Verklaring van Staat van de Landbouw, Natuur en Voedsel

Status toegankelijkheid https://www.staatvanlandbouwnatuurenvoedsel.nl/

Wageningen Economic Research is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 14-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Wageningen Economic Research streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Staat van de Landbouw, Natuur en Voedsel .

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Wageningen Economic Research is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=Wageningen+University+%26+Research

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Wageningen Economic Research gepubliceerde informatie blijkt dat de website Staat van de Landbouw, Natuur en Voedsel gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Wageningen Economic Research is gevorderd met de toegankelijkheid van Staat van de Landbouw, Natuur en Voedsel en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 29-11-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Wageningen Economic Research .
Functie: Groepshoofd.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 14-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen en moeten daarover verantwoording afleggen. Het rapport Web-toegankelijkheid (WCAG 2.1 A en AA / EN 301 549) over de toegankelijkheid van deze website, vindt u op: Rapport Web-toegankelijkheid De Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel(externe link) De gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring van deze website vindt u op: https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/8126(externe link) Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via: StaatLandbouwNatuurVoedsel@minlnv.nl(externe link)

Aanvullende informatie van Wageningen Economic Research

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 15-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Staat van de Landbouw, Natuur en Voedsel : voldoet gedeeltelijk

De website Staat van de Landbouw, Natuur en Voedsel is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Wageningen Economic Research dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.staatvanlandbouwnatuurenvoedsel.nl/files/Optelec-StaatVanLandbouwNatuurenVoedsel-Onderzoeksresultaten-Web-Toegankelijkheid-Nov2022.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-11-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Wageningen Economic Research dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties: 'Bedieningselementen, invoer', 'Op tijd gebaseerde media', Test, Zintuiglijk, CAPTCHA, Decoratie, opmaak, onzichtbaar.

  • Oorzaak:

   Huidige alttekst van het logo is te summier en grafieken hebben geen correcte alttekst.

  • Gevolg:

   Afbeeldingen en grafieken dienen een alttekst te bieden. Dit betekent dat de tekst de afbeelding en grafieken moet beschrijven en dezelfde informatie moet geven als iemand de afbeelding zou zien.

  • Alternatief:

   Inmiddels is de afwijking voor de afbeeldingen aangepast op de website en daarmee verholpen maar er dient nog een controletest door de derde, onafhankelijke partij plaats te vinden. Voor de grafieken wordt nu een Engelse alttekst getoond.

  • Maatregel:

   De alttekst is aangepast. Er wordt op dit moment gewerkt aan een oplossing ten aanzien van de alttekst voor de grafieken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-12-2022
 2. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Mechanisme is wel aanwezig, maar brengt de focus naar het kruimelpad, niet naar heading 1.

  • Gevolg:

   De navigatie functioneert niet optimaal.

  • Alternatief:

   Deze afwijking is inmiddels verholpen op de website maar er heeft nog geen controletest plaatsgevonden door de onafhankelijke derde partij.

  • Maatregel:

   Deze afwijking is inmiddels verholpen op de website maar er heeft nog geen controletest plaatsgevonden door de onafhankelijke derde partij.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-11-2022
 3. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De webpagina heeft een beschrijvende en informatieve paginatitel. Een ‘kruimelpad’ is niet aanwezig / kent geen herkenbare weg terug.

  • Gevolg:

   Screenreadergebruikers moeten via de menustructuur de homepagina weer terugvinden.

  • Alternatief:

   Deze afwijking is inmiddels verholpen op de website maar er heeft nog geen controletest plaatsgevonden door de onafhankelijke derde partij.

  • Maatregel:

   Deze afwijking is inmiddels verholpen op de website maar er heeft nog geen controletest plaatsgevonden door de onafhankelijke derde partij.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-11-2022
 4. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen. Links (of de afbeelding van een knop in een formulier) met dezelfde tekst maar een verschillende bestemming zijn makkelijk te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   De linktekst ‘een publicatie’ heeft geen heldere linkdoel omschrijving. Er is tweemaal een link vermelding ‘agrimatie’; echter, bij de laatste vermelding wordt niet aan gegeven dat het een externe website betreft.

  • Gevolg:

   Veel screenreadergebruikers maken gebruik van een oproepbare ‘link’ lijst waarmee de gebruiker direct toegang heeft met de op de betreffende pagina beschikbare linkteksten. Dit functioneert niet optimaal, volgens de eerste test.

  • Alternatief:

   Deze afwijking is inmiddels verholpen op de website maar er heeft nog geen controletest plaatsgevonden door de onafhankelijke derde partij.

  • Maatregel:

   Deze afwijking is inmiddels verholpen op de website maar er heeft nog geen controletest plaatsgevonden door de onafhankelijke derde partij.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-11-2022
 5. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Pagina heeft dubbele heading ‘Referenties’ (heading 1 en heading 2).

  • Gevolg:

   Dit werkt verwarrend voor de gebruiker.

  • Alternatief:

   Deze afwijking is inmiddels verholpen op de website maar er heeft nog geen controletest plaatsgevonden door de onafhankelijke derde partij.

  • Maatregel:

   Deze afwijking is inmiddels verholpen op de website maar er heeft nog geen controletest plaatsgevonden door de onafhankelijke derde partij.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-11-2022
 6. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op de Nederlandstalige pagina’s hebben knoppen een Engelse beschrijving. Dit dient veranderd te worden in een Nederlandstalige omschrijving.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen moeite hebben of de beschrijving niet begrijpen, omdat deze in het Engels is geformuleerd.

  • Alternatief:

   Deze afwijking is inmiddels verholpen op de website maar er heeft nog geen controletest plaatsgevonden door de onafhankelijke derde partij.

  • Maatregel:

   Deze afwijking is inmiddels verholpen op de website maar er heeft nog geen controletest plaatsgevonden door de onafhankelijke derde partij.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-11-2022
 7. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op de Nederlandstalige pagina’s hebben knoppen een Engelse beschrijving. Dit dient aangepast te worden in een Nederlandstalige omschrijving.

  • Gevolg:

   Het kan moeilijk of niet mogelijk zijn voor de gebruiker, om de beschrijving van de knoppen te begrijpen.

  • Alternatief:

   Deze afwijking is inmiddels verholpen op de website maar er heeft nog geen controletest plaatsgevonden door de onafhankelijke derde partij.

  • Maatregel:

   Deze afwijking is inmiddels verholpen op de website maar er heeft nog geen controletest plaatsgevonden door de onafhankelijke derde partij.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-11-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Wageningen Economic Research heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209