Verklaring van CoronaCheck.nl

Status toegankelijkheid https://www.coronacheck.nl/

Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-06-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website CoronaCheck.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?instantie=ministerie+volksgezondheid+welzijn+sport&naam=

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport gepubliceerde informatie blijkt dat de website CoronaCheck.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport is gevorderd met de toegankelijkheid van CoronaCheck.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 11-06-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport .
Functie: CIO en directeur Informatiebeleid, Ministerie van VWS.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-06-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan telefonisch contact op via 0800-1421 of mail naar helpdesk@coronacheck.nl. Tijdens openingstijden, elke dag tussen 08:00 en 20:00, wordt uw bericht zo snel mogelijk beantwoord. Komt u er niet uit? Dan kunt u contacto pnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website CoronaCheck.nl : voldoet gedeeltelijk

De website CoronaCheck.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://github.com/minvws/nl-covid19-coronacheck-app-coordination/blob/main/accessibility/2021-06-09%20Toegankelijkheidsonderzoek%20Coronacheck.nl%20versie%201.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 09-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Sommige afbeeldingen hebben geen alternatieve tekst. Bij andere afbeeldingen is juist wel een alternatieve tekst, terwijl die decoratief zijn.

  • Oorzaak:

   De website is nog in ontwikkeling en niet alle makers zijn al op de hoogte van alle toegankelijkheidseisen.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan afbeeldingen niet goed voorlezen aan mensen die de afbeeldingen niet of niet goed kunnen zien.

  • Alternatief:

   Bel de helpdesk van CoronaCheck.nl op 0800-1421 (gratis). Bereikbaar van maandag t/m zondag 08.00 – 20.00 uur. Of stuur een e-mail naar: helpdesk@coronacheck.nl

  • Maatregel:

   De code van de website wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Nog niet alle visuele elementen kunnen goed worden weergegeven door hulpapparatuur. Denk bijvoorbeeld aan de taalwisselknop in de header, koppen en lijsten die niet de juiste HTML-structuur hebben en aan elementen die je kunt openen en sluiten,

  • Oorzaak:

   De website is nog in ontwikkeling en niet alle makers zijn al op de hoogte van alle toegankelijkheidseisen.

  • Gevolg:

   Met hulpapparatuur zijn sommige delen van de website niet goed te begrijpen.

  • Alternatief:

   Bel de helpdesk van CoronaCheck.nl op 0800-1421 (gratis). Bereikbaar van maandag t/m zondag 08.00 – 20.00 uur. Of stuur een e-mail naar: helpdesk@coronacheck.nl

  • Maatregel:

   De code van de website wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Links in de lopende tekst zijn op enkele pagina's alleen te herkennen aan de kleur.

  • Oorzaak:

   De website is nog in ontwikkeling en niet alle makers zijn al op de hoogte van alle toegankelijkheidseisen.

  • Gevolg:

   Slechtziende gebruikers kunnen moeite hebben met het herkennen van links.

  • Alternatief:

   Bel de helpdesk van CoronaCheck.nl op 0800-1421 (gratis). Bereikbaar van maandag t/m zondag 08.00 – 20.00 uur. Of stuur een e-mail naar: helpdesk@coronacheck.nl

  • Maatregel:

   De code van de website wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er staat een pdf op de site waarin lichtblauwe teksten staan die niet voldoende contrast hebben met de witte achtergrond.

  • Oorzaak:

   De website is nog in ontwikkeling en niet alle makers zijn al op de hoogte van alle toegankelijkheidseisen.

  • Gevolg:

   De lichtblauwe tekst is door slechtziende mensen moeilijk of niet te lezen.

  • Alternatief:

   Bel de helpdesk van CoronaCheck.nl op 0800-1421 (gratis). Bereikbaar van maandag t/m zondag 08.00 – 20.00 uur. Of stuur een e-mail naar: helpdesk@coronacheck.nl

  • Maatregel:

   De pdf wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 5. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als je alleen met een toetsenbord werkt is het lastig om een papieren QR-code uit te printen, omdat de toetsenbordfocus niet goed is ingesteld.

  • Oorzaak:

   De website is nog in ontwikkeling en niet alle makers zijn al op de hoogte van alle toegankelijkheidseisen.

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers moeten meer moeite doen om een papieren testbewijs te maken.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De code van de website wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 6. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's en een pdf hebben geen beschrijvende pagina- of documenttitel.

  • Oorzaak:

   De website is nog in ontwikkeling en niet alle makers zijn al op de hoogte van alle toegankelijkheidseisen.

  • Gevolg:

   Het is lastiger om te weten op welke pagina je bent, of welk pdf-document er in het scherm staat.

  • Alternatief:

   Bel de helpdesk van CoronaCheck.nl op 0800-1421 (gratis). Bereikbaar van maandag t/m zondag 08.00 – 20.00 uur. Of stuur een e-mail naar: helpdesk@coronacheck.nl

  • Maatregel:

   De code van de website wordt aangepast. De pdf wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 7. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de header van het Print Portaal is de focusvolgorde onlogisch.

  • Oorzaak:

   De website is nog in ontwikkeling en niet alle makers zijn al op de hoogte van alle toegankelijkheidseisen.

  • Gevolg:

   Iemand die de site alleen met een toetsenbord kan bedienen moet meer moeite doen om de site te gebruiken.

  • Alternatief:

   Bel de helpdesk van CoronaCheck.nl op 0800-1421 (gratis). Bereikbaar van maandag t/m zondag 08.00 – 20.00 uur. Of stuur een e-mail naar: helpdesk@coronacheck.nl

  • Maatregel:

   De code van de website wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 8. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een pdf zonder bladwijzers.

  • Oorzaak:

   De website is nog in ontwikkeling en niet alle makers zijn al op de hoogte van alle toegankelijkheidseisen.

  • Gevolg:

   Er is geen alternatieve methode om snel door het document te navigeren.

  • Alternatief:

   Bel de helpdesk van CoronaCheck.nl op 0800-1421 (gratis). Bereikbaar van maandag t/m zondag 08.00 – 20.00 uur. Of stuur een e-mail naar: helpdesk@coronacheck.nl

  • Maatregel:

   De pdf wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 9. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een kop in de website is niet goed beschrijvend.

  • Oorzaak:

   De website is nog in ontwikkeling en niet alle makers zijn al op de hoogte van alle toegankelijkheidseisen.

  • Gevolg:

   Voor mensen die voorleessoftware gebruiken en op koppen navigeren, is het lastiger om de informatie te vinden die zij zoeken.

  • Alternatief:

   Bel de helpdesk van CoronaCheck.nl op 0800-1421 (gratis). Bereikbaar van maandag t/m zondag 08.00 – 20.00 uur. Of stuur een e-mail naar: helpdesk@coronacheck.nl

  • Maatregel:

   De code van de website wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 10. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De toetsenbordfocus is niet overal zichtbaar.

  • Oorzaak:

   De website is nog in ontwikkeling en niet alle makers zijn al op de hoogte van alle toegankelijkheidseisen.

  • Gevolg:

   Voor toetsenbordgebruikers is het moeilijker om te weten wel element zij kunnen activeren.

  • Alternatief:

   Bel de helpdesk van CoronaCheck.nl op 0800-1421 (gratis). Bereikbaar van maandag t/m zondag 08.00 – 20.00 uur. Of stuur een e-mail naar: helpdesk@coronacheck.nl

  • Maatregel:

   De code van de website wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 11. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Enkele interactieve elementen in de site hebben een andere toegankelijke naam dan de tekst die je op het scherm ziet staan.

  • Oorzaak:

   De website is nog in ontwikkeling en niet alle makers zijn al op de hoogte van alle toegankelijkheidseisen.

  • Gevolg:

   Sommige elementen zijn niet te activeren door mensen die spraakbediening gebruiken.

  • Alternatief:

   Bel de helpdesk van CoronaCheck.nl op 0800-1421 (gratis). Bereikbaar van maandag t/m zondag 08.00 – 20.00 uur. Of stuur een e-mail naar: helpdesk@coronacheck.nl

  • Maatregel:

   De code van de website wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 12. SC 3.2.4 - Consistente identificatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De header-elementen zijn niet op alle pagina's hetzelfde. Op een andere pagina ontbreken de landmarks (header, main, footer).

  • Oorzaak:

   De website is nog in ontwikkeling en niet alle makers zijn al op de hoogte van alle toegankelijkheidseisen.

  • Gevolg:

   Het lijkt alsof je op verschillende websites komt en het is moeilijker om de content te vinden die je nodig hebt.

  • Alternatief:

   Bel de helpdesk van CoronaCheck.nl op 0800-1421 (gratis). Bereikbaar van maandag t/m zondag 08.00 – 20.00 uur. Of stuur een e-mail naar: helpdesk@coronacheck.nl

  • Maatregel:

   De code van de website wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 13. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een instructie staat in een placeholder en verdwijnt als je in het vak begint te typen.

  • Oorzaak:

   De website is nog in ontwikkeling en niet alle makers zijn al op de hoogte van alle toegankelijkheidseisen.

  • Gevolg:

   Voor sommige mensen is het lastiger om het veld in een keer goed in te vullen.

  • Alternatief:

   Bel de helpdesk van CoronaCheck.nl op 0800-1421 (gratis). Bereikbaar van maandag t/m zondag 08.00 – 20.00 uur. Of stuur een e-mail naar: helpdesk@coronacheck.nl

  • Maatregel:

   De code van de website wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 14. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer je een foutieve code hebt ingevuld krijg je niet te horen wat je moet doen om het op te lossen.

  • Oorzaak:

   De website is nog in ontwikkeling en niet alle makers zijn al op de hoogte van alle toegankelijkheidseisen.

  • Gevolg:

   Voor sommige mensen is het lastig om dit formulier goed in te vullen.

  • Alternatief:

   Bel de helpdesk van CoronaCheck.nl op 0800-1421 (gratis). Bereikbaar van maandag t/m zondag 08.00 – 20.00 uur. Of stuur een e-mail naar: helpdesk@coronacheck.nl

  • Maatregel:

   De code van de website wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een knop die geen naam heeft.

  • Oorzaak:

   De website is nog in ontwikkeling en niet alle makers zijn al op de hoogte van alle toegankelijkheidseisen.

  • Gevolg:

   Als je met een screenreader werkt, weet je niet waar de knop voor is. Werk je met spraakbediening, dan kun je de knop niet bedienen.

  • Alternatief:

   Bel de helpdesk van CoronaCheck.nl op 0800-1421 (gratis). Bereikbaar van maandag t/m zondag 08.00 – 20.00 uur. Of stuur een e-mail naar: helpdesk@coronacheck.nl

  • Maatregel:

   De code van de website wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 16. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een foutmelding die niet wordt voorgelezen op het moment dat hij verschijnt.

  • Oorzaak:

   De website is nog in ontwikkeling en niet alle makers zijn al op de hoogte van alle toegankelijkheidseisen.

  • Gevolg:

   Als je met voorleessoftware werkt is het lastiger om te weten dat de foutmelding is verschenen.

  • Alternatief:

   Bel de helpdesk van CoronaCheck.nl op 0800-1421 (gratis). Bereikbaar van maandag t/m zondag 08.00 – 20.00 uur. Of stuur een e-mail naar: helpdesk@coronacheck.nl

  • Maatregel:

   De code van de website wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617