Verklaring van Helden van Helmond

Status toegankelijkheid https://www.heldenvanhelmond.nl/

Gemeente Helmond is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 12-01-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Helmond streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Helden van Helmond.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Helmond is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=gemeente+helmond

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Helmond gepubliceerde informatie blijkt dat de website Helden van Helmond gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Helmond is gevorderd met de toegankelijkheid van Helden van Helmond en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 13-12-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Helmond .
Functie: Manager Transactionele Dienstverlening.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 12-01-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webcare@helmond.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 2 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Klik hier om een melding te doen.

Aanvullende informatie van Gemeente Helmond

De gemeente Helmond heeft digitale toegankelijkheid hoog in het vaandel staan. De organisatie zal hier continu aan blijven werken om dit verbeteren. Op Helmond.nl wordt gelinkt naar andere websites, zoals de programmabegroting, wegwerkzaamheden en diverse gemeentelijke projectwebsites. Niet al deze websites voldoen aan de webrichtlijnen. We zijn actief op zoek naar oplossingen om ook deze volledig toegankelijk te maken. De webrichtlijnen stellen ook eisen aan pdf's. De gemeente Helmond is op dit moment bezig met het toegankelijk maken van deze pdf's conform de wettelijke richtlijnen.

Aanvullende informatie van Gemeente Helmond

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-03-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Helden van Helmond : voldoet gedeeltelijk

De website Helden van Helmond is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Helmond dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Toegankelijkheid/Onderzoek%20heldenvanhelmond.nl%20WCAG%202.1%20AA.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 25-11-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Helmond dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op verschillende elementen van de website ontbreekt een tekstalternatief of is een visueel element onterecht als decoratief gemarkeerd.

  • Gevolg:

   Hierdoor worden de onterechte decoratieve elementen genegeerd door hulpsoftware of wordt informatie alleen visueel overgebracht.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De juiste alternatieve teksten gaan toegevoegd worden en de foutieve markeringen van bijvoorbeeld decoratieve elementen worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Er ontbreekt ondertiteling bij verschillende video's.

  • Gevolg:

   De informatie uit deze video's is niet beschikbaar voor doven en slechthorenden.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief.

  • Maatregel:

   De video's worden ondertiteld of er worden transscripts toegevoegd bij de video's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video’s op verschillende pagina’s bieden geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, is het van belang dat zij de informatie die in het beeld van een video verschijnt tot zich kunnen nemen. Die informatie missen zij nu.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen alternatief.

  • Maatregel:

   Een uitgeschreven tekst van de belangrijke informatie uit de video of audiodescriptie wordt toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De video’s op de volgende pagina’s bieden geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen aan.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, is het van belang dat zij de informatie die in het beeld van een video verschijnt tot zich kunnen nemen. Die informatie missen zij nu.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen goed alternatief.

  • Maatregel:

   Een uitgeschreven tekst van de belangrijke informatie uit de video of audiodescriptie wordt toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Stukken tekst zijn opgemaakt door ze dikgedrukt te maken en er is een lege koppen element gebruikt.

  • Gevolg:

   De structurele informatie die de tekst geeft wordt niet overgedragen aan hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief op dit moment.

  • Maatregel:

   Deze koppen worden opgemaakt door gebruik van koppenstructuur in de code.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Er is auto-complete toegevoegd aan velden waarbij dit niet moet.

  • Gevolg:

   Hierdoor wordt foutieve info ingevuld bij de velden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   De auto-complete moet van deze velden afgehaald worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   De breedte van de pagina is onvoldoende of te groot waardoor er in 2 richtingen gescrold moet worden.

  • Gevolg:

   Informatie en/of functionaliteiten kunnen verloren gaan doordat er gescrol moet worden in 2 dimensies.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief.

  • Maatregel:

   De pixels worden aangepast zodat er geen informatie verloren gaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Randen van invoervelden in één van de formulieren hebben onvoldoende contrast. De toetsenbordfocus heeft ook onvoldoende contrast.

  • Gevolg:

   De invoervelden en focus is onvoldoende zichtbaar voor gebruikers met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Er is op dit moment geen goed alternatief.

  • Maatregel:

   Het contrast van deze elementen moet verhoogd worden naar minimaal 3:1 en 1,7:1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Er is onvoldoende contrast tussen tekst en achtergrond.

  • Gevolg:

   Hierdoor is tekst (onvoldoende) leesbaar voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief.

  • Maatregel:

   Het contrast moet verhoogd worden naar minimaal 4,5:1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 10. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   De pagina schaalt onvoldoende mee en geeft een foutmelding bij inzoomen tot 200%

  • Gevolg:

   De tekst op de website kan onvoldoende leesbaar zijn voor slechtziende.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief momenteel.

  • Maatregel:

   De pagina moet zo aangepast worden dat deze goed blijft werken bij zoomen tot 200%.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 11. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Elementen op de website zijn niet met het toetsenbord te bedienen.

  • Gevolg:

   Deze elementen (formulieren) kunnen niet door mensen die afhankelijk zijn van hun toetsenbord gebruikt worden.

  • Alternatief:

   Het alternatief is gebruik maken van de muis.

  • Maatregel:

   Deze elementen worden dusdanig aangepast zodat deze ook middels toetsenbord te bedienen zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 12. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Er staan video's die gebruik maken van de videospeler Vimeo welke niet voldoet aan dit succescriterium, omdat deze gebruik maakt van bediening door sneltoetsen.

  • Gevolg:

   Dit is niet voor alle gebruikers te bedienen als zij de sneltoetsen niet (kunnen) gebruiken.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De vimeo spelers moeten vervangen worden met YouTube spelers die wel aan de succescriteria voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 13. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Er is een video afspelen knop die langer dan 5 seconden beweegt en niet uit te zetten of te pauzeren is.

  • Gevolg:

   Dit kan bezoekers afleiden.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief.

  • Maatregel:

   Deze knop wordt uitgezet of er gaat gebruikt gemaakt worden van een statisch icoon.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 14. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   De tabvolgorde door webpagina's is niet logisch ingericht.

  • Gevolg:

   Indien men het hamburgermenu openklapt door middel van de toetsenbordbediening en verder tabt, tabt de gebruiker vanzelf uit het menu en gaat de focus van de tabtoets op de webpagina verder terwijl het menu hinderlijk open blijft staan waardoor de webpagina niet goed leesbaar is en de gebruiker niet goed kan waarnemen waar de toetsenbordfocus zich bevindt.

  • Alternatief:

   Het alternatief is gebruik maken van de muis.

  • Maatregel:

   De focus moet op de juiste manier ingericht worden zodat alle elementen middels tab te bereiken zijn en na het passeren ook weer sluiten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 15. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.heldenvanhelmond.nl staan onder de koptekst "Helmondse Helden" drie linkafbeeldingen. Deze links hebben geen linktekst en daardoor geen linkdoel.

  • Gevolg:

   Een linkdoel moet duidelijk aangeven waarvoor de link dient, zodat er geen verwarring ontstaat.

  • Alternatief:

   Er is momenteel geen alternatief.

  • Maatregel:

   De linkdoelen moeten worden ingevuld zodat duidelijk ik waar deze naartoe refereren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 16. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Op de website is maar één manier om door de site te navigeren en dat is via het (hoofd)menu.

  • Gevolg:

   Zo zijn bezoekers afhankelijk van het hoofdmenu.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Er wordt een 2e navigatie methode toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 17. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De toetsenbord focus is niet op alle onderdelen van de website goed ingericht.

  • Gevolg:

   Op de website (https://www.heldenvanhelmond.nl) is de indicator van de toetsenbordfocus op sommige onderdelen niet zichtbaar. Het is belangrijk dat de focus indicator zichtbaar is op alle interactieve componenten die op een webpagina staan.

  • Alternatief:

   Het alternatief is gebruik van de muis.

  • Maatregel:

   De toetsenbord focus wordt op alle onderdelen goed zichtbaar gemaakt worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 18. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   De foutmeldingen zijn niet goed ingesteld.

  • Gevolg:

   Als formulier op pagina https://www.heldenvanhelmond.nl/ helden-nomineren leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een melding dat bepaalde velden verplicht zijn ("Dit veld is verplicht"). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven wat er fout is gegaan.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   De foutmeldingen worden verbeterd zodat duidelijk wordt wat er fout gaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 19. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   De website bevat verschillende HTML-validatie fouten.

  • Gevolg:

   Er zijn twee soorten fouten gevonden die invloed heeft op het parsen van de webpagina. Bijvoorbeeld op pagina https:// www.heldenvanhelmond.nl/heldenverhalen en https:// www.heldenvanhelmond.nl/heldenverhalen/franka staat een eindtag </p> zonder een begintag <p>. Zo is een <style>-element binnen een <body>-element geplaatst, dit is niet toegestaan volgens de HTML-specificaties. Dit probleem komt ook voor op andere pagina's.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   De HTML-validatie fouten worden hersteld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Niet alle componenten van de website hebben een naam en rol toegekend gekregen.

  • Gevolg:

   Wanneer de website in de ingezoomde staat bekeken wordt dan wordt het hoofdmenu vervangen door een mobiel vriendelijk menu. De toestand (state) van dit menu kan nu niet door hulpsoftware bepaald worden. Bijvoorbeeld wanneer het menu opengeklapt is. Ook ontbreekt hier de naam voor het menu. Dit geldt ook voor het icoon van een kruis ("x"). De rol en de naam van deze knop kan niet door een hulpsoftware bepaald worden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   De naam en rollen worden toegekend aan deze elementen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Helmond heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209