Voorbeeldweergave toegankelijkheidsverklaring

Status toegankelijkheid MyUU

Universiteit Utrecht is wettelijk verplicht om deze mobiele applicatie te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze mobiele applicatie is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 30-08-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Universiteit Utrecht streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de mobiele applicatie MyUU.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Universiteit Utrecht is beschikbaar via de link https://uu.nl/digitaletoegankelijkheid

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Universiteit Utrecht verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de mobiele applicatie MyUU te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Universiteit Utrecht is gevorderd met de toegankelijkheid van MyUU en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de mobiele applicatie toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 30-07-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Universiteit Utrecht .
Functie: Director Communications & Marketing Universiteit Utrecht.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 30-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@uu.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Universiteit Utrecht

De streefdatum waarop de mobiele applicatie volledig zal voldoen: 28-02-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de mobiele applicatie MyUU : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de mobiele applicatie MyUU is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Android en iOS

   Logo Universiteit Utrecht heeft geen alt-tekst.

   Omdat dit de eerste pagina van de app is is een alt-tekst voor een logo van toegevoegde waarde. Afbeeldingen op studentenkaart en bibliotheekpas hebben geen alternatieve tekst die de inhoud beschrijven.

   Afbeeldingen op studentenkaart en bibliotheekpas hebben geen alternatieve tekst die de inhoud beschrijven.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Android en iOS INLOGGEGEVENS INVOEREN

   Knop 'Continue' heeft geen rol ‘Knop’ en wordt niet herkend met TalkBack.

   Knop 'i' wordt wel herkend maar niet aangemerkt als knop met Talkback. Waarschijnlijk omdat hier ook de rol ‘knop’ of ‘link’ ontbreekt.

   De kop ‘Sign in’ is niveau 2 maar moet niveau 1 zijn.

   DASHBOARD De tekst ‘Mijn resultaten’ is niet gedefinieerd als kop.

   Slider voor nieuwsberichten kondigt aantal items in lijst niet aan.

   ROOSTER Kalender is niet gedefinieerd als ‘kalender’ of soortgelijk interactief element. Er wordt door TalkBack gemeld “weergave met meerdere pagina’s” maar dat is niet erg duidelijk.

   Een screen reader kan zo de gebruiker niet op de hoogte stellen van het soort element waarmee er interactie plaatsvindt. Zodoende is het niet duidelijk wat er gebeurt wanneer de kalender geopend wordt.

   KAARTEN Wanneer je bij 'Kaart' je opleiding wil veranderen kondigt het lijstje met de twee keuzes zich niet aan als lijstje of iets anders. Het is daardoor voor een gebruiker van TalkBack niet duidelijk wat er op dit schermpje staat.

   iOS: De URL ‘leenregelement’ wordt niet herkend als Link met VoiceOver.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 3. SC 1.3.4 - Weergavestand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

  • Oorzaak:

   Android en iOS Alle schermen Het gebruik van de app in landscape modus is niet mogelijk.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 4. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Dashboard, Rooster, Resultaten, Kaarten. Tekst wordt bij vergroting naar 200% afgekort met puntjes of afgesneden. De tekst moet naar de volgende regel worden verplaatst in plaats van afgesneden te worden.

   iOS Alle schermen: herschalen werkt niet.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 5. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Inloggegevens invoeren De knop 'Continue' heeft geen rol 'Knop' en wordt doordoor niet herkend met Talkback en is niet bedienbaar.

   Niet te bedienen met switch.

   Dashboard Het stukje met resultaten is niet navigeerbaar met toetsenbord, wel met switch en screenreader.

   Het is mogelijk om een wit scherm te krijgen bij bediening met toetsenbord en terug te gaan naar dashboard vanaf een andere locatie. Dit is een bug waarschijnlijk.

   Rooster Kalender is wel te bedienen met toetsenbord maar niet met TalkBack en switch. Openen van de kalender lukt wel, maar in de kalender navigeren en kiezen lukt niet.

   Rooster Roostereenheden in de lijst kunnen niet gekozen worden met het toetsenbord (wel met switch).

   Tip: ze de items in het rooster in een lijstelement. Het ziet er nu al wel uit als een lijst maar in de code is dit geen lijst. TallkBack kondigt dit niet aan als een lijst in ieder geval.

   Rooster item De inhoud is niet bereikbaar met toetsenbord en switch.

   Resultaten item Niet bedienbaar met toetsenbord en switch, het slaat heel veel over.

   Wel bedienbaar met talkback.

   Kaarten Het gedeelte met de 2 tabbladen voor de kaarten is niet toegankelijk met een toetsenbord. (wel met een switch en talkback)

   De knop voor 'leenregelement' is niet bedienbaar met voice access omdat het geen label heeft.

   Instellingen Items in het menu zijn niet bereikbaar met toetsenbord (wel met switch).

   ==== iOS:

   Inloggegevens invoeren Niet te bedienen met het toetsenbord.

   Rooster Dit scherm is niet goed te bedienen met het toetsenbord en met de schermlezer. De datumkiezer kan niet worden geopend met toetsenbord. Roostereenheden kunnen niet gekozen worden met het toetsenbord.

   Met de schermlezer werkt swipen niet meer om naar een vorige maand te gaan. Voorbeeld: het is maart maar je bent in mei met de navigatie. Met VoiceOver aan kun je niet meer terug via swipen.

   Resultaten item Koptekst niet bereikbaar met toetsenbord en switch.

   Kaarten Het informatieve gedeelte is soms wel/soms niet bedienbaar met toetsenbord. (wel met een switch en VoiceOver)

   De knop voor 'leenregelement' is niet bedienbaar met voice access.

   Berichtencentrum Niet goed bedienbaar met VoiceOver, stembediening, toetsenbord en switch: links in berichten niet bereikbaar.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 6. SC 2.1.2 - Geen toetsenbordval [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

  • Oorzaak:

   Rooster Met VoiceOver geactiveerd is scrollen niet mogelijk.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 8. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   iOS Dashboard De koppen op het Dashboard zijn wel gecodeerd als kop maar hebben geen niveau.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 9. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Inloggen Focus is niet goed zichtbaar met toetsenbord. Er is geen blauwe of andere duidelijke omlijning zichtbaar bij focus.

   Resultaten Item Het is niet mogelijik de focus op alle afzonderlijke elementen te krijgen met het toetsenbord.

   De focus op de titel van de cursus klopt niet helemaal bij het gebruik van toetsenbord.

   === iOS

   Resultaten item De focus op de titel van de cursus krijgen lukt niet bij toetsenbord en switch.

   Kaarten De focus kan bij gebruik van VoiceOver soms hoorbaar blijven steken op het menu met de keuzes voor verschillende opleidingen, terwijl dit menu al gesloten is door de gebruiker. Er worden dan nog steeds de opties uit dit menu voorgelezen alsof dit menu nog open is.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 10. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Dashboard

   Knoppen in hoofdmenu hebben geen label dat overeenkomt met de getoonde tekst.

   Rooster

   Knop voor rooster uitklappen heeft geen label dat overeenkomt met de getoonde tekst.

   Resultaten

   Label mist voor zoekbalk.

   Kaarten Labels missen voor nummer 6 en 7.

   Meer Tekstlabels missen voor 6-9.

   Berichtencentrum Tekstlabels missen voor 6 en 8.

   Instellingen Tekstlabels missen voor cijfers 5-8.

   === iOS

   Kaarten Label mist voor de link naar leenreglement.

   Berichtencentrum Label mist voor links in berichten.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 11. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Inloggegevens invoeren De foutmelding wordt niet op de juiste plaats gegeven en wordt niet opgemerkt zonder het hele form opnieuw te lezen met TalkBack.

   iOS: Inloggegevens invoeren De foutmelding dat alleen het wachtwoord ontbreekt wordt niet op de juiste plaats gegeven en wordt niet opgemerkt zonder het hele form opnieuw te lezen met VoiceOver.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 12. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Android en iOS Inloggegevens invoeren Het wordt niet gemeld welk veld je hebt leeggelaten bij een foutieve inlogpoging.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Inloggegevens invoeren Knop 'Continue' heeft geen rol 'Knop'.

   Knop 'i’ heeft geen rol 'Knop'

   iOS: Knop 'i' wordt wel herkend maar niet aangemerkt als knop met Talkback. Waarschijnlijk omdat hier ook de rol ‘knop’ of ‘link’ ontbreekt.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023
 14. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Android en iOS Rooster Openen van kalender wordt niet aangegeven in een statusmelding (zoals “weergave geopend” oid) bij gebruik van Talkback/VoiceOver.

   Inloggegevens invoeren Foutmelding wordt niet goed aangegeven aan Talkback/VoiceOver.

   iOS Kaarten Het wordt niet aangegeven met VoiceOver dat de informatie veranderd is bij het selecteren van een andere opleiding.

  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Universiteit Utrecht heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209