Verklaring van Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL)

Status toegankelijkheid
https://dbnl.org/

Koninklijke Bibliotheek is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 22-09-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Koninklijke Bibliotheek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL) .

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Koninklijke Bibliotheek is beschikbaar via de link https://www.kb.nl/digitaletoegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Koninklijke Bibliotheek gepubliceerde informatie blijkt dat de website Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL) gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Koninklijke Bibliotheek is gevorderd met de toegankelijkheid van Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL) en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Koninklijke Bibliotheek .
Functie: Algemeen directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via het contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • U krijgt vrijwel direct een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 1 werkdag ontvangt u een antwoord.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Koninklijke Bibliotheek

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL) : voldoet gedeeltelijk

De website Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL) is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Koninklijke Bibliotheek dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.firmground.nl/onderzoeken/dbnl.org
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 03-09-2019
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Koninklijke Bibliotheek dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op meerdere pagina's hebben logo's, afbeeldingen, bolletjes en links geen alternatieve tekst, is de alternatieve tekst niet omschrijvend genoeg of is de alternatieve tekst overbodig indien de afbeeldingen decoratief zijn.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.
  • Gevolg: Mensen met een visuele beperking missen informatie op de pagina's.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina 'Pagina met video' heeft de video geen ondertiteling voor doven en slechthorenden. Houd daarbij ook rekening met belangrijke geluiden, niet alleen met tekst.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij redacteuren.
  • Gevolg: Mensen die slechthorend of doof zijn kunnen niet weten wat er in de video wordt gezegd.
  • Alternatief: Er contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina 'Pagina met video' heeft de video geen audiodescriptie.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars, producenten en redacteuren.
  • Gevolg: Mensen die de video niet kunnen zien, missen bepaalde informatie uit de video.
  • Alternatief: Je kunt contact opnemen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op meerdere pagina's zijn links, teksten, navigatiemenu's, iconen, regelnummers, tabellen, formulieren, kopjes. afbeeldingen en balken geen goede codelaag. Soms is de codelaag niet eens aanwezig. Herschalen van pagina's op een mobiele weergave zorgen ervoor dat teksten niet leesbaar zijn.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: Mensen die met hulpapparatuur werken kunnen bepaalde pagina's op de site niet gebruiken of gebruiken.
  • Alternatief: Er kan contact opgenomen worden met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina 'Pagina met werk in fulltekst' zijn er koppen en tabbelen slecht gestructureerd waardoor het niet duidelijk is welke informatie bij welke kop hoort.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: Slechtzienden en mensen met hulpapparatuur kunnen de pagina niet goed begrijpen.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina 'Vragen' zijn er invoervelden voor persoonlijke informatie (naam, e-mailadres) die geen mechanisme hebben waarmee de invoer automatisch kan worden aangevuld
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: De invoervelden zijn moeilijker en duren langer om te gebruiken door gebruikers.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 7. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina's 'ngram viewer' en 'Homepage' hebben zoektermen, links, footsers en balken niet afdoende contrast met de achtergrond. Bij sommige elementen van de pagina zijn de kleuren slecht tot niet te onderscheiden.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij de designers en ontwikkelaars.
  • Gevolg: Mensen met een visuele beperking (bijvoorbeeld kleurenblinden) kunnen de pagina's moeilijk navigeren en begrijpen.
  • Alternatief: Je kunt contact opnemen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina 'Pagina met werk in fulltekst' verdwijnen er teksten en noten (bij de responsive versie) op kleine schermen.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: Mensen die ver moeten inzoomen en daardoor een smalle viewport hebben, missen informatie.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op meerdere pagina's is het kleurcontrast bij afbeeldingen, niet-tekstuele content, tabellen, iconen en knoppen niet afdoende met de achtergrond.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: Mensen met een visuele beperkingen kunnen de website moeilijk tot niet begrijpen.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 10. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina 'Vragen' zijn er teksten op de pagina die over elkaar heen vallen wanneer text spacing wordt toegepast.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: Sommige mensen kunnen de tekst op een website beter lezen als er meer ruimte is tussen karakters, woorden en/of regels.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 11. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina 'Homepage' verschijnt er een donkerblauwe tekst wanneer er met de muis over afbeeldingen van boekomslagen heen wordt gegaan. Deze informatie verdwijnt pas weer als je de muis van de afbeelding af beweegt
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: Als de muis per ongeluk over de afbeelding komt, verschijnt de donkerblauwe overlay met tekst. Ook als zij dit niet wensen. Dit is hinderlijk voor mensen met hulpapparatuur (zoals vergrotingssoftware).
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 12. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina's 'Homepage', 'Overzichtspagina' en 'ngram viewer' zijn er teksten die niet afdoende contrast hebben met de achtergrond.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij de designers of ontwikkelaars.
  • Gevolg: Mensen met een visuele beperking, zoals mensen die kleurenblind zijn, kunnen de teksten niet of moeilijk begrijpen en waarnemen.
  • Alternatief: Je kunt contact opnemen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden aanpassingen gedaan aan de website, zodat het contrast voldoende is en er wordt kennis opgebouwd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 13. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op meerdere pagina's, bij het in- of uitzoomen schaalt de website niet mee waardoor teksten navigatieblokken en lay-out.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: De website is moeilijk te navigeren voor gebruikers, vooral voor mensen met een visuele beperking.
  • Alternatief: Je kunt contact opnemen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 14. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina 'Homepage' en 'Kaart van Noord-Brabant' zijn er afbeeldingen (van tekst) en kaarten die geen of geen goed tekstalternatief hebben.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: Afbeeldingen (van tekst) zijn niet te begrijpen voor mensen met een visuele beperking of voorleesapparatuur.
  • Alternatief: Je kunt contact opnemen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 15. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op meerdere pagina's op de website zijn grafieken, iconen en menu-elementen niet benaderbaar en/of bedienbaar met het toetsenbord.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij de ontwikkelaars.
  • Gevolg: Mensen die geen muis of touch screen gebruiken, kunnen geen gebruik maken van sommige delen van de website.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 16. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina 'Selectie Calendarium' is er geen mogelijkheid om de slideshowop de website te stoppen/pauzeren.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: Mensen die snel zijn afgeleid of last hebben van veel bewegingen kunnen dit als hinderlijk ervaren. Zonder pauze is het ook niet mogelijk om het te lezen met screenreaders.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 17. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op meerder pagina's is geen manier om snel naar belangrijke delen van de pagina te gaan, zoals de hoofdinhoud.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij de ontwikkelaars.
  • Gevolg: Toetsenbordgebruikers kunnen niet snel bij de benodigde informatie komen.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 18. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina's 'Pdf met scans van De droomkoningin' en 'Homepage' zijn er geen titels aanwezig of hebben de titels geen (goed) beschrijvende tekst.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs
  • Gevolg: Voor verschillende groepen mensen is het moeilijk te begrijpen waar de pagina over gaat als de titel niet uniek -en beschrijvend is geformuleerd.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 19. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina's 'Pagina met zoekresultaten en zoekfilter' en 'Homepage' staat de focus waarin informatie wordt gepresenteerd, zoals de positie van het zoekvak, in de verkeerde volgorde.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: Het kan verwarrend worden ervaren door meerdere soorten groepen gebruikers.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 20. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op meerdere pagina's hebben links gene tekst, geen alternatieve tekst of hebben geen linkdoel.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: De links zijn voor een grote groep gebruikers onduidelijk, niet te volgen en niet te bedienen.
  • Alternatief: Er kan contact opgenomen worden met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 21. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de 'Homepage' zijn links in het menu niet via verschillende manieren bereikbaar en bedienbaar.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij de ux-designers en ontwikkelaars.
  • Gevolg: Mensen met hulpapparatuur kunnen de links niet begrijpen en bedienen.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 22. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op meerdere pagina's zijn koppen en labels zijn niet duidelijk geformuleerd en informatie bijhorende de kop is niet altijd relevant.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: Kopjes zijn lastig te navigeren voor toestenbordgebruikers en voor mensen met voorleessoftware.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 23. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op meerdere pagina's is de toetsenbordfocus niet zichtbaar, verandert bij herschalen van de pagina de tekst, is in mobiele weergave de focus op de menuknop niet zichtbaar en de focus in de header is niet zichtbaar bij het logo.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: De website is moeilijk te navigeren en te begrijpen door toetstenbordgebruikers en screenreaders
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 24. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina's 'Epub van De droomkoningin', 'Homepage' en 'Pdf met scans van De droomkoningin' is de taal op de website is niet goed ingesteld. Soms is de taal niet gespecificeerd of in het Engels.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: De content is verwarrend of niet te begrijpen voor mensen met voorleessoftware.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 25. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De Franse tekst op de pagina is niet als zodanig gekenmerkt in de HTML.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.
  • Gevolg: Een screenreader kan niet de juiste stem gebruiken om de tekst voor te lezen.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 26. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina 'Pagina met zoekresultaten en zoekfilter', wanneer er waardes worden ingevuld bij een filter ververst de pagina, wat niet door input van de gebruiker komt.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: Dit is verwarrend voor meerdere groepen gebruikers, voornamelijk toetsenbordgebruikers.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 27. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op meerder pagina's missen er zoekvelden, tabellen, invoervelden en filters labels.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars
  • Gevolg: Voor mensen met voorleesapparatuur kan dit als onduidelijk worden ervaren en is het lastiger om de pagina's te navigeren.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 28. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina 'Vragen' is er geen duidelijk foutsuggestie wanneer een emailadres verkeerd wordt ingevuld.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars
  • Gevolg: Mensen weten niet hoe een goed ingevuld emailadres eruit hoort te zien.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 29. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op meerdere pagina's hebben grotendeels van de elementen en knoppen een dubbeling in de codelaag waardoor ze hetzelfde id of definitie hebben.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: De dubbele id's / definities kan als verwarrend worden ervaren door mensen met voorleessoftware en de pagina's zijn niet te begrijpen door screenreaders.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021
 30. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op meerdere pagina's zijn er (bedienings)elementen, zoals knoppen en zoekvolden, die geen duidelijke naam en/of een doel dat voor iedereen duidelijk is.
  • Oorzaak: Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.
  • Gevolg: Gebruikers met voorleessoftware en screenreaders kunnen de site niet goed bedienen.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Afspraken over toegankelijkheid zijn niet contractueel vastgelegd
  • Beschrijving van het issue: In de huidige contracten wordt niet verwezen naar de standaard EN 301549 waar WCAG standaard onder valt.
  • Oorzaak: Verantwoordelijken binnen de organisatie kennen de standaard niet.
  • Gevolg: Er worden ontoegankelijke producten opgeleverd door leveranciers.
  • Alternatief: Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.
  • Maatregel: Contracten moeten worden herzien of opnieuw afgesloten worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Koninklijke Bibliotheek heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707