Verklaring van Energiek Beuningen

Status toegankelijkheid https://energiek.beuningen.nl/

Gemeente Beuningen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Beuningen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Energiek Beuningen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Beuningen is beschikbaar via de link https://www.beuningen.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Beuningen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Energiek Beuningen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Beuningen is gevorderd met de toegankelijkheid van Energiek Beuningen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Beuningen .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@beuningen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 3 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen via de website van de gemeente Beuningen.

Aanvullende informatie van Gemeente Beuningen

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Energiek Beuningen : voldoet gedeeltelijk

De website Energiek Beuningen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Beuningen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://app.irvn.nl/toegankelijkheid/beuningen/www-Energiek-Beuningen-nl.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 25-01-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://app.irvn.nl/toegankelijkheid/beuningen/toegankelijkheidsonderzoek-roxit.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 02-11-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Beuningen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De alt teksten zijn niet goed gevuld of onvolledig

  • Gevolg:

   mensen die gebruik maken van hulpapparatuur krijgen niet alle informatie.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Op de meeste plekken is dit doorgevoerd. er zijn nog een paar plekken waar dit niet mogelijk is. De leverancier (Roxit) werkt aan een oplossing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   de automatische ondertiteling is ingesteld maar die is van onvoldoende kwaliteit.

  • Gevolg:

   de video is niet goed te volgen voor doven en slechthorenden

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   de video uitschrijven ( gesproken tekst en andere relevante geluiden) of het tekstbestand van de automatische ondertiteling aanpassen zodat deze goed te volgen is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Er is geen media-alternatief voor de video, bijvoorbeeld een transcript waarin niet alleen de gesproken tekst voorkomt, maar ook de informatie die alleen in beeld komt, zoals de titelpagina aan het begin.

  • Gevolg:

   Een transcript kan veel mensen helpen. Bovendien maakt het de informatie in de video doorzoekbaar, ook voor zoekmachines.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Een transcript is toegevoegd aan alle video's. De website is niet opnieuw onafhankelijk getest waardoor dit criterium nog niet al opgelost geregistreerd kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Er is geen audiodescriptie voor informatie in de video die alleen visueel is, zoals de titelpagina aan het begin en het eind. Tijdens de video worden verschillende kaarten en diagrammen getoond, ook deze informatie missen blinden en slechtzienden.

  • Gevolg:

   Audiodescriptie is een manier om dat te ondervangen: Met een voice-over bijvoorbeeld kun je vertellen welke informatie in beeld komt.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Het filmpje is verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Dat er tabbladen in de cookiemelding staan, is niet duidelijk voor screenreadergebruikers. Voor hen is dit een verwarrende structuur: Er is een lijst met links. Daaronder staan div-elementen met content die verborgen is totdat de gebruiker op de link heeft geklikt.

  • Gevolg:

   De content verdwijnt weer als hij op een andere link klikt. Als je niet kunt zien wat er gebeurt, is het moeilijk of niet te volgen.

  • Alternatief:

   Een andere - eenvoudigere - oplossing, die overige issues met dit element ook zou kunnen oplossen, is door een aparte pagina met een eigen URL te maken met daarin de informatie over de verschillende soorten cookies. Een link in de cookiemelding volstaat dan.

  • Maatregel:

   eind 2022 zijn er aanpassingen doorgevoerd door de leverancier. Wij verwachten dat hiermee de problemen opgelost zijn. Dit moet echter nog onafhankelijk getest worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Paginanummering, diagram met een tijdlijn, en pdf zijn niet goed opgemaakt

  • Gevolg:

   informatie is niet voor iedereen te begrijpen

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   contentmanagers gaan hiermee aan de slag

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De leesvolgorde van de pdf is niet logisch.

  • Gevolg:

   Gebruikers van voorleessoftware zullen deze pdf niet kunnen begrijpen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De leesvolgorde zou overeen moeten komen met de visuele volgorde van de elementen. Contentmanagers gaan dit aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Het contrast van de geselecteerde optie in de lijst met zoeksuggesties is niet voldoende.

  • Gevolg:

   Slechtzienden kunnen moeite hebben om de geselecteerde optie waar te nemen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Aanpassingen zullen door de leverancier doorgevoerd worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Het zoekveld valt bij zoomen of responsive weergave vaak over tekst heen.

  • Gevolg:

   Dit is vervelend voor slechtzienden of mensen die de website op een klein scherm bekijken.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Dit is aangepast door de leverancier. Een hertest van de website moet nog ingepland worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De afbeelding 'Powered by Gemeente Beuningen' bevat tekst ('Powered by') die niet als echte tekst op de pagina aanwezig is.

  • Gevolg:

   Dat het doel is om Beuningen in 2040 energieneutraal te hebben, is niet duidelijk voor mensen die de tekst niet kunnen lezen, bijvoorbeeld omdat ze hem niet kunnen aanpassen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Neem de tekst ook op in een inleiding van de homepage, zodat mensen de tekst kunnen aanpassen om hem voor hen leesbaar te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 11. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   In responsive view op desktop (400% ingezoomd met een schermbreedte van 1280px) bedekt de cookiebalk het hele scherm, en past er dan nog niet helemaal op.

  • Gevolg:

   De cookiebalk is niet te lezen of te gebruiken door mensen die ver moeten inzoomen, zoals slechtzienden. Zij kunnen niet goed bij de website komen

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De cookiebalk is aangepast. deze moet echter nog onafhankelijk getest worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Wanneer je met het toetsenbord de details hebt uitgeklapt en een van de 'tabbladen' hebt geactiveerd, verdwijnt de focus.

  • Gevolg:

   Met een toetsenbord is deze cookiebalk niet goed te gebruiken.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   deze fout is hersteld maar moet nog onafhankelijk getoetst worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 13. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Er zijn shortcuts (enkele letters) voor onder andere het afspelen en pauzeren van de video. De shortcuts in de video zijn ook te gebruiken wanneer het betreffende element geen focus heeft. Bijvoorbeeld 'j', 'l' en 'm', wanneer de play/pause-knop van de player de focus heeft.

  • Gevolg:

   Dat is niet goed, want nu kunnen de knoppen onbedoeld geactiveerd worden wanneer iemand spraakbediening gebruikt.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Volgens de YouTube-documentatie is het mogelijk de parameter 'disablekb' op '1' te zetten. De source URL zou dan veranderen in src="https://www.youtube.com/embed/ID_VIDEO?disablekb=1. Hiermee wordt dit probleem opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 14. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Het iframe waarin de video staat heeft geen title.

  • Gevolg:

   Het is voor screenreadergebruikers niet makkelijk te begrijpen welke informatie in dit component te vinden is, en daardoor lastig om te bepalen of zij de content willen overslaan of niet.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Geef een title-attribuut aan het iframe-element dat kort en bondig beschrijft wat er in de video te zien is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 15. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De linktekst van de externe link is voor gebruikers van screenreaders 'opent in een nieuw venster, opent externe website'

  • Gevolg:

   Zij weten niet waar de link naartoe gaat.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   deze fout is hersteld maar moet nog onafhankelijk getoetst worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 16. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   De pdf heeft geen bladwijzers. Het is niet mogelijk om snel door het document te navigeren.

  • Gevolg:

   Bladwijzers kun je maken door een goed gestructureerd brondocument (met koppen) op de juiste manier te exporteren.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Pdf worden toegankelijk gemaakt of er wordt verwezen naar een plek waar een toegankelijke variant is te vinden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 17. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   De h2-kop 'Energiek Beuningen' in de footer is gelijk aan de h1-kop van de pagina. Maar hij beschrijft andere content. en de knop voor hoog contrast heet 'Contrast'. Het is een knop die aan en uit kan, een switch. Maar aan de naam kun je niet aflezen wat er gebeurt als je hem activeert, alleen dat er iets met het contrast is gebeurd.

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend voor mensen die op koppen navigeren

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   deze fout is hersteld maar moet nog onafhankelijk getoetst worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 18. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   De linktekst van de externe e links is voor gebruikers van screenreaders 'opent in een nieuw venster, opent externe website'. Het zichtbare label verschilt dus van de toegankelijke naam.

  • Gevolg:

   Dit is een probleem voor mensen die spraakbediening gebruiken: Zij kunnen niet het juiste commando geven om de link te openen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   deze fout is hersteld maar moet nog onafhankelijk getoetst worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De documenttitel onduidelijk 'PowerPoint-presentatie' of niet aanwezig

  • Gevolg:

   Voor screenreadergebruikers is de documenttitel het eerste dat de hulpsoftware voorleest als het document wordt geopend of van scherm wordt gewisseld.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   aanpassen een juiste titel toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Er is een knop 'Details'. Als je er op klikt, klapt er een blokje met extra informatie open. Dit gebeurt alleen visueel, in de HTML is er geen indicatie die kan worden doorgegeven aan hulpapparatuur. Daarnaast heeft de schuifknop voor volume geen naam.

  • Gevolg:

   Een screenreadergebruiker weet niet wat er is gebeurd na het klikken op de knop.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   leverancier voert aanpassingen door en een alternatief voor YouTube zoeken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Beuningen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209