Verklaring van GGD Limburg-Noord

Status toegankelijkheid https://www.ggdlimburgnoord.nl

GGD Limburg-Noord is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 13-07-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

GGD Limburg-Noord streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website GGD Limburg-Noord.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van GGD Limburg-Noord is beschikbaar via de link https://www.ggdlimburgnoord.nl/proclaimer

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door GGD Limburg-Noord gepubliceerde informatie blijkt dat de website GGD Limburg-Noord gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver GGD Limburg-Noord is gevorderd met de toegankelijkheid van GGD Limburg-Noord en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 13-07-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van GGD Limburg-Noord.
Functie: afdelingshoofd Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 13-07-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@vrln.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Neem dan contact met ons op via communicatie@vrln.nl.

Aanvullende informatie van GGD Limburg-Noord

Meer informatie over Veiligheidsregio Limburg-Noord vind u op de website: www.vrln.nl.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 21-05-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website GGD Limburg-Noord : voldoet gedeeltelijk

De website GGD Limburg-Noord is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens GGD Limburg-Noord dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.ggdlimburgnoord.nl/sites/ggd/files/2023-07/Toegankelijkheidsrapport%20GGD%20Noord-Limburg.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-05-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart GGD Limburg-Noord dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De afbeeldingen voor het panelonderzoek en onderzoek naar de gevolgen van de coronaperiode zijn decoratief en dienen daarom allemaal een leeg alt-attribuut te hebben. Op dit moment is dat niet het geval. Zorg dat het alt-attribuut leeg is.

  • Gevolg:

   Personen met een visuele beperking kunnen de afbeelding niet goed bekijken

  • Alternatief:

   Probleem zo snel mogelijk oplossen

  • Maatregel:

   Alt-attribuut leeg maken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Pas de automatische ondertiteling van YouTube aan om geschikte ondertiteling te krijgen. In deze ondertitels moet men daarna de fouten corrigeren en de synchronisatie van de ondertiteling aanpassen: YouTube laat zijn automatisch gegenereerde ondertitels woord per woord in beeld komen, maar deze moeten per regel in beeld komen, net als ondertitels zoals we die kennen uit de wereld van tv en film.

  • Gevolg:

   Video's zijn niet correct ondertiteld daardoor voor mensen met visuele problemen niet goed te bekijken

  • Alternatief:

   Probleem zo snel mogelijk verhelpen

  • Maatregel:

   Technisch gezien probleem oplossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De video heeft geen audiodescriptie. Maak een audiotrack met een beschrijving van de essentiële visuele informatie die niet kan worden afgeleid uit de standaard audiotrack, en voeg de audiobeschrijving toe als alternatieve track (ervan uitgaande dat een audiospeler gebruikt wordt die dit ondersteunt, bv. Able Player) of voeg een link toe naar een alternatieve video met de audiobeschrijving.

   Als de beelden louter bedoeld zijn om de aandacht van ziende mensen vast te houden en niet om informatie over te brengen, is in dat geval audiodescriptie overbodig.

  • Gevolg:

   Personen met auditieve beperking kunnen de video niet goed beluisteren

  • Alternatief:

   Probleem zo snel mogelijk verhelpen

  • Maatregel:

   Video voorzien van audiodescriptie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In de tekst wordt niet overal gebruikgemaakt van semantische HTML:

   Er is tekst aanwezig die duidelijk een kop moet zijn en die niet als zodanig opgemaakt is.

   Correcte, semantische opmaak helpt iedereen bij het snel scannen of lezen van de tekst. Het helpt ook gebruikers van screenreaders bij het navigeren aan de hand van koppen.

   Maak de koppen ook echt als koppen op. Op de homepage betreft het de koppen in de slider, die niet als zodanig zijn opgemaakt.

  • Gevolg:

   Voor voorleesapparatuur is het niet mogelijk koppen uit te lezen

  • Alternatief:

   Probleem zo snel mogelijk oplossen

  • Maatregel:

   Aanpassingen zo snel als mogelijk verwerken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Wanneer men op het vergrootglas rechtsboven klikt, klapt een invoerveld op met de witte tekst “Zoekveld” op een oranje (#f56a05) achtergrond. De tekst heeft een contrastverhouding van 3,02:1, terwijl minstens 4,5:1 vereist is. Veld 'Zoekterm' witte tekst op oranje achtergrond Hetzelfde contrastprobleem is te vinden in “Zoek en filter” op de Zoekpagina (strikt genomen geen deel van de steekproef): Zoek en filter: witte tekst op oranje achtergrond Hier is ofwel een donkerder achtergrondkleur of een donkerder tekskleur nodig.

  • Gevolg:

   Voorleesapparatuur is minder goed werkzaam op website hierdoor

  • Alternatief:

   Probleem zo snel mogelijk oplossen

  • Maatregel:

   Contrastkleuren wijzigen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Wanneer men tekst over een afbeelding positioneert, bestaat steeds het risico op contrastproblemen. Hier is dat het geval bij het item over de monkeypox vaccinatie. De witte letters vallen niet duidelijk genoeg op tegen de achtergrond achter de tekst en de tekst in de afbeelding.

   Met een in de CSS ingestelde opacity kan men dit risico reduceren.

  • Gevolg:

   Personen met visuele beperkingen kunnen de tekst niet goed bekijken

  • Alternatief:

   Probleem zo snel mogelijk oplossen

  • Maatregel:

   Contrast verhogen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   De videospeler van YouTube biedt diverse functionaliteiten die men kan activeren met lettertoetsen. Zo kan men de video met een druk op f schermvullend weergeven. Met m kan men het geluid dempen. Deze sneltoetsen zijn weliswaar handig, maar kunnen conflicten veroorzaken met spraakcommando’s en/of met sommige sneltoetsen van screenreaders.

   Om deze reden staat WCAG sneltoetsen op basis van één toets alleen toe wanneer men de gebruiker ook een instelling biedt om ze uit te schakelen. (Sneltoetsen op basis van toetscombinaties zijn uiteraard wel toegestaan.)

  • Gevolg:

   Voorleescomputers kunnen pagina niet goed weergeven

  • Alternatief:

   Probleem zo snel mogelijk oplossen

  • Maatregel:

   Voeg disablekb="1" toe aan de code voor het YouTube-filmpje:

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   De page bevat een slider. Bezoekers moeten een carrousel of slideshow kunnen stoppen, pauzeren of verbergen wanneer de animaties langer dan 5 seconden blijven duren. Dat is hier niet het geval: de slideshow start automatisch opnieuw nadat de laatste slide getoond is. Voeg onder, boven of naast de slider een knop toe om de animatie te pauzeren. (Nog beter is het om de animatie pas te laten beginnen wanneer de gebruiker op een startknop drukt.)

  • Gevolg:

   Voorleesfunctie heeft moeite met pagina bekijken

  • Alternatief:

   Probleem zo snel mogelijk oplossen

  • Maatregel:

   Aanpassing in slider

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   De controls van de slider zijn gelabeld, maar de labels zijn Engelstalig:

   <div class="swiper-button-prev" id="swiper-button-prev-5" tabindex="0" role="button" aria-label="Previous slide" aria-controls="swiper-wrapper-876e7a21bda621c5" aria-disabled="false">….</div> <span class="swiper-pagination-bullet" tabindex="0" role="button" aria-label="Go to slide 2"></span> Geef de controls een Nederlands label.
  • Gevolg:

   Voorleesapparatuur kan pagina niet goed uitlezen

  • Alternatief:

   Probleem zo snel mogelijk oplossen

  • Maatregel:

   Nederlands label geven

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die GGD Limburg-Noord heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424