Verklaring van Volkshuisvesting Nederland

Status toegankelijkheid https://www.volkshuisvestingnederland.nl

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 16-06-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Volkshuisvesting Nederland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gepubliceerde informatie blijkt dat de website Volkshuisvesting Nederland gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gevorderd met de toegankelijkheid van Volkshuisvesting Nederland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 13-11-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties .
Functie: communicatieregisseur wonen.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-06-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [toegankelijkheid@minbzk.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Volkshuisvesting Nederland : voldoet gedeeltelijk

De website Volkshuisvesting Nederland is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.volkshuisvestingnederland.nl/documenten/rapporten/2020/10/19/toegankelijkheidsrapport-woningmarktbeleid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 12-10-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Afbeeldingen in een nieuwsoverzicht, uitgelichtblokken en fotonavigatie hebben een tekstalternatief.

  • Oorzaak:

   Afbeeldingen worden elders op de site wel informatief gebruikt en daarom kan de redactie de alternatieve tekst niet verwijderen.

  • Gevolg:

   De afbeeldingen zijn onnodig zichtbaar voor bezoekers met hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Afbeeldingen in een nieuwsoverzicht, uitgelichtblokken en fotonavigatie dienen nooit een tekstalternatief uit te schrijven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.woningmarktbeleid.nl/ staat een logo. Een logo is altijd informatief en heeft een duidelijk beschrijvend tekstalternatief nodig. Het tekstalternatief van het logo is nu ‘BZK’, dit is niet duidelijk genoeg.

  • Oorzaak:

   Geen.

  • Gevolg:

   De inhoud van de afbeelding is niet goed leesbaar en daarmee niet toegankelijk

  • Alternatief:

   Hier moet de hele zichtbare tekst komen te staan. Dus ‘Logo Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties’.

  • Maatregel:

   We passen de ALT-tekst aan

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-12-2020
 3. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Een van de video's op de website is overgenomen van een externe partij en bevat geen ondertiteling.

  • Gevolg:

   De informatie uit het filmpje is niet toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   We verwijderen het betreffende filmpje.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-12-2020
 4. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Bij het maken van een aantal filmpjes die op de website staat, was dit criterium nog niet bekend.

  • Gevolg:

   De informatie in deze filmpjes is niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Bij toekomstige filmpjes zullen we deze maatregel in acht nemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-11-2020
 5. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Bij het maken van een aantal filmpjes die op de website staat, was dit criterium nog niet bekend.

  • Gevolg:

   De informatie in deze filmpjes is niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Bij toekomstige filmpjes zullen we deze maatregel in acht nemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-11-2020
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Er wordt gebruikt gemaakt van het <em> element om quotes weer te geven.

  • Gevolg:

   et <em> element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Als een heel stuk tekst met het <em> element is omringd om het schuingedrukt te stylen, wordt de hele tekst met nadruk voorgelezen en dat is dus niet de bedoeling.

  • Alternatief:

   Hier moet het quote-element gebruikt worden.

  • Maatregel:

   We passen dita an

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2020
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In verschillende PDF-documenten is de codering niet juist.

  • Oorzaak:

   Deze PDF-documenten zijn veelal door externen aan ons aangeleverd en de codering is daarin niet juist doorgevoerd.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan titels, koppen, subkoppen en lijsten niet onderscheiden en daarom niet goed voorlezen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Alle PDF's worden nagekeken, waar mogelijk verwijderd en anders aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2020
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In sommige PDF's is het contrast niet voldoende.

  • Oorzaak:

   Deze PDF's zijn veelal bij ons aangeleverd door externe partijen.

  • Gevolg:

   De tekst in deze documenten kan niet goed worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   We verwijderen deze documenten waar mogelijk.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-12-2020
 9. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In video's is een sneltoets actief die met een enkele karakter werkt.

  • Oorzaak:

   Met de letter "f" kun je een video fullscreen bekijken.

  • Gevolg:

   Bij mensen met spraakherkenningssoftware kunnen fullscreen activeren door een "f" in een heel ander woord uit te spreken.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Sneltoetsen uit kunnen zetten of niet met enkele letters activeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een aantal PDF's hebben. geen heldere paginatitel

  • Oorzaak:

   De titel is niet in de code opgenomen.

  • Gevolg:

   Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen. Het biedt een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren door de website; men weet direct waar een pagina over gaat.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Alle PDF's worden gecheckt, waar mogelijk verwijderd en anders aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2020
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's staat een afbeelding als link naar een vergroting van die afbeelding. Hier is het linkdoel niet duidelijk omdat de link geen linktekst heeft.

  • Oorzaak:

   Dit is een standaard in het systeem.

  • Gevolg:

   Het is nu niet duidelijk voor voorleesprogramma's waar deze link voor dient.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   We verwijderen deze link.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-12-2020
 12. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op https://www.woningmarktbeleid.nl/contact staat het logo. In het tekstalternatief ‘Naar de homepage van Woningmarktbeleid.nl’ komt de zichtbare tekst van het logo niet terug.

  • Oorzaak:

   Dit is niet goed ingesteld.

  • Gevolg:

   Dit is niet toegankelijk

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Een best practice is om de naam te laten beginnen met de tekst van het label

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 24-12-2020
 13. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Foutmeldingen bij het abonneren op e-maildienstverlening zijn incorrect.

  • Oorzaak:

   De foutmeldingen beschrijven niet wat er mis is gegaan, maar alleen wat er moet gebeuren.

  • Gevolg:

   Gebruikers weten niet wat er mis is gegaan bij het invullen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Goede foutmeldingen gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 14. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.woningmarktbeleid.nl/sitemap is een parse fout gevonden die problemen kunnen veroorzaken voor hulpsoftware.

  • Oorzaak:

   Er staat een stray start tag <ul>, waarvoor geen end tag </ul> is te vinden.

  • Gevolg:

   Hier volgen meerdere problemen uit.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit laten aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 15. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Foutmeldingen niet zichtbaar voor hulpsoftware

  • Oorzaak:

   Tijdens het invullen van formulieren voor het abonneren op e-maildienstverlening komen foutmeldingen in beeld. Deze foutmeldingen zijn nu geen statusberichten.

  • Gevolg:

   Foutmeldingen worden niet aan gebruikers van hulpsoftware medegedeeld.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Foutmeldingen in de code role=”alert” meegeven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209