Verklaring van Maatschappelijke Diensttijd

Status toegankelijkheid https://www.doemeemetmdt.nl/

Ministerie van VWS is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 12-01-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van VWS streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Maatschappelijke Diensttijd.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van VWS is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=vws

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van VWS gepubliceerde informatie blijkt dat de website Maatschappelijke Diensttijd gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van VWS is gevorderd met de toegankelijkheid van Maatschappelijke Diensttijd en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 28-06-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van VWS .
Functie: Programmadirecteur Maatschappelijke Diensttijd.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 12-01-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via mdt@minvws.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Ministerie van VWS

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-04-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Maatschappelijke Diensttijd : voldoet gedeeltelijk

De website Maatschappelijke Diensttijd is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van VWS dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.doemeemetmdt.nl/media/uploads/useruploads/toegankelijkheidsverklaring.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 15-04-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van VWS dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   ‘svg’ gedefinieerde afbeeldingen worden door screenreadersoftware niet benoemd als afbeelding; daardoor is de alt tekst niet toegankelijk.

   Homepage kent een veelvoud aan svg’s die dubbel benoemd worden.

   En er zijn een aantal ongelabelde afbeeldingen

   Portretfoto’s zijn benoemd als achtergrondafbeelding en worden daarom niet door de screenreadersoftware herkent en voorgelezen.

   Afbeelding hebben een alt tekst: een geschreven vervanging voor een afbeelding, geen toevoeging: dit betekent dat de tekst de afbeelding moet beschrijven en dezelfde informatie moet geven als iemand de afbeelding zou zien. Afbeeldingen die geen informatie bevatten, decoratief zijn, of inhoud bevatten die al in tekst is gegeven, hebben een lege alternatieve tekst of zijn ingevoegd als een CSS achtergrond- afbeelding.

   Diverse afbeeldingen zijn voorzien van een informatieve alt tekst, geen afbeeldings- beschrijving.

  • Gevolg:

   De afbeeldingen zijn niet voor elke gebruiker op een waarneembare wijze duidelijk.

  • Alternatief:

   Op dit moment is er nog een alternatief

  • Maatregel:
   • ‘svg’ gedefinieerde afbeeldingen zijn nu als afbeeldingen benoemd in de code.
   • dubbele svg-omschrijvingen zijn inmiddeks uniek beschreven.
   • onbeschreven afbeeldingen zijn voorzien van een omschrijving
   • portretfoto's zijn nu niet meer als achtergrondafbeelding gelabeld.
   • afbeeldingen zijn over het algemeen nu bescheven wat er in de afbeelding gebeurt, zullen beschreven worden op een toegankelijke manier ahv. een beschrijving
   • decoratieve afbeeldingen zijn over het algemeen nu niet meer beschreven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Er zijn video's die niet voorzien zijn van een ontertiteling.

  • Gevolg:

   Informatie uit videocontent is niet voor iedereen begrijpelijk. Gebruikers missen zo informatie

  • Alternatief:

   Is er nog niet

  • Maatregel:

   Video's worden voorzien van ondertitelingsbestanden die niet automatisch gegeneerd worden, maar volledig uitgeschreven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:
   • Het kruimelpad wordt binnen de website alleen door onderstreping (visueel) weergegeven. de screenreader gebruiker kan niet achterhalen op welke pagina de huidige is.
   • Er zijn een aantal pagina's en vervolgstappen zonder kruimelpad 'waar ben ik'
   • Op een aantal plekken springt heading 1 structuur naar heading 3
  • Gevolg:

   Screenreader gebruikers kunnen niet achterhalen op welke pagina de huidige is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   • Via de tabfunctie is nu direct naar de content te springen of terug te navigeren ahv. het kruimelpad, ook is er een omschriving meegegeven aan het kruimelpad
   • Alle pagina's zijn inmideels voorzien van een kruimelpad
   • Afwijking heading 1 verspringen naar heading 3 is aangepast
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:
   • kleurnuances bij hoovering links zijn te beperkt op enkele plekken
   • soms wordt de onderstreping wit bij hoovering op een link. Dit is een bug.
  • Gevolg:

   Voor mensen met een visuele afwijking is de informatie overdracht niet helder

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Kleurnuances zijn opgelost met meer contrast, en onderstreping als extra toevoeging om de kleurnuances te verduidelijken.

   Onderstepen met als gevolg een witte link is inmiddels opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 5. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   pagina's hebben geen directe weg terug naar de vorige pagina.

   FAQ en Conatact hebben heen H1 en paginatitel.

  • Gevolg:

   voor veel gebruikers is de enige manier van navigeren dan de backspace knop van het toetsenbord. Dat is niet toegankelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   bovenstaande opmerkingen zijn opgelost via toevoegingen om ook buiten de backspace knop om te kunnen navigeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 6. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   de kaart waar meedere MDT's op staan vermeld is niet toegankelijk benaderbaar. Linkbuttons en lijsten worden niet benoemd .

  • Gevolg:

   voor screenreadergebruikers zijn hierdoor niet alle links oproepbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   links zijn oproepbaar gemaakt voor elke gebruiker

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 7. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   niet elke link geeft bij de doeltekst aan dat het om een externe link gaat.

  • Gevolg:

   gebruikers hebben niet altijd door dat het om externe links gaat.

  • Alternatief:
  • Maatregel:
   • externe links zijn voorzien van een duiding dat het om externe links gaat
   • de omschrijving van externe links zijn stelliger gemaakt zodat er duidelijker is dat het om externe links gaat
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 8. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   bij het invoeren van een foutieve postcode volgt geen foutmelding.

  • Gevolg:

   op de vervolgpagina wordt niet duidelijk dat er een postcode ontbreekt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   foutmelding is inmiddels ingebouwd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 9. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   de overzichtskaart met mdt's is niet toegankelijk

  • Gevolg:

   de kaart is niet benaderbaar voor mensen die de kaart op een andere manier willen benaderen dan via de muis.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   de kaart is inmiddeks toegankelijk en benaderbaar gemaakt voor andere tools dan de muis.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van VWS heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209