv bepaalde afbeeldingen en RWS logo) heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Gevolg:

   Op enkele pagina's van de website staat informatie in bijvoorbeeld afbeeldingen waarvoor geen tekstalternatief beschikbaar is. Deze content is daardoor mogelijk voor bepaalde gebruikers niet goed leesbaar en/of bruikbaar.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief beschikbaar. Wel is het mogelijk om contact op te nemen met het Steunpunt Economische Expertise (SEE), zodat wij u verder kunnen helpen. Contactgegevens van SEE zijn vindbaar op de pagina Contact.

  • Maatregel:

   Er worden redactionele processen ingericht om de belangrijkste en toekomstige content binnen onze mogelijkheden toegankelijk te maken.

   21/09/2022: een externe partij heeft de tekortkomingen uit het toegankelijkheidsonderzoek op dit aspect verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-02-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een aantal onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium. Op enkele pagina’s ontbreken de juiste HTML-code (elementen) voor het aangeven van informatie en/of relaties.

  • Oorzaak:

   Enkele pagina’s bevatten ingewikkelde tabellen en op bepaalde pagina’s zijn geen ul en li elementen gebruikt voor opsommingen.

  • Gevolg:

   Op enkele pagina's van de website staat informatie die mogelijk niet goed leesbaar en/of bruikbaar is voor gebruikers.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief beschikbaar. Wel is het mogelijk om contact op te nemen met het Steunpunt Economische Expertise (SEE), zodat wij u verder kunnen helpen. Contactgegevens van SEE zijn vindbaar op de pagina Contact.

  • Maatregel:

   Er worden redactionele processen ingericht om de belangrijkste en toekomstige content binnen onze mogelijkheden toegankelijk te maken.

   21/09/2022: een externe partij heeft de tekortkomingen uit het toegankelijkheidsonderzoek op dit aspect verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-02-2022
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een aantal onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium. Enkele elementen op bepaalde pagina’s bevatten onvoldoende contrast. Dit geldt o.a. voor de homepagina (de zwarte alinea teksten in het gele vlak worden wit als ze al eerder bezocht zijn en dit voldoet niet aan de contrasteisen) en de zoekpagina (de lichtgrijze tekst “zoekresultaten, gefilterd op” voldoet niet aan de contrasteisen).

  • Oorzaak:

   Enkele elementen op bepaalde pagina’s hebben onvoldoende contrast.

  • Gevolg:

   Bepaalde content en functionaliteiten zijn voor bepaalde gebruikers mogelijk niet goed leesbaar en/of bruikbaar.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief beschikbaar. Wel is het mogelijk om contact op te nemen met het Steunpunt Economische Expertise (SEE), zodat wij u verder kunnen helpen. Contactgegevens van SEE zijn vindbaar op de pagina Contact.

  • Maatregel:

   Er worden redactionele processen ingericht om de belangrijkste en toekomstige content binnen onze mogelijkheden toegankelijk te maken.

   21/09/2022: een externe partij heeft de tekortkomingen uit het toegankelijkheidsonderzoek op dit aspect verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-02-2022
 4. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een aantal onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium. Bij een lagere resolutie en veel inzoomen verdwijnt een deel van de content en functionaliteit. Dit geldt bijvoorbeeld voor het Rijkswaterstaat logo. Op elke pagina staat het logo van het Rijk met de tekst ‘Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat’ ernaast. Bij inzoomen verdwijnt de tekst en is alleen het algemene Rijkslogo nog te zien.

  • Oorzaak:

   Als op de website wordt ingezoomd tot 200% verdwijnt een deel van de content en van de functionaliteit.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn en flink inzoomen kunnen mogelijk bepaalde content en functionaliteiten missen.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief beschikbaar. Wel is het mogelijk om contact op te nemen met het Steunpunt Economische Expertise (SEE), zodat wij u verder kunnen helpen. Contactgegevens van SEE zijn vindbaar op de pagina Contact.

  • Maatregel:

   Er worden redactionele processen ingericht om de belangrijkste en toekomstige content binnen onze mogelijkheden toegankelijk te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2023
 5. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een aantal onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium. Sommige afbeeldingen bevatten veel tekst. Dit geldt onder andere voor de afbeelding van het MKBA stappenplan uit de MKBA leidraad.

  • Oorzaak:

   In sommige afbeeldingen staat veel tekst.

  • Gevolg:

   Bepaalde content en functionaliteiten zijn voor bepaalde gebruikers mogelijk niet goed leesbaar en/of bruikbaar.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief beschikbaar. Wel is het mogelijk om contact op te nemen met het Steunpunt Economische Expertise (SEE), zodat wij u verder kunnen helpen. Contactgegevens van SEE zijn vindbaar op de pagina Contact.

  • Maatregel:

   Er worden redactionele processen ingericht om de belangrijkste en toekomstige content binnen onze mogelijkheden toegankelijk te maken.

   21/09/2022: een externe partij heeft de tekortkomingen uit het toegankelijkheidsonderzoek op dit aspect verholpen. Afbeeldingen hebben nu een tekstalternatief

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-02-2022
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een aantal onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium. De indicator om de focus aan te geven heeft op meerdere plekken in de content een te laag contrast.

  • Oorzaak:

   Op de website is de focus indicator wit van kleur, en sommige achtergrondkleuren geel. Het contrast tussen wit en geel is onvoldoende (1.3:1).

  • Gevolg:

   Mensen die de muis niet kunnen gebruiken en slechtziend zijn zien niet overal waar de focus zich bevindt binnen de content. Dit maakt de bediening van de webpagina een stuk lastiger.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief beschikbaar. Wel is het mogelijk om contact op te nemen met het Steunpunt Economische Expertise (SEE), zodat wij u verder kunnen helpen. Contactgegevens van SEE zijn vindbaar op de pagina Contact.

  • Maatregel:

   Er worden redactionele processen ingericht om de belangrijkste en toekomstige content binnen onze mogelijkheden toegankelijk te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2023
 7. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een aantal onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium. De zogenaamde “skiplink” die op elke pagina staat werkt niet overal even goed waardoor unieke content wordt overgeslagen.

  • Oorzaak:

   Sommige unieke content wordt overgeslagen voor de skiplink.

  • Gevolg:

   Door het niet goed functioneren van de “skiplink” wordt unieke content overgeslagen. Mensen die gebruik maken van de “skiplink” missen hierdoor bepaalde unieke content op de website.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief beschikbaar. Wel is het mogelijk om contact op te nemen met het Steunpunt Economische Expertise (SEE), zodat wij u verder kunnen helpen. Contactgegevens van SEE zijn vindbaar op de pagina Contact.

  • Maatregel:

   Er worden redactionele processen ingericht om de belangrijkste en toekomstige content binnen onze mogelijkheden toegankelijk te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2023
 8. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een aantal onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium. De homepage heeft als titel ‘Maatschappelijke kosten-batenanalyse – RWSeconomie.nl’. De titel van de homepage moet een omschrijving geven van de website en niet slechts een doel van de website. In de titel ontbreekt nu de tekst “Steunpunt Economische Expertise”.

  • Oorzaak:

   Niet alle pagina’s hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Gevolg:

   De gebruiker van de website mist mogelijk bepaalde informatie.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief beschikbaar. Wel is het mogelijk om contact op te nemen met het Steunpunt Economische Expertise (SEE), zodat wij u verder kunnen helpen. Contactgegevens van SEE zijn vindbaar op de pagina Contact.

  • Maatregel:

   Er worden redactionele processen ingericht om de belangrijkste en toekomstige content binnen onze mogelijkheden toegankelijk te maken.

   21/09/2022: een externe partij heeft de tekortkomingen uit het toegankelijkheidsonderzoek op dit aspect verholpen. De homepagina is aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-02-2022
 9. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De website voldoet niet aan dit succescriterium. In het tekstalternatief ‘Naar de homepage van rwseconomie.nl’ van het Rijkswaterstaat logo komen de namen Rijkswaterstaat en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat’ niet terug.

  • Oorzaak:

   Afbeeldingen die als link worden gebruikt bevatten tekst die niet in de linktekst staat.

  • Gevolg:

   Bepaalde content in de afbeelding is niet zichtbaar voor de gebruiker.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief beschikbaar. Wel is het mogelijk om contact op te nemen met het Steunpunt Economische Expertise (SEE), zodat wij u verder kunnen helpen. Contactgegevens van SEE zijn vindbaar op de pagina Contact.

  • Maatregel:

   Er worden redactionele processen ingericht om de belangrijkste en toekomstige content binnen onze mogelijkheden toegankelijk te maken.

   21/09/2022: een externe partij heeft de tekortkomingen uit het toegankelijkheidsonderzoek op dit aspect verholpen. In het tekstalternatief ‘Naar de homepage van rwseconomie.nl’ komen de namen Rijkswaterstaat en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat’ niet terug. > centraal geregeld. Tekstalternatief is nu Logo Rijkswaterstaat en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-02-2022
 10. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een aantal onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium. Een pagina heeft een Engelse titel en door het ontbreken van een taalattribuut wordt dit door hulpsoftware als Nederlands voorgelezen.

  • Oorzaak:

   Niet alle elementen op de website hebben een specifiek taal-element.

  • Gevolg:

   Bepaalde content is Engelstalig en door het ontbreken van een taalattribuut wordt dit door hulpsoftware als Nederlands voorgelezen waardoor deze content niet voor iedereen te begrijpen is.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief beschikbaar. Wel is het mogelijk om contact op te nemen met het Steunpunt Economische Expertise (SEE), zodat wij u verder kunnen helpen. Contactgegevens van SEE zijn vindbaar op de pagina Contact.

  • Maatregel:

   Er worden redactionele processen ingericht om de belangrijkste en toekomstige content binnen onze mogelijkheden toegankelijk te maken.

   21/09/2022: een externe partij heeft de tekortkomingen uit het toegankelijkheidsonderzoek op dit aspect deels verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 14-02-2022
 11. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een aantal onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium. Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden niet altijd zichtbare tekstlabels of instructies geleverd. Dit geldt specifiek voor de pagina’s Zoeken en Documenten.

  • Oorzaak:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden niet altijd tekstlabels of instructies geleverd.

  • Gevolg:

   Voor bepaalde formulieren is gebruikersinvoer vereist en door het ontbreken van tekstlabels en/of instructies kan het voor de gebruiker onduidelijk zijn wat er wordt verwacht.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief beschikbaar. Wel is het mogelijk om contact op te nemen met het Steunpunt Economische Expertise (SEE), zodat wij u verder kunnen helpen. Contactgegevens van SEE zijn vindbaar op de pagina Contact.

  • Maatregel:

   Er worden redactionele processen ingericht om de belangrijkste en toekomstige content binnen onze mogelijkheden toegankelijk te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2023
 12. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een aantal onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium. Bepaalde content kan mogelijk niet betrouwbaar geïnterpreteerd worden door hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Bepaalde content kan mogelijk niet betrouwbaar geïnterpreteerd worden door hulptechnologieën.

  • Gevolg:

   Bepaalde content en functionaliteiten zijn voor bepaalde gebruikers mogelijk niet goed leesbaar en/of bruikbaar.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief beschikbaar. Wel is het mogelijk om contact op te nemen met het Steunpunt Economische Expertise (SEE), zodat wij u verder kunnen helpen. Contactgegevens van SEE zijn vindbaar op de pagina Contact.

  • Maatregel:

   Er worden redactionele processen ingericht om de belangrijkste en toekomstige content binnen onze mogelijkheden toegankelijk te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209