Verklaring van Hoevenbraak Klimaatrobuust

Status toegankelijkheid https://www.hoevenbraak-klimaatrobuust.nl

Gemeente Meierijstad is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Meierijstad streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Hoevenbraak Klimaatrobuust.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Meierijstad is beschikbaar via de link https://www.meierijstad.nl/Algemeen/Toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Meierijstad gepubliceerde informatie blijkt dat de website Hoevenbraak Klimaatrobuust gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Meierijstad is gevorderd met de toegankelijkheid van Hoevenbraak Klimaatrobuust en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 07-07-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Meierijstad .
Functie: Directeur Bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@meierijstad.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Meierijstad

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 21-06-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Hoevenbraak Klimaatrobuust : voldoet gedeeltelijk

De website Hoevenbraak Klimaatrobuust is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Meierijstad dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.meierijstad.nl/dsresource?objectid=35b6f3e3-5f48-4c5f-88f6-2ff448c7303f&type=org&&
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 21-06-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Meierijstad dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Alle negen links naar sociale media op https://www.hoevenbraak-klimaatrobuust.nl/ zijn links waar een achtergrondafbeelding de enige content van de link is. Deze afbeeldingen hebben geen tekstalternatief. Zonder tekstalternatief weet een blinde gebruiker niet waar deze links naar verwijzen. Deze links staan in de header, footer en bij het blok met de kop “Ideeënbrievenbus geplaatst”. In de footer van de website staan twee logo’s van Meierijstad en Geonius. Beide afbeeldingen hebben als tekstalternatief het webadres van de organisatie. Deze webadressen zijn geen goede tekstalternatieven voor deze logo’s. Een dergelijke tekst kan wel gebruikt worden om het doel van een link aan te geven, een tekst als “Gemeente Meierijstad (logo)” in een link die verwijst naar de homepagina van de gemeente is ook voldoende om het doel van de onderliggende link aan te geven. Het is belangrijker om aan te geven dat deze afbeelding een logo is dan om de suggestie te wekken dat deze afbeelding een screenshot van de website van de gemeente is. Dit geldt ook voor het logo van Geonius. Op vele pagina’s bijvoorbeeld op https://www.hoevenbraak-klimaatrobuust.nl/projectinformatie staat een foto van een persoon met alternatieve tekst ‘Omgevingsmanager’. Als dit een bestaande persoon is, dient de alternatieve tekst zijn naam te bevatten. Is deze foto decoratief, dan dient de alternatieve tekst leeg gelaten te worden om deze foto voor hulpsoftware te verbergen. Nu wordt ‘Omgevingsmanager’ twee keer voorgelezen. De afbeelding heeft door de zichtbare tekst al een alternatief en het geven van een dubbele melding is overbodig. Op pagina https://www.hoevenbraak-klimaatrobuust.nl/archief/nieuwsartikelen staan twee blokjes met een afbeelding en een kop. De afbeeldingen zijn decoratief, maar toch zijn ze voorzien van alternatieve teksten die de kopjes daaronder herhalen. Dezelfde tekst wordt nu twee keer voorgelezen. Laat de alternatieve teksten van deze afbeeldingen leeg, de informatie in deze tekstalternatieven wordt al gegeven door de teksten.

  • Gevolg:

   Zonder tekstalternatief weet een blinde gebruiker niet waar deze links naar verwijzen. Deze links staan in de header, footer en bij het blok met de kop “Ideeënbrievenbus geplaatst”.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier bezig om informatieve foto’s en afbeeldingen te voorzien van alternatieve tekst dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-06-2024
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In de footer van de website staat een kopje “Menu”. Dit is een kop omdat het groter/dikker uitziet dan de rest van de tekst en omdat het iets over de onderliggende tekst vertelt. Dit woord dient te worden opgemaakt als koptekst. In de laatste sectie van de footer, boven de logo’s, staat een paragraaf tekst die vetgedrukt is door middel van een strong-element. Daar is het strong-element niet voor bedoeld. Gebruik dit element om nadruk te leggen op enkele woorden of zinsdelen in een zin, niet om hele zinnen mee te stylen. Zie https://www.hoevenbraak-klimaatrobuust.nl/. Op de homepagina staan drie blokjes boven de footer. Elk blokje heeft een datum, een afbeelding, een kop van niveau 1 en soms een rij met knoppen om de inhoud te delen via sociale media. Bij zo’n combinatie van gegevens moeten de datum en de afbeelding die bij de kop horen gekoppeld zijn aan de kop. Er zijn verschillende manieren om dit op te lossen. Een hiervan is om de afbeelding decoratief te maken, de drie links samen te voegen tot één link en om de vetgedrukte tekst niet langer op te maken met h1. Het eerste blok wordt dan de link “15-07-2021 Nieuws We zijn zichtbaar in de wijk”. Er zijn dan geen problemen waardoor het lijkt alsof de link “Nog 162 dagen” bij de kop “We zijn zichtbaar in de wijk” lijkt te horen. Andere oplossingen zoals het in de code naar boven verplaatsen van de h1-kop zijn ook mogelijk. Let erop dat de datum-links nu ook niet voldoen aan succescriterium 2.4.4: Linkdoel (in context). De visuele presentatie van de blokken maakt dat deze visuele weergave geen probleem is voor ziende gebruikers, die relaties zijn nu niet beschikbaar voor hulpsoftware. Zie https://www.hoevenbraak-klimaatrobuust.nl en ook https://www.hoevenbraak-klimaatrobuust.nl/archief/nieuwsartikelen. Op de homepagina in het derde blokje onder de kop “Meld u aan voor een derde (..)” staat een woordje “Delen”. Hier is ook het strong-element gebruik voor opmaak. Deze tekst heeft nu alleen nadruk een geen relatie met de links die ernaast staan. Er zijn verschillende oplossingen. Het kiezen van goede tekstalternatieven voor de sociale media links zoals “Delen via Twitter” maakt deze relatie eventueel overbodig. Wat sowieso moet gebeuren is dat deze tekst niet langer nadruk heeft door het gebruik van strong. Een kop of gewone tekst zijn beide mogelijk als oplossingen.Zie https://www.hoevenbraak-klimaatrobuust.nl/. Op de homepagina (https://www.hoevenbraak-klimaatrobuust.nl/) onder het kopje ‘Projectinformatie’ staat een link met ‘Lees hier meer (..)’ die opgemaakt is met een blockqoute-element. Dit is semantisch niet correct. Gebruik dit element voor citaten, niet om de links opvallend te stylen. Dit type probleem komt ook op andere pagina's voor. Op pagina https://www.hoevenbraak-klimaatrobuust.nl/projectinformatie staat een ‘Lees meer (..)’ link. Deze link is vetgedrukt met behulp van het strong-element. Dit element mag zoals hierboven ook al is aangegeven alleen gebruikt worden om een deel van een tekst, kop of lijst nadruk te geven. Het is niet toegestaan om dit element te gebruiken om hele teksten of alinea's nadruk te geven. Op pagina https://www.hoevenbraak-klimaatrobuust.nl/archief/participaties/meld-u-aan-voor-de-eerste-ontwerpsessie staat een ‘Heeft u geen Microsoft-teams account?’. Die tekst ziet er uit als een kop, maar heeft geen relatie met de onderstaande tekst. Door hier een kop te gebruiken kan deze relatie wel aangegeven worden. Voor het em-element geldt hetzelfde als voor het strong-element. Dit is geen vervanging voor een kop en alleen een deel van een tekst mag met een van deze elementen opgemaakt worden om nadruk te geven. Zie ook https://hoevenbraak-klimaatrobuust.nl/archief/nieuwsartikelen/heeft-u-de-folder-al-ontvangen. Op pagina https://www.hoevenbraak-klimaatrobuust.nl/archief/participaties/meld-u-aan-voor-de-eerste-ontwerpsessie staat een formulier waarin de labels niet gebonden zijn met de invoervelden door middel van ‘for en id’ constructie. Zonder deze verbintenis kan de voorleessoftware niet aan zijn gebruiker vertellen wat voor data in deze invoervelden moet worden ingevuld. Er zijn verschillende manieren om dit op te lossen, door ‘for’ en ‘id’ te gebruiken ontstaat er zeker geen probleem bij 2.5.3: Label in naam, en is het probleem met deze elementen bij 4.1.2: Naam, rol, waarde, ook meteen opgelost. Op pagina https://www.hoevenbraak-klimaatrobuust.nl/contact staan namen van personen die vetgedrukt zijn met behulp van het strong-element. Hier wordt dit element gebruikt voor opmaak. Gebruik liever CSS om de namen vet te drukken. Een kop zou hier gebruikt kunnen worden, maar is niet verplicht omdat hier een figcaption is gebruikt voor de relatie tussen de tekst en de bovenstaande afbeelding van die persoon. De inhoud van de tekst maakt voldoende duidelijk dat het gaat om een naam en functie van de persoon in de bovenstaande figure. Haal de strong weg en vervang deze door bijvoorbeeld CSS. Op pagina https://www.hoevenbraak-klimaatrobuust.nl/privacyverklaring zijn de tussenkopjes niet als kopteksten opgemaakt. Gebruik voor deze koppen heading-elementen in de HTML. Hierdoor kan bijvoorbeeld iemand die blind is van kop naar kop navigeren en een koppenoverzicht opvragen. Dit komt ook op pagina https://www.hoevenbraak-klimaatrobuust.nl/gebruiksovereenkomst voor. Op pagina https://www.hoevenbraak-klimaatrobuust.nl/gebruiksovereenkomst staat de (kop)tekst “UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID” die als hoofdletters in de code staat. Hulpsoftware zal deze tekst presenteren als een afkorting. Bij het aanpassen van de strong naar een kop moet deze tekst ook aangepast worden zodat deze beschikbaar is als tekst. Dit geldt ook voor de onderstaande drie paragrafen. Deze tekst is niet bedoeld als een serie hoofdletters. Om tekst op deze manier weer te geven kan CSS gebruikt worden (text-transform: uppercase;). Dit type probleem komt op deze pagina meer voor, als dit bij een enkel woord of kop is gedaan is dat geen groot probleem, maar door dat voor een hele tekst te doen is bijna onmogelijk om de inhoud van die tekst te begrijpen.

  • Gevolg:

   De tekst ziet er bijvoorbeeld uit als een kop, maar heeft geen relatie met de onderstaande tekst. Door hier een kop te gebruiken kan deze relatie wel aangegeven worden.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier is bezig om (kop)teksten in de juiste stijlen aan te passen en consequent door te voeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-06-2024
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.hoevenbraak-klimaatrobuust.nl/contact staat een formulier. In dit formulier moeten persoonlijke gegevens ingevuld worden, waaronder een achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Voor deze invoervelden is een autocomplete attribuut nodig bij de input-elementen. Dit zorgt ervoor dat browsers, maar ook hulpsoftware, ondersteuning kunnen geven bij het invullen van deze invoervelden. Dit kan door bijvoorbeeld de invoervelden al automatisch in te vullen. Het autocomplete attribuut ontbreekt op dit moment bij deze invoervelden. Bij het invoerveld voor achternaam moet bijvoorbeeld autocomplete=”family-name” gebruikt worden. Zie ook https://hoevenbraak-klimaatrobuust.nl/archief/participaties/meld-u-aan-voor-de-eerste-ontwerpsessie. Op de volgende pagina is meer informatie te vinden over de toepassing van dit attribuut en welke waardes verplicht zijn om te gebruiken. Zie: https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.

  • Gevolg:

   Het autocomplete attribuut ontbreekt op dit moment bij deze invoervelden. Dit zorgt ervoor dat browsers, maar ook hulpsoftware, nu geen ondersteuning kunnen geven bij het invullen van deze invoervelden. Dit kan door bijvoorbeeld de invoervelden al automatisch in te vullen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier is bezig om invulvelden in formulieren automatisch te laten invullen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-06-2024
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.hoevenbraak-klimaatrobuust.nl/privacyverklaring staan links in de lopende tekst die alleen in kleur verschillen van de lopende tekst. Het kleurcontrast tussen de linktekst en de tekst erom heen is 1,2:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn om op te vallen.

  • Gevolg:

   Het kleurcontrast moet minimaal 3,0:1 zijn om op te vallen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier is bezig om de links in lopende tekst visueel sterker te laten contrasteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-06-2024
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op de homepagina staat een blauwe link met tekst “Meld u hier aan voor de eerste ontwerpsessies”. De witte tekst op deze knop heeft kleurcontrast van 2,6:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Deze kleurencombinatie komt ook in het blokje met tekst “Voorbereiding” voor onder de grote foto. Zie https://www.hoevenbraak-klimaatrobuust.nl/. Ook in de voortgangsbalk op pagina https://www.hoevenbraak-klimaatrobuust.nl/archief/participaties/meld-u-aan-voor-de-eerste-ontwerpsessie komt deze kleurencombinatie voor.

  • Gevolg:

   Mensen die moeite hebben met contrast, kunnen hier hinder van ondervinden.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier is bezig om witte teksten in kleurvlakken sterker te laten contrasteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-06-2024
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.hoevenbraak-klimaatrobuust.nl/archief/participaties/meld-u-aan-voor-de-eerste-ontwerpsessie staat een formulier waarin de kleur van de randen lichtgrijs is. Het formulier staat op een lichtgrijze achtergrond. Het kleurcontrast tussen deze twee grijze kleuren is 1,3:1. Dit moet minimaal 3,0:1.Dit type probleem komt ook voor op https://www.hoevenbraak-klimaatrobuust.nl/contact.

  • Gevolg:

   Mensen die moeite hebben met contrast, kunnen hier hinder van ondervinden.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier is bezig om de voor- en achtergrond van formulieren op de website sterker te laten contrasteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-06-2024
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.hoevenbraak-klimaatrobuust.nl/archief/nieuwsartikelen staan vier blokjes met een afbeelding en een kop. Deze blokjes zijn door middel van WAI-ARIA links naar detailweergave van deze artikelen. Deze functionaliteit is niet beschikbaar voor bezoekers die de website met toetsenbord alleen bedienen. Deze links (role=”link”) kunnen geen toetsenbordfocus ontvangen en zijn daardoor ook niet met het toetsenbord te bedienen. Dit type probleem komt ook voor op andere pagina's zoals https://www.hoevenbraak-klimaatrobuust.nl/archief/participaties.

  • Gevolg:

   Bezoekers die de website met toetsenbord alleen bedienen kunnen met deze links (role=”link”) geen toetsenbordfocus ontvangen en ze zijn daardoor ook niet met het toetsenbord te bedienen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier is bezig om de betreffende pagina’s op de website eveneens toegankelijk te maken voor bediening met een toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-06-2024
 8. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.hoevenbraak-klimaatrobuust.nl/contact staat een formulier. Als niets wordt ingevuld in een van de velden, verschijnt een foutmelding. De foutmelding verdwijnt na een minuut. Een foutmelding moet blijven staan, zodat te allen tijde duidelijk is wat de fout was, tot deze goed wordt verbeterd. Dit geldt ook voor de meldingen die verschijnen als een verkeerde datum wordt ingevoerd. Het advies is om deze tijdslimiet helemaal te verwijderen of op minimaal 20 uur te zetten, maar andere oplossingen die het mogelijk maken om deze tijdslimiet aan te passen of te verlengen zijn ook mogelijk.

  • Gevolg:

   Een foutmelding moet blijven staan, zodat te allen tijde duidelijk is wat de fout was, tot deze goed wordt verbeterd.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier is bezig om de tijdslimiet aan te passen of te verwijderen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-06-2024
 9. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Er is geen mechanisme om terugkerende blokken over te slaan. In de meeste gevallen wordt daarvoor een skiplink gebruikt. Die link helpt mensen die blind zijn of motorische beperkingen hebben om sneller bij de unieke inhoud van de pagina te komen. Toetsenbordgebruikers moeten nu op elke pagina door alle menu-links heen navigeren om bij de unieke content te komen en dat is een probleem. Zie https://www.hoevenbraak-klimaatrobuust.nl/.

  • Gevolg:

   Een skiplink helpt mensen die blind zijn of motorische beperkingen hebben om sneller bij de unieke inhoud van de pagina te komen.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier is bezig om terugkerende blokken over te laten slaan voor toetsenbordgebruikers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-06-2024
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Alle negen links naar sociale media op de homepagina zijn links zonder content. Deze links bevatten daardoor geen duidelijk linkdoel. De voorleessoftware leest deze links helemaal niet voor. Zorg ervoor dat deze links (verborgen) tekst krijgen die de links duidelijk linkdoel geven. Zie https://www.hoevenbraak-klimaatrobuust.nl/. Op de homepagina staan drie blokjes boven de footer. Elk blokje bevat drie links, een link met de datum, een link met een afbeelding en een link met een kop. De eerste van de drie links heeft als linktekst een datum als “15-07-2021”, die linktekst maakt niet duidelijk wat het doel van deze link is. Dit probleem geldt ook voor de links “Nog 163 dagen” en “14-07-2021” op deze pagina. Het advies is om de drie links per bericht samen te voegen tot één link per bericht. Het feit dat in de code de datum en kop onder de afbeelding staat is ook een probleem voor succescriterium 1.3.1: Info en relaties. Zie https://www.hoevenbraak-klimaatrobuust.nl/.

  • Gevolg:

   De voorleessoftware leest deze links helemaal niet voor. Het linkdoel is daarom niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier is bezig om de links te voorzien van (verborgen) tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-06-2024
 11. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Alle pagina's zijn te bereiken door het volgen van links. Voor elke pagina op de website moet een tweede manier aanwezig zijn om de pagina te vinden. Dit kan bijvoorbeeld via zoeken of een sitemap.

  • Gevolg:

   Voor mensen die moeite hebben met het volgen van links, is er geen alternatief aanwezig.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier is bezig om de sitemap uit te breiden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-06-2024
 12. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De focus is niet zichtbaar op de blauwe knop “Meld u nu aan voor (..)” die op de homepagina op de grote foto onder de header staat. De standaard focusstijl is overgeschreven door een schaduw die niet te zien is op een foto. De focus is ook niet zichtbaar op de div die de kaart bevat op deze pagina. Zie https://www.hoevenbraak-klimaatrobuust.nl/.

  • Gevolg:

   Als je met een tabtoets door de site scrollt, zijn sommige onderdelen nu niet zichtbaar.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier is bezig om de standaard focusstijl beter af te stemmen op de achtergrondfoto.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-06-2024
 13. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.hoevenbraak-klimaatrobuust.nl/contact staat een formulier. In dit formulier zijn browserafhankelijke foutmeldingen gebruikt. Die foutmeldingen zijn niet voldoende voor dit succescriterium. Ten eerste wordt er alleen bij de eerste fout een melding gegeven in een aantal browsers hebben deze meldingen een tijdslimiet en een instructie zoals ‘Vul dit veld in’ is geen foutmelding die tekstueel duidelijk maakt dat er iets fout is gegaan. Een goede foutmelding geeft aan waar de fout zit en bevat tekst die aangeeft dat er een fout is gemaakt. In de meeste gevallen bevat een foutmelding een ontkenning. Een voorbeeld van een goede foutmelding is "Het veld is niet (goed) ingevuld.".

  • Gevolg:

   Die foutmeldingen zijn niet voldoende voor dit succescriterium. Ten eerste wordt er alleen bij de eerste fout een melding gegeven in een aantal browsers hebben deze meldingen een tijdslimiet en een instructie zoals ‘Vul dit veld in’ is geen foutmelding die tekstueel duidelijk maakt dat er iets fout is gegaan. Een goede foutmelding geeft aan waar de fout zit en bevat tekst die aangeeft dat er een fout is gemaakt. In de meeste gevallen bevat een foutmelding een ontkenning.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier is bezig om een correcte beschrijving van foutmeldingen toe te voegen aan het formulier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-06-2024
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Als de website bekeken wordt op kleine schermen, verschijnt een zogenaamde hamburger knop (drie horizontale streepjes). De toegankelijke naam van deze knop is ‘menu’. Als het menu wordt geopend, verandert de afbeelding op de knop in een kruisje. De knop blijft ‘menu’ heten. Deze naam beschrijft de functie van deze knop niet. De knop met een kruisje dient ‘Sluit menu’ of iets dergelijks als toegankelijke naam te hebben. Daarnaast is de status van het menu (open of dicht) niet in de code is aangegeven. Dat kan door middel van aria-expanded attribuut. Zie https://hoevenbraak-klimaatrobuust.nl/. In het hoofdmenu heeft de link “Projectinformatie” een verkeerde aria-rol (“menuitem”). Deze rol mag alleen gebruikt worden in combinatie met “menu”, “menubar” of “group”. Een manier om met WAI-ARIA duidelijk te maken dat dit een uitklapbaar element is is om role=”button” te gebruiken met daarbij het attribuut aria-expanded. Dat attribuut geeft dan met de waarden “false” en “true” aan of dit element is ingeklapt of niet. De toestand van dit element is nu dus ook niet beschikbaar voor hulpsoftware. Zie https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/#disclosure voor meer informatie. Op de homepagina (https://hoevenbraak-klimaatrobuust.nl/) staat boven de kaart een interactief element (met daarin de teksten: “Voorbereiding”, “Schetsontwerp”, ...) zonder goede rol. Deze interactieve div verwijst als link naar de “Projectfases” pagina en is niet opgemaakt als link, knop of ander interactief element. Op pagina https://www.hoevenbraak-klimaatrobuust.nl/archief/participaties/meld-u-aan-voor-de-eerste-ontwerpsessie staat een formulier waarin de invoervelden geen toegankelijke naam hebben. Zonder deze naam kan de voorleessoftware niet aan de gebruiker vertellen welke data in deze velden dient te worden ingevuld. Dit is op te lossen door de drie label elementen met for en id te koppelen aan de twee input-elementen en aan het select-element. Dit type probleem komt ook voor op https://www.hoevenbraak-klimaatrobuust.nl/contact. Andere oplossingen zijn mogelijk, maar veroorzaken mogelijk een probleem bij succescriterium 2.5.3: Label in naam, als de zichtbare tekst niet terugkomt in de naam van het invoerveld.

  • Gevolg:

   De namen van de knoppen komen niet overeen met hun functie. Zonder deze naam kan de voorleessoftware bijvoorbeeld niet aan de gebruiker vertellen welke data in deze velden dient te worden ingevuld.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier is bezig om de juiste rol toe te kennen aan de verschillende menu-items.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-06-2024
 15. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op de pagina's https://www.hoevenbraak-klimaatrobuust.nl/archief/participaties/meld-u-aan-voor-de-eerste-ontwerpsessie en https://www.hoevenbraak-klimaatrobuust.nl/contact moeten andere foutmeldingen gebruikt gaan worden. Foutmeldingen gelden altijd als statusberichten en moeten op zo’n manier gebruikt worden dat hulpsoftware een foutmelding die in beeld komt te staan kan presenteren. Op pagina https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/status-messages.html staat meer informatie over hoe er aan de eisen van dit succescriterium voldaan kan worden. De huidige browserafhankelijke meldingen zijn (meestal) beschikbaar voor hulpsoftware, maar voldoen niet doordat deze ook niet voldoen aan succescriterium 3.3.1: Fout identificatie.

  • Gevolg:

   Foutmeldingen gelden altijd als statusberichten en moeten op zo’n manier gebruikt worden dat hulpsoftware een foutmelding die in beeld komt te staan kan presenteren.

  • Alternatief:

   Neem contact op met webmaster@meierijstad.nl

  • Maatregel:

   Leverancier is bezig om de foutmeldingen tekstueel aan te passen zodat hulpsoftware deze kan presenteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-06-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Meierijstad heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209