Verklaring van Gemeente Alblasserdam

Status toegankelijkheid https://www.alblasserdam.nl

Gemeente Alblasserdam is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 21-09-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Alblasserdam streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Alblasserdam.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Alblasserdam is beschikbaar via de link https://www.alblasserdam.nl/Configuratie/Footer/Over_de_website/Toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Alblasserdam gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Alblasserdam gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Alblasserdam is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Alblasserdam en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Alblasserdam .
Functie: Teamleider Functioneel beheer.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@alblasserdam.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Alblasserdam

Bij de link naar de onderzoeksresultaten is ook een link naar een onderzoek van Dordrecht. Omdat de Drechtsteden gemeenten allemaal dezelfde techniek gebruiken is het technische deel achter de websites maar bij één gemeente getest. In dit jaar was dat Dordrecht.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Alblasserdam : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Alblasserdam is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Alblasserdam dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.alblasserdam.nl/Configuratie/Footer/Over_de_website/Toegankelijkheidsverklaring/Handmatig_onderzoek_door_200OK_auteur_Jules_Ernst.org
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 23-09-2019
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://cms.dordrecht.nl/Configuratie/Footer/Over_de_website/Toegankelijkheidsverklaring/Handmatig_onderzoek_door_200OK_auteur_Jules_Ernst.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 03-07-2019
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Alblasserdam dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alternatieve tekst bij afbeeldingen.
  • Oorzaak: Op de pagina https://www.alblasserdam.nl/Gemeenteraad/Alle_onderwerpen/Wie_zitten_er_in_de_gemeenteraad wordt in één van de alt-teksten de verkeerde naam genoemd: "J.M. ten Hove" waar dit H.C. (Harrold) van Vliet moet zijn. Op de pagina https://www.alblasserdam.nl/Inwoners/Alle_onderwerpen/Projecten/Onderhoud_en_herinrichting/Blokweer_2 worden plattegronden gebruikt die niet leesbaar zijn. Ook niet na zogenaamd uitvergroten als je op de afbeelding klikt. Zorg dat de inhoud van de afbeelding ook in tekst beschikbaar is. Op de pagina https://www.alblasserdam.nl/Samenlevingsagenda zijn de teksten in de afbeelding niet beschikbaar voor hulpsoftware.
  • Gevolg: Met spraaksoftware daarom mogelijk niet duidelijk.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Aanpassing door redactie.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Koppen structuur klopt niet
  • Oorzaak: Er worden koppen gebruikt die niet als koppen zijn opgemaakt. Lijsten van hyperlinks die niet in een opsommingslijst zijn geplaatst (ul/li-element) De koppen zijn qua structuur niet logisch. Op sommige pagina's wordt voor samenvattingteksten (lead) het strong-element gebruikt. Gebruik hiervoor uit de stylesheet de classnaam "description". Het strong-element is bedoeld voor het benadrukken van kleine stukjes tekst. Op de pagina https://www.alblasserdam.nl/Configuratie/Footer/Over_de_website/Cookies is een tabel waarvan de koppen zijn opgemaakt met het strong-element in een normale cel. gebruik voor de eerste rij tabelkoppen (th in een thead-element). Op de volgende pagina's https://www.alblasserdam.nl/Inwoners/Alle_onderwerpen/Geboorte_en_overlijden/Begraven_en_cremeren/Wetgeving en https://www.alblasserdam.nl/Inwoners/Alle_onderwerpen/Melden_bij_de_gemeente worden koppen gebruikt zonder dat er content onder staat. Heel de kop-markering weg of plaats de content onder elke kop. Op de pagina https://www.alblasserdam.nl/Gemeenteraad/Alle_onderwerpen/Wie_zitten_er_in_de_gemeenteraad worden de naam, de foto en andere gegevens van personen in aparte paragrafen geplaatst. Er is geen structuur van bijvoorbeeld koppen en/of een opsommingslijst waardoor de structuur van de content onduidelijk is voor mensen die het scherm niet kunnen zien.
  • Gevolg: Koppen worden niet als zodanig herkend.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Redactionele aanpassing
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Contrast onvoldoende.
  • Oorzaak: Op de pagina https://www.alblasserdam.nl/Inwoners/Configuratie_inwoners/Uitgelicht/Nieuws kent het blokje in de rechterzijkant 2 contrastproblemen. De rode tekst is zowel in normaal-contrast als in hoog-contrast-modus te laag, 3,8:1 waar 4,5:1 is vereist. Het kopje in dit blok heeft in hoog-contrast-modus een contrastratio van 1:1. Dit komt ook op andere pagina's voor: https://www.alblasserdam.nl/Gemeenteraad/Alle_onderwerpen/Wie_zitten_er_in_de_gemeenteraad In hoog-contrast-modus is bij focus en hover het hoofdmenu niet leesbaar. Zwart op zwart (contrastratio 1:1). De hoog-contrast-instelling wordt niet bewaard. Je moet daarom bij elke pagina opnieuw voor hoog contrast kiezen.
  • Gevolg: Moeilijk te onderscheiden tekst voor slechtzienden.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Aanpassing voor redactie en leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 4. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Content overlapt of verdwijnt van het scherm.
  • Oorzaak: Op de pagina https://www.alblasserdam.nl/Gemeenteraad verdwijnt bij inzoomen op sommige momenten delen van de content of content komt over elkaar heen te staan.
  • Gevolg: Moeilijk leesbare tekst.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Aanpassing door leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 5. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Chatfunctie en BrowseAloud bevatten afbeeldingen met tekst.
  • Oorzaak: Op elke pagina is de chatfunctie aanwezig. De knop van de chatfunctie bevat een afbeelding van tekst. De browsealoud-knop bevat tekst in de afbeelding (lees voor). Dit kan ook met HTML geplaatst worden.
  • Gevolg: Dit is bijvoorbeeld lastig voor mensen die de website met een eigen lettertype willen bekijken, of alleen het lettertype willen vergroten.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Aanpassing door leveranciers.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 6. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Verkeerd gebruik van tabindex.
  • Oorzaak: Op de pagina https://www.alblasserdam.nl/Sitemap wordt veelvuldig tabindex=1 gebruikt.
  • Gevolg: Het gebruik van tabindex met een waarde groter dan nul (0) leidt niet tot afkeur maar is een bad practice en kan tot complicaties leiden.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Aanpassing door leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Alblasserdam heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123