Verklaring van Huisstijl.Brabant.nl

Status toegankelijkheid https://huisstijl.brabant.nl

Provincie Noord-Brabant is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 06-03-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Provincie Noord-Brabant streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Huisstijl.Brabant.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Provincie Noord-Brabant is beschikbaar via de link https://www.brabant.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Provincie Noord-Brabant gepubliceerde informatie blijkt dat de website Huisstijl.Brabant.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Provincie Noord-Brabant is gevorderd met de toegankelijkheid van Huisstijl.Brabant.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 02-03-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Noord-Brabant .
Functie: Algemeen Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 06-03-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@brabant.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Provincie Noord-Brabant

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Huisstijl.Brabant.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Huisstijl.Brabant.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Provincie Noord-Brabant dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/huisstijl-provincie-noord-brabant/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-02-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Provincie Noord-Brabant dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://huisstijl.brabant.nl/logos staan een aantal afbeeldingen. Deze hebben een bestandsnaam als alt-tekst, bijvoorbeeld 'Logo-Provincie-1530x852' en 'wapen_brabant-1530x852'. Streepjes worden ook voorgelezen door hulpsoftware (als 'min'). Zorg voor een duidelijke alt-tekst.

   Op pagina https://huisstijl.brabant.nl/logos/logo staat het logo van de Provincie Noord-Brabant. De afbeelding heeft nu een leeg alt-attribuut waardoor deze door hulpsoftware genegeerd wordt. Bezoekers die het scherm niet (goed) kunnen zien, missen daardoor dat hier het logo wordt afgebeeld. Voeg een alt-tekst toe als 'Logo Provincie Noord-Brabant'.

   Op pagina https://huisstijl.brabant.nl/logos/logo staat een afbeelding onder 'Formaten en positie logo', die met een leeg alt-attribuut is verborgen voor hulpsoftware. De belangrijkste informatie op de afbeelding komt impliciet wel terug in de tekst, maar een aantal afmetingen worden niet benoemd. Zorg dat alle informatie voorkomt in de lopende tekst. Daarnaast is het goed om een algemene tekst mee te geven aan de afbeelding, zodat bezoekers die het scherm niet (goed) kunnen zien, in ieder geval weten dat er een afbeelding aanwezig is. Dit kan een alt-tekst zijn als 'Een visueel overzicht van alle belangrijke afmetingen bij het plaatsen van een logo in kleur, zwart-wit of aflopende vorm'. Dit geldt ook voor de afbeeldingen van het Brabantvenster en communicatievenster op pagina https://huisstijl.brabant.nl/brabantvenster .

   Op pagina https://huisstijl.brabant.nl/beeldstijl/videos staat een afbeelding onder 'Toelichting ondertiteling' met de alt-tekst 'Kippenboerderij'. Dit beschrijft (het doel van) de afbeelding niet. Pas de alt-tekst aan. Dit kan iets zijn als: 'Schermafbeelding van een video met ondertiteling verspreid over twee regels. Op de eerste regel: "Wij produceren hier scharreleieren". Op de tweede regel: "met een Beter Leven Keurmerk".'

   Op pagina https://huisstijl.brabant.nl/lettertype staat een afbeelding van verschillende Futura-stijlen. Deze afbeelding mist een alt-tekst. De afbeelding wordt nu gegeneerd door hulpsoftware, terwijl er wel naar deze afbeelding wordt verwezen: "Deze zijn in bovenstaande afbeelding weergegeven.". Zorg voor een korte beschrijvende tekst. Beter is het om de teksten niet als afbeelding, maar als platte tekst op de pagina te plaatsen, zie ook succescriterium 1.4.5.

  • Gevolg:

   Bezoekers met voorleessoftware kunnen onvoldoende bepalen of een afbeelding decoratie is of informatief. En als deze informatief is bevat de voorgelezen ALT-tekst niet altijd de juiste informatie

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Waar nodig voegen we een juiste beschrijvende ALT-tekst toe

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video op pagina https://www.brabant.nl/actueoel/nieuws/natuur-en-landschap/2023/project-leegveld-nieuwe-natuur-in-de-deurnsche-peel bevat geschreven tekst. Er ontbreekt uitgeschreven tekst en er is ook geen voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zet deze en andere informatie in een transcript voor doofblinde bezoekers en maak daarnaast gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5.

  • Gevolg:

   Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er wordt getoond in de video.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We gaan betrokken video voorzien van uitgeschreven tekst en/of voiceover

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   In de demo-video op pagina https://d76ay47m5edd4.cloudfront.net/provincienoordbrabant/media/2022/12/08/asset-5106250-1670504912213194.mp4 komen teksten in beeld die niet terugkomen in het audiospoor. Het gaat om het logo van de provincie aan het begin en aan het eind, 'Titel onderwerp hier plaatsen' en 'Naam en Achternaam + Functie of extra tekst'. Hoewel het hier gaat om een demovideo is het juist belangrijk dat deze teksten hoorbaar zijn in het audiospoor, omdat dit ook een eis is voor de video's die daadwerkelijk gepubliceerd worden. Daarnaast komt in de ondertiteling informatie voor die niet op de pagina leesbaar is, zoals de schaduw van 3,0, max. 45 tekens per regel (in de tekst wordt gesproken over max. 50 tekens per regel), en minimaal 2 frames leegte tussen de titels. Zorg dat alle belangrijke visuele informatie voorkomt in een (extra) audiospoor.

  • Gevolg:

   Slechtziende collega's kunnen de visuele informatie in de video nu missen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We gaan zorgen voor de juiste transcriptie en/of audiospoor

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op elke pagina staat de tekst 'Huisstijl' rechts bovenaan de pagina. Deze is opgemaakt met een H2 element. De tekst bevat echter geen onderliggende content en is daarom geen koptekst.

   Onderstaande bevinding is mogelijk technisch van aard: Op pagina https://huisstijl.brabant.nl/beeldstijl/videos staat een tabel. Hierin staan een lege <th>, dit is niet toegestaan. Ook staan de <th> elementen niet binnen een <thead> element, maar zijn ze in de <tbody> geplaatst. Zorg dat de lege <th> gevuld wordt met een tekstuele omschrijving, en plaats beide <th> elementen binnen een <thead> element. Of overweeg om beide <th>'s achterwege te laten, omdat het een eenvoudige tabel met twee kolommen betreft, en de rijcellen voor zich spreken.

   Onderstaande bevinding is mogelijk technisch van aard: Op pagina https://huisstijl.brabant.nl/beeldstijl/audio staat een tabel. De <th> elementen in deze tabe zijn niet binnen een <thead> element, maar binnen een <tbody> geplaatst. Plaats beide <th> elementen binnen een <thead> element.

   Onderstaande bevinding is mogelijk technisch van aard: Op pagina https://huisstijl.brabant.nl/sitemap staan meerdere <ul>-lijsten die maar uit een lijstitem bestaan. Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware. Zorg ervoor dat de lijsten op de juiste manier genest zijn.

   Onderstaande bevinding is mogelijk technisch van aard: Op pagina https://huisstijl.brabant.nl/web/webvormgeving zijn de teksten 'Voorbeeld' door middel het pseudo-element ::after en de content-property in de CSS op de pagina gezet. Op deze manier kan het zijn dat de tekst wegvalt, bijvoorbeeld voor bezoekers die een eigen CSS stylesheet gebruiken, of wanneer de CSS niet geladen wordt. De content-property is alleen geschikt voor het toevoegen van puur decoratieve content. Plaats de tekst daarom als gewone HTML-tekst op de pagina.

   Onderstaande bevinding is mogelijk technisch van aard: Op pagina https://huisstijl.brabant.nl/bestaatniet staat de koptekst 'The layout for the requested document was not found' maar deze is niet met een kopelement (H1) vormgegeven.

   De PDF 'Strategisch communicatiekompas' op pagina http://huisstijl.brabant.nl/-/media/c02a566af9914497b26a7439b94c1cf0.pdf is getagd met het <Figure> element. Hierdoor wordt alle tekst als afbeelding bezien. De tekst is wel beschikbaar voor hulpsoftware, maar de semantische structuur (kopteksten, paragraafteksten, lijsten) is hierdoor niet aanwezig. Daarnaast missen de onderlinge verbanden tussen de verschillende secties. Codeer de PDF op de juiste manier, of zorg voor een toegankelijk alternatief, bijvoorbeeld door de inhoud van de PDF ook als platte tekst op de website te plaatsen.

   Advies: Op elke pagina staat de visueel verborgen tekst 'Quicklinks' (H2). De kopteksten 'Websites', 'Over deze site' en 'Volg ons' zijn onderkopjes van deze koptekst. Daarom kunnen ze beter als een H3 worden opgemaakt, in plaats van een H2.

   Advies: Op pagina https://huisstijl.brabant.nl/strategie is gebruik gemaakt van een geneste lijst. De items in de sublijsten worden voorafgegaan door zowel een bulletpoint als een letter. De bulletpoint wordt genegeerd door hulpsoftware omdat deze als marker is aangemerkt, maar de letters worden wel voorgelezen. Voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware zou het prettiger zijn als de letters weg worden gehaald, of als deze in plaats van de bulletpoints als marker worden gebruikt.

   De volgende bevinding valt niet onder de WCAG, maar viel op: Advies: Op pagina https://huisstijl.brabant.nl/beeldstijl/videos worden een aantal woorden met hoofdletters aangeduid, zoals 'NOOIT per mail', 'ELKE video', etc. Woorden die volledig met hoofdletters zijn geschreven kunnen lastig leesbaar zijn voor personen met dyslexie. Ook kunnen de woorden door sommige voorleessoftware letter voor letter worden voorgelezen, of als acronym. Een mogelijke oplossing is het aanpassen van het font (in CSS) waardoor de letters visueel wel worden weergegeven als hoofdletters, maar onder water kleine letters zijn. Het font kan dan ook worden overschreven door personen die hun eigen CSS inladen, zodat ze desgewenst de tekst naar kleine letters kunnen aanpassen.

  • Gevolg:

   Het kan voor bezoekers die voorleessoftware gebruiken verwarrend zijn als een koptekst zonder content aanwezig is. En dat de HTML correct is opgebouwd

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We gaan het H2 element verwijderen in de header-titel en de HTML onder /Webvormgeving nalopen en waar nodig drempelvrij maken. Of we besluiten om huisstijl.brabant.nl uit te faseren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 5. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://huisstijl.brabant.nl/lettertype wordt onder het kopje 'Extra’s in de futura-letterfamilie' verwezen naar 'bovenstaande afbeelding'.

   Zorg dat verwijzingen niet afhankelijk zijn van zintuiglijke eigenschappen, zoals locatie.

  • Gevolg:

   Het is voor bezoekers die afhankelijk zijn van voorleessoftware niet duidelijk naar welke afbeelding wordt verwezen omdat de afbeelding zich niet direct boven de tekst bevindt. Daarnaast is de afbeelding onzichtbaar voor hulpsoftware, zoals beschreven onder succescriterium 1.1.1.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Positie afbeelding is aangepast en juiste ALT-tekst is toegevoegd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://huisstijl.brabant.nl/ heeft de link 'Home' in het hoofdmenu een andere kleur (HEX #850000) dan de niet-actieve menulinks (HEX #DD0000). Er wordt dus gebruik gemaakt van een kleurverschil om aan te geven of een link actief is of niet. Informatie mag niet afhankelijk zijn van enkel kleur, omdat slechtziende of kleurenblinde bezoekers deze informatie kunnen missen. Er is op deze pagina geen alternatief beschikbaar dat aangeeft dat het hier om de homepagina gaat. (Op de andere pagina's komt de tekst ook voor in de paginatitel, zowel visueel als in het <title> element van de pagina). Een mogelijke oplossing is het aanpassen van de paginatitel, zoals ook geadviseerd bij succescriterium 2.4.2.

  • Gevolg:

   Slechtziende of kleurenblinde bezoekers kunnen informatie missen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Knop home wordt aangepast en voorzien van een kader. En title is al aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://huisstijl.brabant.nl/search/zoekhuisstijl?q=kleur staat de tekst 'Ongeveer 11 resultaten met de zoekterm(en): kleur.' Deze grijze kleur (HEX #7A7A7A) heeft een te lage contrastwaarde, namelijk 4,3:1 in combinatie met de witte achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Zorg dat kleuren voldoende contrast hebben, zodat de teksten ook waarneembaar zijn voor slechtziende en kleurenblinde bezoekers.

   Op pagina https://huisstijl.brabant.nl/web/webvormgeving staan een aantal kleuren die een te lage contrastwaarde hebben met de witte tekst die de kleur beschrijft. Het gaat om de kleuren 'wit' (1,0:1), 'geel' (1,3:1), 'lime' (1,9:1), 'licht oranje' (2,0:1), 'licht blauw' (3,2:1), 'donker oranje' (3,2:1), 'licht groen' (3,3:1), 'turquoise' (3,4:1) en de grijstinten vanaf 'zwart 15%' (1,3:1) tot 'zwart 52%' (4,3:1). Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Een mogelijke oplossing is om de witte teksten niet in de kleur te plaatsen maar eronder in het zwart.

   Op pagina https://huisstijl.brabant.nl/web/webvormgeving staat meerdere keren de grijze tekst "Voorbeeld" (HEX #CCC, geplaatst met een CSS-property element). Deze tekst heeft een contrastwaarde van 1,6:1 in combinatie met de witte achtergrond. De tekst "HTML" op de grijze achtergrond heeft een contrastwaarde van 1,4:1. Dit moet in beide gevallen minimaal 4,5:1 zijn.

   Op pagina https://huisstijl.brabant.nl/web/webvormgeving zijn de HTML waarden (van bijvoorbeeld een class of type) aangegeven met een blauwe kleur (HEX #009BA4). Op de grijze achtergrond zorgt dit voor een contrastverhouding van 3,0:1, maar dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

   Op pagina https://huisstijl.brabant.nl/bestaatniet staan twee blauwe links (HEX #2694C0). Deze hebben een te lage contrastwaarde, namelijk 3,0:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

   In de PDF 'Strategisch communicatiekompas' op pagina http://huisstijl.brabant.nl/-/media/c02a566af9914497b26a7439b94c1cf0.pdf wordt gebruik gemaakt van witte teksten op een blauwgroene achtergrond (zoals 'Communicatie stijl') en op een blauwe achtergrond (zoals 'Regio branding'). Deze hebben contrastwaarden van respectievelijk 3,2:1 en 3,4:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   Sommige bezoekers missen informatie door te lage contrast

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We gaan de contrastratio van de bevindingen vergroten naar de juiste contrastwaarde

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 8. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://huisstijl.brabant.nl/lettertype staat een afbeelding van verschillende Futura-stijlen. Dit is een afbeelding van tekst.

  • Gevolg:

   Hierdoor kunnen slechtziende bezoekers de tekst op de afbeelding niet (goed) lezen en ook niet aanpassen zodat deze beter leesbaar wordt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Plaats de teksten daarom niet als afbeelding maar als platte tekst op de pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De paginatitel van https://huisstijl.brabant.nl/ luidt 'Huisstijl - Huisstijl Provincie Noord-Brabant'.

   De pagina van de 404 pagina https://huisstijl.brabant.nl/bestaatniet is 'Layout not found'. Dit is niet beschrijvend. In dit geval is het advies een eigen 404-pagina toe te voegen aan de website en die een Nederlandse, beschrijvende titel te geven, zoals 'Pagina niet gevonden - Huisstijl Provincie Noord-Brabant'.

   Advies: De titel van de PDF 'Strategisch communicatiekompas' op pagina http://huisstijl.brabant.nl/-/media/c02a566af9914497b26a7439b94c1cf0.pdf luidt '18447 Strategische communicatiepas'. Waarschijnlijk moet dit 'Strategisch communicatiekompas zijn'. Ook is het beter om de getallen uit de titel weg te laten (dit kan eventueel in de bestandsnaam worden geplaatst).

  • Gevolg:

   Hieruit valt niet op te maken dat het gaat om de homepage.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De paginatitel is aangepast naar bijvoorbeeld 'Home - Huisstijl Provincie Noord-Brabant'. Hiermee wordt het probleem dat is beschreven bij succescriterium 1.4.1 ook opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Onderstaande bevinding is mogelijk technisch van aard: Op pagina https://huisstijl.brabant.nl/logos staat een slideviewer met de getallen '1', '2', en '3'. Deze links hebben ook nog een title-attribuut 'alt'.

   Onderstaande bevinding is mogelijk technisch van aard: Advies: Op elke pagina staan in de footer meerdere links. Deze hebben naast een linktekst ook een tekst in het title-attribuut die gelijk is aan de linktekst. Hierdoor wordt voor bezoekers met voorleessoftware in sommige situaties twee maal hetzelfde voorgelezen. Verwijder daarom het title-attribuut.

  • Gevolg:

   Dit is onduidelijk.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We gaan de betrokken links aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 11. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://huisstijl.brabant.nl/search/zoekhuisstijl?q=kleur staat een koptekst H2 '<' die alleen aan schermlezers getoond wordt (<h2 class="sr-only">).

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   We gaan dit verwijderen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 12. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De pagina https://huisstijl.brabant.nl/bestaatniet heeft geen lang-attribuut.

  • Gevolg:

   Hierdoor weet hulpsoftware niet wat de taal van de pagina is, en wordt de tekst mogelijk in de verkeerde taal voorgelezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Link naar foutpagina is hersteld en toont nu juiste taalcode

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Provincie Noord-Brabant heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209