Verklaring van Gemeente Reusel-De Mierden

Status toegankelijkheid https://www.reuseldemierden.nl

Gemeente Reusel-De Mierden is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 09-02-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Reusel-De Mierden streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Reusel-De Mierden.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Reusel-De Mierden is beschikbaar via de link https://www.reuseldemierden.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Reusel-De Mierden gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Reusel-De Mierden gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Reusel-De Mierden is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Reusel-De Mierden en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 09-02-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Reusel-De Mierden .
Functie: Afdelingshoofd.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-02-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@reuseldemierden.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Reusel-De Mierden

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-02-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Reusel-De Mierden : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Reusel-De Mierden is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Reusel-De Mierden dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.reuseldemierden.nl/toegankelijkheidsverklaring
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 21-01-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.reuseldemierden.nl/toegankelijkheidsverklaring
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 04-02-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Reusel-De Mierden dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer: * Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en * De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.reuseldemierden.nl/form/contactformulier-vth-de-kempen/uwgegevens-0 staat een formulier waar gegevens van de gebruiker ingevuld kunnen worden bij de invoervelden ontbreekt het attribuut autocomplete.
  • Gevolg: Voor mensen met taalproblemen of mensen met geheugen problemen is het lastig dat persoonlijke informatie niet automatisch door de browser ingevuld kan worden. Dit helpt gebruikers van hulpsoftware om het formulier in een keer goed in te vullen.
  • Alternatief: Gebruiker vult de gegevens zelf in.
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen. De oplossing vraagt om een nieuw te bouwen functionaliteit
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 2. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken: * Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of * Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of * Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of * Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of * Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of * 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.reuseldemierden.nl/form/contactformulier-vth-de-kempen/ uwgegevens-0 begint een proces. Op het moment dat de sessie wordt verlengd via de knop ‘Sessie verlengen’ worden alle ingevoerde gegevens gewist. De gebruiker wordt op dat moment teruggestuurd naar de beginpagina van het proces. Het mechanisme om de sessie te verlengen is dus wel aanwezig, maar werkt niet goed.
  • Gevolg: Mensen met een lichamelijke beperking, slechtzienden en blinden krijgen onvoldoende tijd om te lezen, te reageren, te typen of activiteiten af te ronden.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-05-2021
 3. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.reuseldemierden.nl/besluit-coordinatieregeling verwijst de skiplink (“Ga direct naar het tekstgedeelte“ ) niet naar de naar de eerste unieke content van de pagina (de “YouTube-video”). Op pagina https://www.reuseldemierden.nl/aed-locaties-reusel kan de (skip) link “Ga direct naar het tekstgedeelte” niet bediend worden (met toetsenbord en muis). Dit probleem komt in alle browsers voor.
  • Gevolg: Bezoekers die de website laten voorlezen omdat ze blind of slechtziend zijn en bezoekers die alleen met het toetsenbord navigeren bijvoorbeeld gebruikers met een motorische beperking kunnen niet snel naar het gedeelte van de webpagina gaan waar ze moeten zijn. Dit kan ze veel frustratie, tijdverlies en zelfs pijn bezorgen.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-05-2021
 4. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.
  • Oorzaak: Op pagina’s https://www.reuseldemierden.nl/nieuws en https://www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen staat boven en onder de resultaten een paginanavigatie. De aria-labels op de ‘Volgende’ en ‘Vorige’ knop zijn respectievelijk ‘Previous page’ en ‘Next page’. Aria-labels overschrijven de originele teksten van de knoppen. De naam die software kan bepalen is nu 'Next page' bij de knop met de tekst 'Volgende'. Deze naam bevat niet de zichtbare tekst.
  • Gevolg: Gebruikers van spraakinvoer kunnen de zichtbare tekst niet uitspreken om de de knoppen te activeren.
  • Alternatief: N.v.t
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-05-2021
 5. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.reuseldemierden.nl/form/contactformulier-vth-dekempen/overzicht1 staat een overbodig waarde-sluitteken (“) in <span data-progress="66" ">. Dit kan problemen veroorzaken voor hulpsoftware.
  • Gevolg: Mensen die afhankelijk zijn van hulpsoftware (voornamelijk blinden en slechtzienden) hebben baat bij dat de hulpsoftware de content goed kan verwerken en niet zal vastlopen/crashen.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-05-2021
 6. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.reuseldemierden.nl/besluit-coordinatieregeling is een parsefout opgetreden, omdat elementen niet juist genest zijn. Het gaat om het volgende stukje code; "me>,</div></p></div>" (van regel 373, kolom 13798; tot regel 373, kolom 13801). De parser ziet de eerste opening tag <p>, en als daarna hij bijvoorbeeld een <div> tegen komt dan sluit hij de <p> virtueel af met een </p>. Als de parser dan vervolgens de 'echte' </p> in de code tegen komt, kan deze niet geplaatst worden waardoor een parse fout optreedt.
  • Gevolg: Mensen die afhankelijk zijn van hulpsoftware (voornamelijk blinden en slechtzienden) hebben baat bij dat de hulpsoftware de content goed kan verwerken en niet zal vastlopen/crashen.
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-05-2021
 7. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.reuseldemierden.nl/openingstijden staan de interactieve koppen ‘Receptie’, ‘Loket burgerzaken’, ‘Telefonische bereikbaarheid’ en Milieustraat’. Deze interactieve koppen zijn componenten van de gebruikersinterface. Zij hebben geen rol en toestand die door hulpsoftware te bepalen is.
  • Gevolg: Mensen die gebruikmaken van voorleessoftware krijgen geen informatie over de bediening van dit element
  • Alternatief: N.v.t
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-05-2021
 8. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Op alle pagina's staat een zoekveld met role=”combobox”. Op dit element ontbreekt het aria-activedescendant attribuut om aan de geven welk onderdeel in de lijst focus heeft. In de listbox is een probleem met de toestand van het aria-selected attribuut van het eerste zoekresultaat. Als alle opties gedeselecteerd worden, blijft de toestand van het eerste resultaat op ‘true’ hangen. Hulpsoftware geeft hierdoor aan dat deze optie geselecteerd is. Dat is niet het geval, bij activatie van de combobox, wordt gezocht op de gedeeltelijke invoer bovenaan
  • Gevolg: Mensen die gebruikmaken van voorleessoftware krijgen geen informatie over de bediening van dit element
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-05-2021
 9. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.reuseldemierden.nl/form/contactformulier-vth-de-kempen/uwgegevens-0 staan onder de tekstvelden tellers voor het resterend aantal karakters. Hier ontbreekt de rol ‘status’
  • Gevolg: Gebruikers met een visuele beperking die voorleessoftware gebruiken en dynamisch gegenereerde content of aanpassingen aan content niet zien krijgen geen melding dat er extra content is verschenen
  • Alternatief: N.v.t.
  • Maatregel: De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-05-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue: Alle PDF documenten moeten nog beoordeeld worden op toegankelijkheid
  • Oorzaak: In het onderzoek zijn slechts 4e PDF documenten onderzocht. Hieruit zijn meerdere issues gebleken. De gemeente Reusel De Mierden weet dat dit geldt voor alle PDF documenten op de website en wil daarom aan de slag gaan met alle PDF documenten op de website.
  • Gevolg: PDF documenten zijn momenteel nog niet goed te gebruiken door mensen met een visuele beperking en mensen die gebruik maken van hulpsoftware.
  • Alternatief: Een PDF document kan op aanvraag toegankelijk worden gemaakt.
  • Maatregel: Om ervoor te zorgen dat er enkel toegankelijke PDF's op de website staan zal er een inventarisatie en beoordeling van documenten moeten plaatsvinden. De noodzakelijke PDF documenten zullen toegankelijk moeten worden gemaakt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Reusel-De Mierden heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323