Verklaring van ISD Bollenstreek

Status toegankelijkheid https://www.isdbollenstreek.nl

Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 08-04-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website ISD Bollenstreek.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek is beschikbaar via de link https://www.isdbollenstreek.nl

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek gepubliceerde informatie blijkt dat de website ISD Bollenstreek gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek is gevorderd met de toegankelijkheid van ISD Bollenstreek en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 03-06-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek .
Functie: Contentmanager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-04-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neemt u dan contact met ons op via info@isdbollenstreek.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • U krijgt direct een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek behandeld.

Aanvullende informatie van Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website ISD Bollenstreek : voldoet gedeeltelijk

De website ISD Bollenstreek is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://isdbollenstreek.nl/dsresource?objectid=c452cafb-a5c2-4c03-aa39-977103d73fd8&type=pdf&&
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 26-04-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. De pagina "Startpunt geldzaken" geeft bij links niet de juiste alternatieve tekst weer.

  • Oorzaak:

   Bij de opmaak is geen rekening gehouden met de toegankelijkheidseisen.

  • Gevolg:

   Gebruikers die gebruik maken van hulpsoftware kunnen hier hinder van ondervinden.

  • Alternatief:

   Een nieuwe alternatieve tekst invoeren.

  • Maatregel:

   Dit probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. Infographics die als afbeelding of pdf zijn toegevoegd dienen een toegankelijk alternatief te hebben.

  • Oorzaak:

   Bij het ontwerpen van de infographics is geen rekening gehouden met de online toegankelijkheidseisen. Deze zijn voor print ontworpen.

  • Gevolg:

   Gebruikers die gebruik maken van hulpsoftware kunnen hier hinder van ondervinden.

  • Alternatief:

   De infographics worden in tekst uitgeschreven onder de afbeelding.

  • Maatregel:

   Dit probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-07-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de cookiemelding staat de uitklapbare knop ‘Details’. Deze knop heeft geen status. Het is voor hulpsoftware niet duidelijk of deze knop op dit moment is ingeklapt of uitgeklapt. Ook de actieve status van één van de vier links onder deze knop is niet beschikbaar voor hulpsoftware. Voor de knop kan aria-expanded gebruikt worden zoals ook al op verschillende pagina's gedaan is, het gebruik van details en summary is een andere optie. De actieve link kan een visueel verborgen tekstalternatief krijgen zoals in het hoofdmenu, maar aria-current=”true” is hiervoor ook een optie. Deze type oplossingen zijn suggesties, andere oplossingen zijn mogelijk.

  • Oorzaak:

   Dit betreft een technisch issue en is in het verleden op deze manier door de leverancier bepaald.

  • Gevolg:

   Het is voor hulpsoftware niet duidelijk of deze knop op dit moment is ingeklapt of uitgeklapt. Ook de actieve status van één van de vier links onder deze knop is niet beschikbaar voor hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Aangemeld bij de leverancier om hiervoor een passende oplossing te vinden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De heading elementen in de website worden nog niet overal goed toegepast.

  • Oorzaak:

   Bij de opmaak is geen rekening gehouden met de toegankelijkheidseisen.

  • Gevolg:

   Gebruikers die gebruik maken van hulpsoftware kunnen hier hinder van ondervinden.

  • Alternatief:

   De webpagina's binnen de website controleren en aanpassen met de juiste heading-elementen.

  • Maatregel:

   Dit probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Tabellen op de website zijn nog niet opgemaakt met het th-element.

  • Oorzaak:

   Bij de opmaak is geen rekening gehouden met de toegankelijkheidseisen.

  • Gevolg:

   Gebruikers die gebruik maken van hulpsoftware kunnen hier hinder van ondervinden.

  • Alternatief:

   Tabellen voorzien van de juiste th-elementen.

  • Maatregel:

   Dit probleem is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: De banner afbeelding op de landingspagina's hebben een groene tekst op een zwarte achtergrond. Dit contrast is te laag met 3,9:1. Ook bij de zoekresultaten wordt de balken zwart en blijven de letters zwart waardoor het contrast 1,0:1 wordt.

  • Oorzaak:

   Dit is in het verleden conform de huisstijl van de ISD Bollenstreek in overleg met de leverancier op deze manier geïmplementeerd.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen hier hinder van ondervinden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Aangemeld bij de leverancier om hiervoor een passende oplossing te vinden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij de PDF-documenten is de metadata niet toereikend. De titel is niet ingesteld als beschrijving van het bestand.

  • Oorzaak:

   Bij de opmaak is er door leverancier geen rekening gehouden met de toegankelijkheidseisen.

  • Gevolg:

   Gebruikers die gebruik maken van hulpsoftware kunnen hier hinder van ondervinden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Aangemeld bij de leverancier om hiervoor een passende oplossing te vinden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   Nog niet alle PDF documenten op de website www.isdbollenstreek.nl voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

  • Oorzaak:

   Deze PDF documenten zijn nog niet toegankelijk doordat er nog te weinig vaardigheden zijn met digitale formulieren.

  • Gevolg:

   Gebruikers die gebruik maken van hulpapparatuur kunnen hier hinder van ondervinden. Soms zijn PDF documenten niet voor te lezen met de voorleestool en/of de toepassing van de (koppen)structuur en alternatieve tekst is niet juist.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief. Gebruikers die hier hinder van ondervinden kunnen contact met ons opnemen. We zoeken dan graag samen naar een passende oplossing. De ISD Bollenstreek is bereikbaar via telefoonnummer (0800) 95 67 000 of per e-mail info@isdbollenstreek.nl.

  • Maatregel:

   De mogelijkheden om de PDF documenten te digitaliseren wordt onderzocht in samenwerking met de leverancier en vervolgens omgezet in een gerichte planning.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209