Verklaring van Datawonen

Status toegankelijkheid https://datawonen.nl

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 08-08-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Datawonen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is beschikbaar via de link https://toegankelijkheidsverklaring.nl/register

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gepubliceerde informatie blijkt dat de website Datawonen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gevorderd met de toegankelijkheid van Datawonen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 20-07-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties .
Functie: Afdelingshoofd, afdeling Strategisch en Financieel Beleid .

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via postbusdatawonen@minbzk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-10-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Datawonen : voldoet gedeeltelijk

De website Datawonen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://datawonen.nl/style/custom/datawonen/pdf/WCAG_2.1_inspectie_datawonen.nl-niveau_AA-1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 12-03-2021
   • Type onderzoek: type onderzoek niet beschreven
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://datawonen.nl/ staat onder de kop “Blijf op de hoogte” een reCAPTCHA logo. Dit logo is informatief en heeft daarom een tekstalternatief nodig. Dit logo is als achtergrondafbeelding via CSS geplaatst en wordt daarmee genegeerd door hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Logo heeft geen teskstalternatief.

  • Alternatief:

   Een algemeen advies is om geen gebruik te maken van CAPTCHA’s.

  • Maatregel:

   Dit is bekend en er is een backlogitem om een modernere versie van ReCaptcha te gebruiken:http://abf-tfs-02:8080/tfs/Swing/Swing5/_workitems?id=16983&_a=edit. Wordt opgelost in de december2021 release.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. Op pagina https://datawonen.nl/ staan een zestal afbeeldingen die tevens al link fungeren naar het betreffende dashboard. Doordat het tekstalternatief en de overige tekst in de link identiek zijn heeft dit tekstalternatief geen meerwaarde.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Alternatief:

   Deze afbeeldingen zijn decoratief en moeten genegeerd worden door hulpsoftware. Een van de methoden waarop dit kan is door een leeg tekstalternatief (alt=””) te gebruiken.

  • Maatregel:

   Alt attributen aanpassen. Verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-07-2021
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wat niet fout is maar we beter aangepast kan worden voor de toegankelijkheid is de onderstaande opmerking:Op pagina https://datawonen.nl/Jive/ViewerReportContents.ashx?report=cowb_framework staan meerdere afbeeldingen met links (“Woningvoorraad”, “Nieuwbouw” et cetera). Deze afbeeldingen lijken decoratief van aard te zijn en kunnen daarom beter een leeg tekstalternatief meekrijgen (alt=””). Dit lost tevens het probleem bij succescriterium 1.3.1 “info en relaties” op.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Alternatief:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Maatregel:

   Alt attributen aanpassen. Verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-07-2021
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. Op pagina https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/betaalbaarheid-2 staat een afbeelding, welke maandelijkse woonuitgaven in een schema weergeeft. Deze afbeelding is dus informatief van aard en moet daarom een alternatieve tekst meekrijgen die omschrijft wat de afbeelding weergeeft.

  • Oorzaak:

   Tekstalternatief niet opgenomen bij genoemde afbeelding.

  • Gevolg:

   Informatieve afbeelding heeft geen tekstalternatief.

  • Alternatief:

   Omdat de afbeelding veel informatie bevat, is het een optie om deze informatie als verborgen content te plaatsen. Verschillende andere websites van de Rijksoverheid maken gebruik van de uitklapbare knop ‘Uitgeschreven tekst’ bij infographics om een langer tekstalternatief te plaatsen.

  • Maatregel:

   Er wordt een titel toegevoegd en een infoveld met een beschrijving van de in de afbeelding getoonde informatie. Wordt opgelost in de zomer2021 release.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://datawonen.nl/Jive/ViewerReportContents.ashx?report=cowb_framework staan meerdere afbeeldingen met links (“Woningvoorraad”, “Nieuwbouw” et cetera). Als hier met de muis over dit gebied bewogen wordt, verschijnt onder de link extra content, zoals bij “Woningvoorraad” verschijnt de tekst “Huur / koop, WOZ-waarde, woningtype, mutaties, onttrekkingen”). De Tekst “Woningvoorraad” fungeert hier als kop voor de onderliggende tekst en moet daarom ook in de code opgemaakt worden als kop (bijvoorbeeld h2, h3). Een bijkomende voorwaarde om te voldoen na het toevoegen van deze koppen is om ervoor te zorgen dat de bovenstaande afbeeldingen een leeg tekstalternatief krijgen of dat deze afbeeldingen in de code gekoppeld worden aan de kop waar zij bij horen. Dit kan bijvoorbeeld door deze afbeeldingen in de code onder en niet boven de kop te zetten. Het advies is om een leeg tekstalternatief en een kop te gebruiken, dat is waarschijnlijk de eenvoudigere oplossing.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Alternatief:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Maatregel:

   Html aanpassen. Verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-07-2021
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als op pagina https://datawonen.nl/zoeken?search=Nederland een zoekterm (bijvoorbeeld “Nederland”) wordt ingevoerd, verschijnt er onder de kop “Indicatoren” (na het klikken op de button “Zoeken”) een opsommingslijst met links. Visueel is direct duidelijk dat dit een lijst is, maar deze zijn niet als zodanig in de code opgemaakt. Deze zijn nu opgemaakt met losse html div-elementen in plaats ‘ol’-en ‘li-elementen’. Alles wat visueel als een lijst is opgemaakt moet in de code ook een lijst zijn.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Alternatief:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Maatregel:

   Html aanpassen, <ul> en <li> gebruiken. Verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-07-2021
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/voortgang-woningbouw/ staat een downloadbare PDF. Dit PDF-document heeft geen tags en daardoor is voor hulpsoftware (zoals screenreaders) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken, kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag, zoals semantische koppen en alternatieve teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. In het geval dat de webpagina zelf helemaal toegankelijk is hoeft de PDF helemaal niet toegankelijk te zijn en als de PDF helemaal toegankelijk is hoeft de pagina niet helemaal toegankelijk te zijn. Dat is niet het geval dus is dit bestand als voorbeeld meegenomen. Het geven van een (on)toegankelijk alternatief is altijd mogelijk, zolang een van deze opties maar toegankelijk is.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Alternatief:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Maatregel:

   Op dit moment is de software die wij gebruiken om pdf te genereren nog niet toegankelijk maar dat zit er wel aan te komen. Volgens mij is de webpagina wel toegankelijk, of dat proberen we te bereiken dus is de pdf niet persé noodzakelijk. Ook is het mogelijk een excelsheet te downloaden waar alle informatie in staat. Voor onderzoek of de nieuwste software wel toegankelijke pdf's genereerd is een ticket aangemaakt: https://bugnet/Issues/IssueDetail.aspx?id=96207. Wordt opgelost in de december2021 release.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 8. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://datawonen.nl/contact staat een formulier met invoervelden waar gegevens van de gebruiker ingevoerd kunnen worden. Hier ontbreekt enkel op het invoerveld “Organisatie” dit autocomplete-attribuut (autocomplete=”organization”). Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut staat op deze pagina: https://www.w3.org/tr/wcag21/#input-purposes.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Alternatief:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Maatregel:

   Kleine aanpassing op het formulier. Zal in de december release verholpen zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 9. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://datawonen.nl/jive/jivereportcontents.ashx?report=cowb_framework_report_preview&chaptercode=2019_cowh8 staan bij “Hoofdstuk 8 – Prognoses” meerdere paragrafen die grafieken bevatten. Een voorbeeld is de grafiek bij paragraaf "8.1 Prognose bevolkingsomvang naar leeftijd" onder “Ontwikkeling bevolking naar leeftijd (%), 2019-2050”. Hier wordt enkel kleur gebruikt om de leeftijdscategorieën te onderscheiden. De tabel erboven geeft wel alle data weer, maar niet de percentages (“Ontwikkeling bevolking naar leeftijd (%)”), dus deze kan niet dienen als (volledig) alternatief voor dit probleem. Hiervoor moet een alternatief komen, of er moet een manier gevonden worden een patroon aan de kleur toe te voegen. Dit is van belang voor gebruikers die moeite hebben met het onderscheiden van kleuren. Zo zijn er meer oplossingen mogelijk. Dit probleem doet zich overigens bij elke paragraaf voor.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte omschrijving.

  • Gevolg:

   Zie beknopte omschrijving.

  • Alternatief:

   Zie beknopte omschrijving.

  • Maatregel:

   Het is mogelijk om bij rapporten een knop te tonen die een pagina opent met een tabel weergave.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 10. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.woononderzoek.nl/contact staat een contactformulier. Bij het leeglaten van de velden verschijnt onder het betreffende invoerveld de melding “Verplicht”. De rode kleur van de tekst heeft een te laag contrast ten opzichte van de achtergrondkleur, namelijk 4,0:1. Het contrast voor deze tekst moet minimaal 4,5:1 zijn.Dit probleem komt ook voor bij het formulier onder “Blijf op de hoogte” op pagina https://datawonen.nl/. Als hier bijvoorbeeld (na het aanvinken van de checkbox “Ik ben geen robot”) het invoerveld “Vul hier uw e-mailadres in” een onjuiste waarde bevat, krijgt deze (na het drukken op de button “Aanmelden”) de melding “Geen geldig emailadres”. Voor deze tekst is dezelfde rode kleur gebruikt en heeft dus tevens een te laag contrast (4,0:1).

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Alternatief:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Maatregel:

   De kleur moet worden aangepast. Verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-07-2021
 11. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://datawonen.nl/ staat een reCAPTCHA. Hierin staat een checkbox met het label “Ik ben geen robot”. De lichtgrijze omranding heeft een te laag contrast ten opzichte van de achtergrondkleur (1,7:1). Het contrast tussen deze twee aangrenzende kleuren moet minimaal 3,0:1 zijn om goed waargenomen te kunnen worden door gebruikers met een visuele beperking of moeite hebben met het onderscheiden van kleuren. Omdat het invoerveld “E-mail” een placeholder-tekst met voldoende contrast bevat, heeft dit probleem enkel betrekking op de CAPTCHA. Het gevolg is dat deze CAPTCHA niet volledig te gebruiken is door een gebruiker die moeite heeft met het zien van voldoende contrast. Dit type probleem komt ook voor op pagina https://datawonen.nl/contact.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Alternatief:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Maatregel:

   Dit is bekend en er is een backlogitem om een modernere versie van ReCaptcha te gebruiken:http://abf-tfs-02:8080/tfs/Swing/Swing5/_workitems?id=16983&_a=edit. Wordt verholpen in de december2021 release.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 12. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://datawonen.nl/jive/jivereportcontents.ashx?report=cowb_framework_report_preview&chaptercode=2019_cowh8 staan aan de linkerzijde een inhoudsopgave met daaronder vetgedrukte linkteksten (“Hoofdstuk 1 – Woningvoorraad”, “Hoofdstuk 2 – Nieuwbouw” et cetera). Als een link ‘actief’ is, wordt hieronder extra content getoond. Zie bijvoorbeeld de linktekst “Hoofdstuk 8 – Prognose” op deze pagina. Onder deze link staan meer links, welke betrekking hebben op het betreffende hoofdstuk (de paragrafen "8.1 Prognose bevolkingsomvang naar leeftijd", "8.2 Prognose huishoudontwikkeling naar leeftijd" et cetera). Als de specificaties van dit succescriterium worden toegepast valt het laatste deel van deze linkteksten weg. Dit wordt gezien als verlies van content.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Alternatief:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Maatregel:

   De vormgeving moet worden aangepast zodat dit wel werkt. Verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-07-2021
 13. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de genoemde stijlkenmerken uit het succescriterium worden toegepast, is er op pagina https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/voortgang-woningbouw/ wat verlies van content. Bij de staafdiagram staat de tekst “Bouwvergunningen (12-maands voortschrijdende som). Deze tekst valt half weg achter het diagram als de stijlkenmerken zijn toegepast. Zie ook de staafdiagram met de tekst “Bouwproductie inclusief transformaties (+doelstelling)”. Ook hier valt een gedeelte van de tekst weg. De tekst ‘*** De gegevens in de ... de situatie 1 jaar geleden.’ valt ook gedeeltelijk weg bij deze weergave. Dit komt op meerdere pagina’s (met dashboards) voor zoals https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/regionale-cijfers en https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/betaalbaarheid-2.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Alternatief:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Maatregel:

   Hier is al een ticket voor: https://bugnet/Issues/IssueDetail.aspx?id=95655, Dit ticket is verplaatst naar de backlog en daar opgepakt. Wordt opgelost in de zomer2021 release.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 14. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/voortgang-woningbouw/ staan meerdere diagrammen. Zie bijvoorbeeld het staafdiagram onder “Bouwvergunningen (12-maands voortschrijdende som)”. Als er met de muis over een van de staven wordt gegaan, verschijnt er informatie. Deze informatie die onder hover verschijnt, moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voldoet momenteel niet aan de voorwaarde “sluiten”. De verschenen content moet kunnen worden gesloten, zonder de muis te verplaatsen. Dit zou bijvoorbeeld moeten kunnen met de Escape toets. Op dezelfde pagina staan bij de diagrammen buttons om de content te delen of te downloaden. Echter speelt hier hetzelfde probleem bij de button “Downloaden”. De extra verschenen content kan namelijk niet gesloten worden, zonder het verplaatsen van de muis.Dit probleem komt ook voor op pagina’s https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/huursector/, https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/regionale-cijfers, https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/spanningsindicatoren en https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/betaalbaarheid-2.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Alternatief:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Maatregel:

   In de nieuwe Mosaic Software zijn de menu's al wel te sluiten met escape, de tooltip niet, daar is een ticket voor aangemaakt: https://bugnet/Issues/IssueDetail.aspx?id=96208. Dit is verholpen in de komende Zomer Release.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 15. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/voortgang-woningbouw/ staan meerdere diagrammen. Zie bijvoorbeeld het staafdiagram onder “Bouwvergunningen (12-maands voortschrijdende som)”. Bij deze diagrammen staan buttons om de content te delen of te downloaden. Echter speelt hier hetzelfde probleem bij de button “Deel een link”. De extra verschenen content (na het activeren van deze button) kan namelijk niet met het toetsenbord worden bediend.Dit probleem komt ook voor op pagina’s https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/huursector/, https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/regionale-cijfers, https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/spanningsindicatoren en https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/betaalbaarheid-2.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Alternatief:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Maatregel:

   Is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-07-2021
 16. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://datawonen.nl/Jive/ViewerReportContents.ashx?report=cowb_framework komen bij de verschillende thema’s aanvullende teksten in beeld als de muis op een van de acht link bovenaan komt te staan. Deze teksten zijn beschikbaar voor hulpsoftware en beschikbaar voor muis gebruikers, maar zijn niet beschikbaar voor ziende toetsenbord gebruikers. Deze teksten in beeld zetten als de link focus heeft is een optie.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Alternatief:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Maatregel:

   Dit moet worden aangepast in de vormgeving van de pagina. Verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-07-2021
 17. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina Op pagina https://datawonen.nl/contact staat een contactformulier met een “reCAPTCHA”. Bij de standaard reCAPTCHA van Google is een tijdslimiet. Er is echter geen optie om deze te verlengen. Het advies is daarom om geen reCAPTCHA te gebruiken, maar een andere manier te vinden die hetzelfde doel dient. Bijvoorbeeld een simpele vraag die een mens moet beantwoorden voordat het formulier verzonden kan worden.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Alternatief:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Maatregel:

   Dit is bekend en er is een backlogitem om een modernere versie van ReCaptcha te gebruiken:http://abf-tfs-02:8080/tfs/Swing/Swing5/_workitems?id=16983&_a=edit. Zal in de december release verholpen zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 18. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op iedere pagina ontbreekt een zogenaamde skiplink. Dit is een link helemaal aan het begin van een webpagina waarmee alle herhalende content (het logo, de links bovenaan en het formulier links) kan worden overgeslagen. Dit is belangrijk voor mensen die de muis niet kunnen gebruiken (blinden en mensen met een motorische beperking bijvoorbeeld). Deze link mag verborgen worden, maar moet wel zichtbaar worden als de toetsenbordfocus er op komt. Zie https://datawonen.nl/.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Alternatief:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Maatregel:

   Er moeten skiplinks worden toegevoegd, bijvoorbeeld om direct naar zoeken en de hoofdtekst te gaan. Hier een beetje overdreven omdat er niet zoveel te tabben is. Misschien zou het standaard functionaliteit van Ballroom moeten zijn zodat het menu overgeslagen kan worden. Skiplinks zijn alleen nuttig bij pagina's met voldoende content, dus alleen op de homepage.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 19. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/voortgang-woningbouw/ staan meerdere iframes zonder een title-attribuut. Dit is een verplicht onderdeel van dit type element. In deze titel moet staan wat voor een soort content er in het iframe staat. Door het toevoegen van deze titel voldoet het iframe ook meteen aan succescriterium 4.1.2: "Naam, rol, waarde". Op andere pagina's staan ook iframes maar alleen als er meerdere iframes op dezelfde pagina staan is dit succescriterium van toepassing. Die andere iframes moeten wel voldoen aan 4.1.2: Naam, rol, waarde.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Alternatief:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Maatregel:

   Ticket: https://bugnet/Issues/IssueDetail.aspx?id=96209. Dit is verholpen in de komende Zomer Release.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 20. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Meerdere pagina's hebben als paginatitel 'Dashboard Datawonen'. Deze paginatitels beschrijven het onderwerp van de pagina niet voldoende en zijn niet onderscheidend. Zie bijvoorbeeld pagina https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/voortgang-woningbouw/, https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/huursector/, https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/regionale-cijfers, https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/spanningsindicatoren en https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/betaalbaarheid-2.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Alternatief:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Maatregel:

   Dit is zo ingesteld in Beheer, de titel moet anders worden ingesteld zodat ook gebied en themanaam worden getoond. Wordt verholpen in de december release.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 21. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/voortgang-woningbouw/ staat een downloadbare PDF. Dit PDF-document heeft geen paginatitel. Voor PDF-documenten geldt dat zij een goede titel in de bestandseigenschappen nodig hebben en dat deze documenttitel wordt getoond in plaats van de bestandsnaam. PDF-document URL heeft wel een goede titel, maar deze wordt niet getoond in de titelbalk. Dit kan worden aangepast in de bestandseigenschappen van de PDF of het bronbestand.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Alternatief:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Maatregel:

   Op dit moment is de software die wij gebruiken om pdf te genereren nog niet toegankelijk maar dat zit er wel aan te komen. Volgens mij is de webpagina wel toegankelijk, of dat proberen we te bereiken dus is de pdf niet persé noodzakelijk. Ook is het mogelijk een excelsheet te downloaden waar alle informatie in staat. Voor onderzoek of de nieuwste software wel toegankelijke pdf's genereerd is een ticket aangemaakt: https://bugnet/Issues/IssueDetail.aspx?id=96207. Dit is verholpen in de komende Zomer Release.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 22. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/voortgang-woningbouw/ staan meerdere diagrammen. Zie bijvoorbeeld het staafdiagram onder “Bouwvergunningen (12-maands voortschrijdende som)”. Bij deze diagrammen staan buttons om de content te delen of te downloaden. Echter speelt hier hetzelfde probleem bij de button “Downloaden”. Na het navigeren van de extra verschenen content (na het activeren van deze button) gaat de focus naar de adresbalk van de browser. De verwachting is dat de toetsenbordfocus hierna door de rest van de pagina navigeert. Dit is een probleem voor toetsenbordgebruikers. Dit probleem komt ook voor op pagina’s https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/huursector/, https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/regionale-cijfers, https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/spanningsindicatoren en https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/betaalbaarheid-2.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Alternatief:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Maatregel:

   Dit is al opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-07-2021
 23. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op o.a. pagina https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/huursector/ kan een ander gebied worden gekozen (naast de combobox “Thema’s”). Er opent dan een venster met meerdere buttons (“Nederland”, “Provincie” et cetera). Als hier onder “Kies niveau” een button wordt geselecteerd, bijvoorbeeld de button “Provincie” is de verwachting dat de toetsenbordfocus naar de nieuw verschenen content (aan de rechterzijde) “Kies provincie” gaat. Echter gaat de focus hierna eerst door de onderliggende buttons alvorens naar de nieuw verschenen content te gaan. Dit is niet logisch. Dit probleem komt ook voor op pagina’s https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/regionale-cijfers, https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/spanningsindicatoren en https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/betaalbaarheid-2.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Alternatief:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Maatregel:

   Ticket: https://bugnet/Issues/IssueDetail.aspx?id=96210. Dit is verholpen in de komende Zomer Release.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 24. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/voortgang-woningbouw/ worden onder een aantal diagrammen een klein vierkant icoontje met een pijltje getoond (bijvoorbeeld bij de diagrammen “Bouwproductie inclusief transformaties”), welke als link fungeert. Deze links delen allen dezelfde linktekst (“iframe link”) maar hebben ieder een eigen onderwerp waardoor deze links ieder naar een andere pagina navigeren. Deze links bevatten geen verdere content en omdat links niet automatisch context hebben met de kop erboven, is het linkdoel niet duidelijk. Een mogelijke oplossing is deze links ieder een unieke (verborgen) beschrijving mee te geven die het doel van iedere link omschrijft. De beschrijving stelt een gebruiker in staat deze link te onderscheiden van andere links op de webpagina en helpt de gebruiker te bepalen of hij de link wil volgen. Dit kan gedaan worden door deze tekst in een span-element te zetten en die vervolgens visueel te verbergen. Zo zijn er nog meer oplossingen mogelijk.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Alternatief:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Maatregel:

   Ticket: https://bugnet/Issues/IssueDetail.aspx?id=96211. Dit is verholpen in de komende Zomer Release.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 25. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://datawonen.nl/Jive/ViewerReportContents.ashx?report=cowb_framework staat in de banner een invoerveld met daarin de placeholder-tekst “Zoeken…”, welke als label dient om het invoerveld te bedienen. Echter komt hier het zichtbare label niet overeen met de meegegeven toegankelijkheidsnaam “Search” waardoor bediening middels spraakinvoer niet mogelijk is.Dit probleem komt ook voor op pagina https://datawonen.nl/jive/jivereportcontents.ashx?report=cowb_framework_report_preview&chaptercode=2019_cowh8.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Alternatief:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Maatregel:

   Tekstuele aanpassing. Verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-07-2021
 26. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/voortgang-woningbouw/ staat een downloadbare PDF. In dit PDF-document is geen taal ingesteld. Dit kan worden aangepast in de documenteigenschappen.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Alternatief:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Maatregel:

   Op dit moment is de software die wij gebruiken om pdf te genereren nog niet toegankelijk maar dat zit er wel aan te komen. Volgens mij is de webpagina wel toegankelijk, of dat proberen we te bereiken dus is de pdf niet persé noodzakelijk. Ook is het mogelijk een excelsheet te downloaden waar alle informatie in staat. Voor onderzoek of de nieuwste software wel toegankelijke pdf's genereerd is een ticket aangemaakt: https://bugnet/Issues/IssueDetail.aspx?id=96207. Dit is verholpen in de komende Zomer Release.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 27. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://datawonen.nl/contact staat een contactformulier. Bij het leeglaten van de velden verschijnt onder het betreffende invoerveld de melding “Verplicht”. Dit is geen goede foutmelding. Een foutmelding bevat eigenlijk altijd een ontkenning en geeft daarmee aan wat er fout gegaan is, Het advies is om een foutmelding in de vorm “Het veld X is niet (goed) ingevuld” te gebruiken.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Alternatief:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Maatregel:

   Aanpassen validatiemelding. Zal in de december release verholpen zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 28. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://datawonen.nl/jive/jivereportcontents.ashx?report=cowb_framework_report_preview&chaptercode=2019_cowh8 staat in de banner de button “Kies een gebied” als er gekozen wordt voor een paragraaf zoals ‘8.1 Prognose bevolkingsomvang naar leeftijd’. Als deze button wordt aangeklikt, opent er een venster (lightbox) “Kies uw gebied” met daarin een invoerveld met de placeholder-tekst “Filter op Nederland”. Het label voor dit veld staat nu in het invulveld als een placeholder-tekst. Dit is niet de bedoeling. Het nadeel is namelijk dat het label verdwijnt als de gebruiker iets invult. Het gevolg is dat deze tekst niet gebruikt kan worden om de invoer te controleren. Dit probleem is ook aanwezig bij de overige ‘Filter op …’ invoervelden in deze lightbox. Dit type probleem komt ook voor bij het formulier onder “Blijf op de hoogte” op pagina https://datawonen.nl/. Daar staat rechts onderaan een invoerveld met een placeholder-tekst als label (“Vul hier uw e-mailadres in”). Ook voor dit invoerveld geldt dat deze een zichtbaar label moet krijgen welke niet verdwijnt als de gebruiker iets invult.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Alternatief:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Maatregel:

   Aanpassen invoervelden. Dit is verholpen in de komende Zomer Release.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 29. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://datawonen.nl/ staat (vanaf regel 477, kolom 171; naar regel 477, kolom 178) een losse eindtag voor een input element [</input>. Een input element heeft in HTML5 geen eindtag nodig. Deze moet dus verwijderd worden.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Alternatief:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Maatregel:

   Html in orde maken. Verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-07-2021
 30. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://datawonen.nl/Jive/ViewerReportContents.ashx?report=cowb_framework staat op regel 404 een script begintag die niet voldoet.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Alternatief:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Maatregel:

   Html in orde maken. Verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-07-2021
 31. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://datawonen.nl/ zijn verschillende id-attributen met een waarde die meer dan één keer wordt gebruikt. Het gaat om de id-attributen met de waarden "container_linklist" en "linklisttitle". Id’s moeten per pagina uniek zijn.Dit probleem komt op meerdere pagina’s voor. Zo komt op meerdere pagina’s de id waarde “rel” dubbel voor. Het betreft de pagina’s https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/voortgang-woningbouw/, https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/huursector/, https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/regionale-cijfers, https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/spanningsindicatoren en https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/betaalbaarheid-2.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Alternatief:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Maatregel:

   Html in orde maken. Verholpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-07-2021
 32. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/voortgang-woningbouw/ staan onder het broodkruimelpad meerdere iframes. Hiervan kan hulpsoftware niet de naam bepalen. Een mogelijke oplossing is het toevoegen van een title-element met daarin een korte beschrijving over de inhoud van het iframe en het soort inhoud, zodat gebruikers kunnen bepalen welk frame zij willen verkennen.Dit probleem komt ook voor op pagina https://datawonen.nl/dashboard/dashboard/regionale-cijfers. Daar staat een iframe bij "Bouwproductie (12-maands voortschrijdende som)”, waarvan hulpsoftware tevens geen naam van kan bepalen. Dit type probleem komt mogelijk meer voor, alle iframe’s hebben een naam nodig die standaard gegeven wordt met een title-attribuut.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Alternatief:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Maatregel:

   Dit punt is al eerder naar voren gekomen in deze toetsing, is al een ticket voor ingeschoten. Dit is verholpen in de komende Zomer Release.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2022
 33. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als er wordt ingezoomd met 200% bij een resolutie van 1024x768. Deze resolutie is ook gebruikt om te testen bij succescriterium 1.4.4: Herschalen van tekst. Op dat moment komt er een knop in beeld om het menu te openen. Deze heeft als tekstalternatief 'menu'. Dit menu kan uitgeklapt worden, ook de status (in- of uitgeklapt) is niet te bepalen door hulpsoftware. Software moet deze status kunnen bepalen. Dit kan bijvoorbeeld door aria-expanded te gebruiken, of door een visueel verborgen tekst toe te voegen. Dit komt op meerdere pagina's voor. Hiernaast is het niet handig dat dit menu open blijft staan als de toetsenbordfocus verder gaat op de pagina, dit laatste gedrag aanpassen is niet verplicht. Zie https://datawonen.nl/.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Alternatief:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Maatregel:

   Menuknop aanpassen. Dit is verholpen in de komende Zomer Release.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 34. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://datawonen.nl/jive/jivereportcontents.ashx?report=cowb_framework_report_preview&chaptercode=2019_cowh8 staat in de banner de button “Kies een gebied”. Als deze button wordt aangeklikt, opent er een venster “Kies uw gebied” met daarin een keuzelijst met de optie ‘Nederland’ geselecteerd. Van deze keuzelijst kan hulpsoftware de naam niet van bepalen. Dit kan door een label-element aan de select te koppelen, maar andere methoden zijn ook hier mogelijk.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Alternatief:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Maatregel:

   Toevoegen label aan select. Dit is verholpen in de komende Zomer Release.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 35. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://datawonen.nl/jive/jivereportcontents.ashx?report=cowb_framework_report_preview&chaptercode=2019_cowh8 kan een van de links aan de linkerzijde actief zijn. Dit is zichtbaar doordat die link onderstreept is. Die toestand moet ook beschikbaar zijn voor hulpsoftware. Doordat bij activatie de toetsenbordfocus op de betreffende link blijft staan is het een optie om bijvoorbeeld aria-current=”true” aan de actieve link toe te voegen om deze informatie beschikbaar te maken voor hulpsoftware. Dit is ook een voordeel voor de vetgedrukte hoofdstuk links, maar het probleem daar is meer complex omdat bij activatie de focus niet op die link blijft staan. Zie succescriterium 4.1.3: Statusberichten voor meer informatie.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Alternatief:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Maatregel:

   Aanpassing in genereren menu. Dit is verholpen in de komende Zomer Release.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-09-2021
 36. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina Op pagina https://datawonen.nl/contact staat een contactformulier. Bij het leeglaten van de velden verschijnt bij onder de velden “E-mail”, “Opmerkingen” en de “reCAPTCHA” de melding “Verplicht”. Deze melding wordt nu niet aan hulpsoftware meegegeven. Het moet programmatisch bepaald kunnen worden dat dit een statusbericht is en dat is nu niet het geval. Dit kan door 'role=alert' toe te voegen aan het span-element dat de foutmelding bevat. Hulpsoftware kan dan aan een gebruiker met een visuele beperking meedelen dat deze extra content is verschenen. Bij het leeglaten van de velden en het aanvinken van de checkbox “Ik ben geen robot” in de reCAPTCHA, verplaatst (na het drukken op de button “Verzenden”) de toetsenbordfocus enkel naar de checkbox in reCAPTCHA met enkel de melding “Gegevens incompleet”. Iemand die de pagina niet visueel kan waarnemen kan nu niet bepalen waar in dit formulier een fout is gemaakt en hoe deze op te lossen. Dit is een probleem. Let erop dat de elementen met deze rol aanwezig zijn voordat de foutmeldingen in beeld komen, anders wordt er niet voldaan aan de eisen van deze techniek. Dit soort statusberichten komt ook voor op pagina https://datawonen.nl/, bij het formulier rechtsonder. Daar gaat het om de rode tekst ‘Geen geldig emailadres’.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Alternatief:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Maatregel:

   Aanpassen validatiemelding, een gedeelte hiervan heeft ook weer te maken met de reCaptha. Zal in de december release verholpen zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 37. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://datawonen.nl/jive/jivereportcontents.ashx?report=cowb_framework_report_preview&chaptercode=2019_cowh8 komen bij het activeren van een van de hoofdstuk links aan de linkerzijde aanvullende links in beeld als geneste lijst. Deze wijziging wordt nu niet aan hulpsoftware gepresenteerd. Om ervoor te zorgen dat deze wijziging beschikbaar is voor hulpsoftware wordt nu alleen de focus verplaatst naar het begin van de lijst met hoofdstukken. Dit is niet voldoende voor dit succescriterium. Het verplaatsen van de focus naar de eerste nieuw verschenen link in plaats van naar boven de hoofdstukken is een van de mogelijke oplossingen. Bij het activeren van een link is het toegestaan om de focus te verplaatsen, maar die verplaatsing moet dan ook aangeven wat er verandert is. Op het moment dat de toetsenbordfocus op de zojuist uitgeklapte link blijft staan moet die link een status krijgen zoals aria-expanded om te voldoen.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Alternatief:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Maatregel:

   Menu aanpassen. Dit is verholpen in de komende Zomer Release.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-09-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209