Verklaring van Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL)

Status toegankelijkheid https://dbnl.org/

Koninklijke Bibliotheek is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 13-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Koninklijke Bibliotheek streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL) .

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Koninklijke Bibliotheek is beschikbaar via de link https://www.kb.nl/digitaletoegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Koninklijke Bibliotheek gepubliceerde informatie blijkt dat de website Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL) gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Koninklijke Bibliotheek is gevorderd met de toegankelijkheid van Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL) en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 30-11-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Koninklijke Bibliotheek .
Functie: Algemeen directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 13-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via het contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • U krijgt vrijwel direct een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 1 werkdag ontvangt u een antwoord.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Koninklijke Bibliotheek

Binnenkort wordt de DBNL-site weer geaudit. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL) : voldoet gedeeltelijk

De website Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL) is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Koninklijke Bibliotheek dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.firmground.nl/onderzoeken/dbnl.org
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 07-09-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Koninklijke Bibliotheek dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's hebben afbeeldingen en knoppen geen alternatieve tekst, is de alternatieve tekst niet omschrijvend genoeg of is de alternatieve tekst overbodig indien de afbeeldingen decoratief zijn.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteuren.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking missen informatie op de pagina's.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's zijn tabellen, (sub/tussen)koppen, opties, filters, lijsten, paginering en afbeeldingen niet goed opgebouwd in de codelaag. PDF ''PDF-Strofische gedichten'' geen tags (codelaag).

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Mensen die met hulpapparatuur werken kunnen bepaalde pagina's op de site niet gebruiken of gebruiken.

  • Alternatief:

   Er kan contact opgenomen worden met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Pagina met werk in fulltekst'; Doordat een opmaaktabel is gebruikt, wisselen de blokken met de tekst en de noten elkaar af, telkens als er een nieuwe tabelrij begint.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Slechtzienden en mensen met hulpapparatuur kunnen de pagina niet goed begrijpen en kan als verwarrend worden ervaren.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina's 'ngram viewer', 'Homepage' en 'Veelgestelde vragen' hebben zoektermen, links en footers niet afdoende contrast met de achtergrond.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij de designers en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking (bijvoorbeeld kleurenblinden) kunnen de pagina's moeilijk navigeren en begrijpen.

  • Alternatief:

   Je kunt contact opnemen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina's 'Homepage', 'Overzichtspagina' en 'ngram viewer' zijn er teksten die niet afdoende contrast hebben met de achtergrond.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij de designers of ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking, zoals mensen die kleurenblind zijn, kunnen de teksten niet of moeilijk begrijpen en waarnemen.

  • Alternatief:

   Je kunt contact opnemen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden aanpassingen gedaan aan de website, zodat het contrast voldoende is en er wordt kennis opgebouwd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022
 6. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina's 'Homepage' en 'Pagina met werk in fulltekst', bij het in- of uitzoomen schaalt de website niet mee waardoor teksten navigatieblokken,knoppen en lay-out verdwijnen.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   De website is moeilijk te navigeren voor gebruikers, vooral voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Je kunt contact opnemen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's zijn hebben links, grenzen van provincies en (randen van) invoer -en zoekvelden niet afdoende contrast met de achtergrond.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij de designers en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking (bijvoorbeeld kleurenblinden) kunnen de pagina's moeilijk navigeren en begrijpen.

  • Alternatief:

   Je kunt contact opnemen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022
 8. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Homepage' verschijnt er een donkerblauwe tekst wanneer er met de muis over afbeeldingen van boekomslagen heen wordt gegaan. Deze informatie verdwijnt pas weer als je de muis van de afbeelding af beweegt. Op de pagina 'Alle titels' Naast elke titel staat een icoon zoals het pdf icoon. Als met de muis over deze iconen wordt bewogen verschijnt er extra content. Deze content die bij focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Op dit moment wordt aan geen enkele voldaan. Overigens ook niet te bedienen met toetsenbord

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Als de muis per ongeluk over de afbeelding komt, verschijnt de donkerblauwe overlay met tekst. Ook als zij dit niet wensen. Dit is hinderlijk voor mensen met hulpapparatuur (zoals vergrotingssoftware).

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022
 9. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina's 'Ngram viewer' en 'Alle titels' zijn grafieken en iconen niet benaderbaar en/of bedienbaar met het toetsenbord.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij de ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Mensen die geen muis of touch screen gebruiken, kunnen geen gebruik maken van sommige elementen van de website.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina's 'Pdf - Strofische gedichten' is er geen documenttitel aanwezig. Verder is de paginatitel is op bijna alle pagina's 'dbnl · digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren'. Dit is geen niet beschrijvende paginatitel: het zegt niet wat er op een pagina te vinden is

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs

  • Gevolg:

   Voor verschillende groepen mensen is het moeilijk te begrijpen waar de pagina over gaat als de titel niet uniek -en beschrijvend is geformuleerd.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022
 11. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Header en footer'; In de mobiele weergave krijgen de zoekvelden bovenaan de pagina eerst focus en daarna het menu. Echter staan deze zoekvelden visueel onder de menuknop.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Het kan verwarrend worden ervaren door meerdere soorten groepen gebruikers, waaronder toetsenbordgebruikers.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's hebben links geen tekst, geen alternatieve tekst of geen linkdoel.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De links zijn voor een grote groep gebruikers onduidelijk, niet te volgen en niet te bedienen.

  • Alternatief:

   Er kan contact opgenomen worden met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022
 13. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'PDF-Strofische gedichten' heeft het document geen bladwijzers.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij de ux-designers en ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Mensen met hulpapparatuur kunnen de links niet begrijpen en bedienen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022
 14. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina ''Alle titels''; De tabelkoppen luiden 'sorteer Titel', 'sorteer Jaar', etc. Dit is geen goede kolomkop.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   Kopjes zijn lastig te navigeren voor toestenbordgebruikers en voor mensen met voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022
 15. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina's 'Ngram viewer' is de toetsenbordfocus niet zichtbaar bij het formulier waar je zoekterm, spellingsvarianten en genres in kunt vullen. Op de pagina 'Header en footer';

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De website is moeilijk te navigeren en te begrijpen door toetstenbordgebruikers en screenreaders

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022
 16. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Homepage'; Onder de koppen 'Atlas', 'Ngram viewer', 'Calendarium' en 'Algemeen Letterkundig Lexicon' staan lees meer links. Visueel is de naam van deze links dan ook 'Lees meer'. Maar de links hebben via het aria-label-element een afwijkende naam gekregen. Dit komt omdat het aria-label-element alle content van de link overschrijft. Hierdoor zijn deze links niet goed te bereiken met spraaksoftware.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De links zijn niet te bedienen en te begrijpen voor screenreaders.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022
 17. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'PDF - Strofische gedichten' is er niet aangegeven in welke taal deze pdf is geschreven.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars en redacteurs.

  • Gevolg:

   De content is verwarrend of niet te begrijpen voor mensen met voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022
 18. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina met zoekresultaten en zoekfilter; Als je een filter aanvinkt bij de filters, ververst de pagina

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Voor mensen met voorleesapparatuur kan dit als onduidelijk worden ervaren en is het lastiger om de pagina's te navigeren.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022
 19. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina 'Ngram viewer'; Het invoerveld en de twee dropdowns hebben geen labels. Op de pagina 'Alle titels' hebben het invoerveld en de twee dropdowns geen labels.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars

  • Gevolg:

   Voor mensen met screenreaders kunnen de pagina's niet (goed) begrijpen en biedenen

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's zijn er (bedienings)elementen, zoals (zoek)knoppen, afbeeldingen, links en dropdown elementen geen duidelijke naam en/of een doel dat voor iedereen duidelijk is en/of niet goed is opgebouwd in de codelaag.

  • Oorzaak:

   Gebrek aan kennis bij ontwikkelaars.

  • Gevolg:

   Gebruikers met voorleessoftware en screenreaders kunnen de site niet goed bedienen.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Er worden technische aanpassingen gedaan en er wordt kennis opgebouwd over dit onderwerp.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Afspraken over toegankelijkheid zijn niet contractueel vastgelegd
  • Beschrijving van het issue:

   In de huidige contracten wordt niet verwezen naar de standaard EN 301549 waar WCAG standaard onder valt.

  • Oorzaak:

   Verantwoordelijken binnen de organisatie kennen de standaard niet.

  • Gevolg:

   Er worden ontoegankelijke producten opgeleverd door leveranciers.

  • Alternatief:

   Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice. Zij zorgen ervoor dat er een toegankelijk alternatief wordt geboden.

  • Maatregel:

   Contracten moeten worden herzien of opnieuw afgesloten worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Koninklijke Bibliotheek heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209